Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Ünsüz Yumuşaması Örnekleri (30 Tane)

Ünsüz yumuşaması nedir? Ünsüz yumuşaması örnekleri, 30 tane ünsüz yumuşamasına örnek kelimeler. Yumuşamadan etkilenmeyen tek heceli sözcükler, yabancı kökenli sözcükler, Türkçe sözcükler.

Ünsüz Yumuşaması

Ünsüz Yumuşaması

Ünsüz Yumuşaması Nedir?

Türkçe dilinde sert ünsüzle (p, ç, t, k) biten bir sözcüğe ünlü ile (a, e, ı, i, u, ü, o, ö) başlayan bir ek geldiğinde, sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşayarak b, c, d, g, ğ ünsüzlerine dönüşür.

Bu şekilde sert ünsüzlerin yumuşaması olayına ünsüz yumuşaması denir.

Yumuşama olayında sert ünsüzle biten kelimeye ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde;

» p ünsüzü yumuşayarak b ünsüzüne dönüşür.

» ç ünsüzü yumuşayarak c ünsüzüne dönüşür.

» t ünsüzü yumuşayarak d ünsüzüne dönüşür.

» k ünsüzü yumuşayarak g ya da ğ ünsüzüne dönüşür.

Bunlara Dikkat Edin:

» Bazı tek heceli kelimelerde yumuşama olmaz. (Örnekleri aşağıda verilmiştir.)

» Bazı yabancı kelimelerde yumuşama görülmez. (Örnekleri aşağıda verilmiştir.)

» Bazı Türkçe veya Türkçeleşmiş kelimeler de yumuşamadan etkilenmez. (Örnekleri aşağıda verilmiştir.)

» Özel isimlere gelen eklerde yazarken yumuşama yapılmaz. Fakat okurken yumuşamış gibi okunur. (Yazılış: Irak’a Okunuş: Irağa, Yazılış: Burak’a Okunuş: Burağa)

Aşağıda ünsüz yumuşamasına 30 adet örnek verilmiştir.

Ünsüz Yumuşamasına Örnekler 

Ağaç –a → ağaca

Bacak –ı → bacağı

Bayrak –ı → bayrağı

Bilek –i → bileği

Borç –unuz → borcunuz

Çocuk –u → çocuğu

Ekmek –e → ekmeğe

Geçit –e → geçide

Hesap –ı → hesabı

İlaç –ım → ilacım

İnanç –ınız → inancınız

İnat –ı → inadı

Kağıt –ı → kağıdı

Kanat –ı → kanadı

Kasap –ım → kasabım

Kızamık –a → kızamığa

Kilit –i → kilidi

Kuraklık –ı → kuraklığı

Mezhep –i → mezhebi

Pabuç –um → pabucum

Piliç –i → pilici

Senet –imiz → senedimiz

Şurup –u → şurubu

Tarak –a → tarağa

Toprak –ın → toprağın

Tüfek –i → tüfeği

Umut –u → umudu

Yanak –a → yanağa

Yaprak –ı → yaprağı

Yoğurt –u → yoğurdu

Aşağıdaki örnekler ünlü yumuşamasındaki istisnalara örneklerdir.

Ünsüz Yumuşamasından Etkilenmeyen Tek Heceli Sözcükler

aç → aça

tok → toku

set → sete

geç → geçer

at → atım

it → iti

küp → küpü

bit → biterek

ot → ota

sat → satış

kat → katarım

yat → yatarsın

bak → bakınız

saç → saçım

Ünsüz Yumuşamasından Etkilenen Tek Heceli Sözcükler

cenk → cengi

gök → göğe

mert → merdin

kurt → kurdun

çok → çoğu

yok → yoğun

git → gidelim

renk → renge

denk → dengi

kap → kabı

Ünsüz Yumuşamasından Etkilenmeyen Yabancı Kökenli Sözcükler

millet → milleti

ziraat → ziraate

sanat → sanatı

tebligat → tebligatın

devlet → devletin

şöhret → şöhrete

bilet → biletin

hasret → hasretim

kanaat → kanaati

hakaret → hakareti

saat → saatin

halkı → halkım

hukuk → hukuka

hakikat → hakikaten

fazilet → fazileti

hükümet → hükümetin

Ünsüz Yumuşamasından Etkilenmeyen Türkçe Sözcükler

yarat → yaratan

yanıt → yanıtım

arat → aratalım

anıt → anıtı

gölet → gölete

kanıt → kanıtı

gözet → gözetim

akaryakıt → akaryakıta

dinlet → dinleti

kuşat → kuşatalım

beklet → bekleterek

diret → diretince

İlgili İçerikler:

ÜNSÜZ BENZEŞMESİ (ÜNSÜZ SERTLEŞMESİ) ÖRNEKLERİ (30 TANE) ÜNLÜ DÜŞMESİ ÖRNEKLERİ (30 TANE) ÜNSÜZ DÜŞMESİ ÖRNEKLERİ (20 TANE) ÜNLÜ TÜREMESİ ÖRNEKLERİ (10 TANE) ÜNSÜZ TÜREMESİ ÖRNEKLERİ (20 TANE) ÜNLÜ DARALMASI ÖRNEKLERİ (30 TANE) ULAMA ÖRNEKLERİ (30 TANE)

*** Ünsüz Yumuşaması Örnekleri içeriği hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
283
clap
92
angry
46
unlike
43
love
18
confused
13
sad
12
happy

138 Yorum

Yorum Yap