Basit Kelimelere Örnekler (50 Tane)


Basit kelime nedir? Basit kelimelere örnekler, basit sözcük örnekleri, basit kelimeler için örnek olabilecek 50 tane kelime örneğini içerikte bulabilirsiniz.


Basit Kelimelere Örnekler (50 Tane)

Basit Kelimelere Örnekler (50 Tane)


Basit Kelime Nedir?

Hiçbir yapım eki almamış, anlamca değişikliğe uğramamış kelimelere basit kelime (basit sözcük) denir.

Basit kelimeler çekim eki alabilirler. Fakat kelimede anlam değişikliğine yol açacak yapım eki alamazlar.

Bir kelimenin basit kelime olup olmadığını anlamak için kelimenin kökü bulunur. Kelime zaten kök halindeyse basit kelimedir. Ek almışsa ekin çekim eki mi yapım eki mi olduğuna bakılır. Aldığı ek çekim ekiyse, bu kelime basit kelimedir. Eğer yapım eki aldıysa ya da iki farklı kelimenin birleştirilmesiyle oluşturulmuşsa bu kelime basit kelime değildir.

Aşağıda 50 tane basit kelime örneği verilmiştir.

Basit Kelime Örnekleri

1- çiçek

2- zaman

3- git- (gitmek fiili)

4- kuşlar

5- sobanın

6- altı (sayı)

7- evden

8- inek

9- duvara

10- sabit

11- radyo

12- Kemal’e

13- yol

14- bacaya

15- pilav

16- resimler

17- sıcak

18- yıldız

19- sütten

20- sincap

21- binayı

22- sakız

23- kereviz

24- pazar

25- liste

26- ödev

27- cami

28- cama

29- sinekler

30- gidecek

31- oturdum

32- kalkar

33- uçuyor

34- düştüm

35- yaptılar

36- sürdüm

37- sevecek

38- sunacak mı?

39- yazabilirim

40- yumsun

41- gelmez

42- dönmüş

43- saysınlar

44- silecekmiş

45- dikkat

46- kırmızı

47- koşarak

48- koktu

49- tablet

50- hile

50 Tane Türemiş Kelime Örnekleri için Tıklayın 50 Tane Birleşik Kelime Örnekleri için Tıklayın

Basit kelime nedir? Basit kelimelere örnekler, basit sözcük örnekleri, basit kelimeler için örnek olabilecek 50 tane kelime örneğini beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak konudan diğer arkadaşlarınızın da faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


Diğer Örnekler İçin Tıklayınız