Türemiş Kelimelere Örnekler (50 Tane)


Türemiş kelime nedir? Türemiş kelimelere örnekler, türemiş sözcük örnekleri, türemiş kelimeler için örnek olabilecek 50 tane kelime örneğini içerikte bulabilirsiniz.


Türemiş Kelimelere Örnekler (50 Tane)

Türemiş Kelimelere Örnekler (50 Tane)


Türemiş Kelime Nedir?

Kök ya da gövdeye en az bir yapım eki gelmesiyle oluşan, anlam değişikliğine uğramış kelimelere türemiş kelime (türemiş sözcük) denir.

Türemiş kelimeler, isim veya fiil kök ya da gövdesine yapım eki gelerek anlam değişikliğine uğramış sözcüklerdir.

Türemiş Kelime = kök + yapım eki diyebiliriz.

İsim köküne ya da fiil köküne yapım eki gelmesiyle gövde oluşur. Yapım ekleri kökten fiil gövdesi ya da isim gövdesi oluştururlar; yani türemiş kelime oluştururlar.

Not: Çekim ekleri kelime türetmezler ve gövde oluşturmazlar.

Gövdeye de yapım eki gelerek yeni bir türemiş kelime oluşabilir. Yani türemiş kelimeden de türemiş kelime oluşturulabilir.
[göz→ kök, -lük yapım eki, gözlük türemiş kelime (gövde)] [gözlük gövde, -çü yapım eki, gözlükçü türemiş kelime (gövde)]

Bir kelimenin türemiş sözcük olup olmadığını bulmak için önce kelimenin kökü bulunur. Sonra kelimeye gelen eklere bakılır. Eğer kök yapım eki almışsa o kelime türemiş kelimedir.

Aşağıda 50 tane türemiş kelime örneği verilmiştir.

Türemiş Kelime Örnekleri

1- çaycı

2- bencil

3- yavrucak

4- kuzucuk

5- uzunca

6- vatandaş

7- geceleyin

8- güneşli

9- kömürlük

10- iyimser

11- çamurumsu

12- sarımtırak

13- ellinci

14- dokuzar

15- tutsak

16- geleneksel

17- çocuksu

18- tuzsuz

19- kanamak

20- benimsemek

21- düzelmek

22- taşlamak

23- umutlanmak

24- iyileşmek

25- garipsemek

26- içecek

27- çizelge

28- basamak

29- gelenek

30- gülücük

31- bölge

32- süzgeç

33- saygı

34- yangın

35- bulaşıcı

36- soluk

37- bilmece

38- göçmen

39- görüntü

40- çöküş

41- boğulmak

42- doyurmak

43- çarpışmak

44- simitçi

45- giyeceksiz

46- bildirge

47- işlevselli

48- dondurmacı

49- bilgilendirmek

50- başlangıç

50 Tane Basit Kelime Örnekleri için Tıklayın 50 Tane Birleşik Kelime Örnekleri için Tıklayın

Türemiş kelime nedir? Türemiş kelimelere örnekler, türemiş sözcük örnekleri, türemiş kelimeler için örnek olabilecek 50 tane kelime örneğini beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak konudan diğer arkadaşlarınızın da faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


Diğer Örnekler İçin Tıklayınız