Ünlü türemesi nedir? Ünlü türemesi örnekleri, 10 tane ünlü türemesine örnek kelimeler.

Ünlü Türemesi Örnekleri - 10 Tane

Ünlü Türemesi Örnekleri – 10 Tane

Ünlü Türemesi Nedir?

Türkçe dilinde bazı kelimelere “-cık, -cik, -cuk, -cük” küçültme ekleri geldiğinde, kelime ile ek arasında bir ünlü harf oluşur.

Bu ses olayına ünlü türemesi denir.

Bazı pekiştirilmiş sözcüklerde de ünlü türemesi meydana gelebilir. (sapasağlam)

Şunu Unutmayın:

» Bazı fiiller “-yor” şimdiki zaman eki aldıklarında ek ile fiil arasına ünlü harf gelir. Fakat burada ünlü türemesi olayı yoktur. Buradaki ünlü yardımcı ünlüdür. (gel -yor → geliyor)

Aşağıda bu ses olayına örnek olabilecek 10 adet ünlü türemesi örnekleri listelenmiştir.

Ünlü Türemesine Örnekler

Az –cık → azıcık

Bir –cik → biricik

Dar –cık → daracık

Genç –cik → gencecik

Gül –cük → gülücük

Öp –cük → öpücük

Güp – gündüz → güpegündüz

Yap – yalnız → yapayalnız

Sap – sağlam → sapasağlam

Çep – çevre → çepeçevre

*** Ünlü Türemesi Örnekleri içeriği hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Diğer Örnekler İçin Tıklayınız