#EVDEKAL

#EVDEKAL

Ünsüz Türemesi Örnekleri (20 Tane)

Ünsüz türemesi nedir? Ünsüz türemesi örnekleri, 20 tane ünsüz türemesine örnek kelimeler.

Ünsüz Türemesi Örnekleri - 20 Tane

Ünsüz Türemesi Örnekleri – 20 Tane

Ünsüz Türemesi Nedir?

Türkçe dilinde, özellikle Arapça’dan dilimize giren kelimelerin bazılarına ek getirildiğinde ya da kelimeler başka bir kelime ile birleştirildiğinde ünsüz harf türer.

Bu ses olayına ünsüz türemesi denir.

Aşağıda 20 adet ünsüz türemesi örnekleri listelenmiştir.

Ünsüz Türemesine Örnekler (20 Tane)

Af + etmek → affetmek

Cet –i → ceddi

Had –i → haddi

Hak –ı → hakkı

Hal + etmek → halletmek

Hal + olmak → hallolmak

His + etmek → hissetmek

His –i → hissi

Rab –i → Rabbi

Ret + etmek → reddetmek

Ret –i → reddi

Sır –ı → sırrı

Şer –i → şerri

Şer –i → şerri

Şık –ı → şıkkı

Tıp –ı → tıbbı

Zam –ı → zammı

Zan + etmek → zannetmek

Zan –ı → zannı

Zem + etmek → zemmetmek

*** Ünsüz Türemesi Örnekleri içeriği hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Diğer Örnekler İçin Tıklayınız

20 Yorum

Yorum Yap