Birleşik Kelimelere Örnekler (50 Tane)


Birleşik kelime nedir? Birleşik kelimelere örnekler, birleşik sözcük örnekleri, birleşik kelimeler için örnek olabilecek 50 tane kelime örneğini içerikte bulabilirsiniz.


Birleşik Kelimelere Örnekler (50 Tane)

Birleşik Kelimelere Örnekler (50 Tane)


Birleşik Kelime Nedir?

Birden fazla kelimenin bir araya gelip anlamca kaynaşarak meydana gelen yeni kelimeye birleşik kelime (birleşik sözcük) denir.

Birleşik kelimelere iki kelimenin kalıplaşıp kaynaşmasıyla oluşur. Anlamca bütündürler ve tek bir kavramı karşılarlar.

Birleşik kelimeleri oluşturan sözcükler birbirlerinden ayrılamazlar. Bu sözcüklerin arasına yapım eki, çekim eki veya başka bir sözcük getirilemez.

İki kelime birleşip birleşik kelime oluştururken ses düşmesi, ses türemesi gibi ses olayları meydana gelebilir.

Bazı birleşik kelimelerde, kelimeyi oluşturan iki sözcük ayrı ayrı yazılabilir. Genel olarak iki kelime birleştirilirken ses düşmesi, ses türemesi gibi ses olayları meydana geldiyse ve iki sözcükten biri birleşmeden sonra kendi anlamını kaybettiyse bu kelimeler bitişik yazılır. Fakat yine de bu duruma uymayıp ayrı yazılan birleşik kelimeler de vardır. Bu nedenle birleşik kelimelerde iki sözcüğün bitişik yazılıp yazılmayacağını belirlemek için TDK Yazım Kılavuzuna bakmak daha sağlıklı olacaktır.

Aşağıda 50 tane birleşik kelime örneği verilmiştir.

Birleşik Kelime Örnekleri

1- Ata + Türk → Atatürk

2- sütlü + aş → sütlaç

3- ne + için → niçin

4- sivri + sinek → sivrisinek

5- kuş + burnu → kuşburnu

6- sanlan + ağzı → aslanağzı

7- gece + kondu → gecekondu

8- uyur + gezer → uyurgezer

9- miras + yedi → mirasyedi

10- biçer + döver → biçerdöver

11- baş + müdür → başmüdür

12- boş + boğaz → boşboğaz

13- yurt + sever → yurtsever

14- can + ciğer → canciğer

15- demir + baş → demirbaş

16- cuma + ertesi → cumartesi

17- Afyon + kara + hisar → Afyonkarahisar

18- öğretmen + evi → öğretmenevi

19- kayın + ana → kaynana

20- emir + etmek → emretmek

21- his + etmek → hissetmek

22- af + etmek → affetmek

23- ak + ciğer → akciğer

24- bal + arısı → bal arısı (ayrı yazılır)

25- meyve + sineği → meyve sineği (ayrı yazılır)

26- çörek + otu → çörek otu (ayrı yazılır)

27- nane + ruhu → nane ruhu (ayrı yazılır)

28- badem + şekeri → badem şekeri (ayrı yazılır)

29- keçi + boynuzu → keçiboynuzu

30- baş + bakan → başbakan 

31- ateş + kes → ateşkes

32- çek + yat → çekyat

33- bilgi + sayar → bilgisayar

34- ağaç + kakan → ağaçkakan

35- hacı + yatmaz → hacıyatmaz

36- gün + görmüş → güngörmüş

37- çıt + kırıldım → çıtkırıldım

38- imam + bayıldı → imambayıldı

39- huzur + evi → huzurevi

40- beyan + name → beyanname

41- zan + etmek → zannetmek

42- yardım + etmek → yardım etmek (ayrı yazılır)

43- hasta + olmak → hasta olmak (ayrı yazılır)

44- hapis + etmek → hapsetmek

45- kül + bastı → külbastı

46- yapmak + vermek → yapıvermek

47- gitmek + durmak → gidedurmak

48- düşmek + yazmak → düşeyazmak

49- ders + hane → dershane

50- hasta + hane → hastane

50 Tane Basit Kelime Örnekleri için Tıklayın 50 Tane Türemiş Kelime Örnekleri için Tıklayın

Birleşik kelime nedir? Birleşik kelimelere örnekler, birleşik sözcük örnekleri, birleşik kelimeler için örnek olabilecek 50 tane kelime örneğini beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak konudan diğer arkadaşlarınızın da faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


Diğer Örnekler İçin Tıklayınız