Araştırma Konuları

Ünlü Türemesi Örnekleri (10 Tane)

Ünlü türemesi nedir? Bu ses olayına örnek olabilecek 10 adet ünlü türemesi örnekleri içerikte bulabilirsiniz.

Ünlü Türemesi Örnekleri (10 Tane)

Ünlü Türemesi Örnekleri (10 Tane)

Ünlü Türemesi Nedir?

Türkçe dilinde bazı kelimelere “-cık, -cik, -cuk, -cük” küçültme ekleri geldiğinde, kelime ile ek arasında bir ünlü harf oluşur.

Bu ses olayına ünlü türemesi denir.

Bazı pekiştirilmiş sözcüklerde de ünlü türemesi meydana gelebilir. (sapasağlam)

Şunu Unutmayın:

– Bazı fiiller “-yor” şimdiki zaman eki aldıklarında ek ile fiil arasına ünlü harf gelir. Fakat burada ünlü türemesi olayı yoktur. Buradaki ünlü yardımcı ünlüdür. (gel -yor → geliyor)

Aşağıda bu ses olayına örnek olabilecek 10 adet ünlü türemesi örnekleri listelenmiştir.

Ünlü Türemesi Örnekleri

Az –cık → azıcık

Bir –cik → biricik

Dar –cık → daracık

Genç –cik → gencecik

Gül –cük → gülücük

Öp –cük → öpücük

Güp – gündüz → güpegündüz

Yap – yalnız → yapayalnız

Sap – sağlam → sapasağlam

Çep – çevre → çepeçevre