Tanım Cümlesi | Tanım Cümleleri Örnekleri (20 Tane)


Tanım cümlesi nedir? Tanım cümleleri örnekleri. 20 Tane tanım cümlelerine örnek olabilecek tanım cümlelerini içerikte bulabilirsiniz.


Tanım Cümlesi | Tanım Cümleleri Örnekleri (20 Tane)

Tanım Cümlesi | Tanım Cümleleri Örnekleri (20 Tane)


Varlıkların ya da kavramların ne olduklarını, niteliklerini ve özelliklerini eksiksiz olarak belirten ve açıklayan cümlelere tanım cümlesi denir.

Genel olarak bu cümleler “Nedir?” sorusunun cevabıdır. Bir kavrama ya da varlığa “Bu nedir?” sorusu sorulduğunda alınan cevap bir tanım cümlesi olarak ifade edilir.

Tanım cümleleri genelde ansiklopedilerde ve sözlüklerde karşımıza çıkar. Bir şeyin ne olduğunu öğrenmek için sözlük ve ansiklopedilere başvurduğumuzda tanım cümleleri karşımıza çıkar.

Aşağıda 20 tane tanım cümlesi örnekleri verilmiştir.

Tanım Cümlesi Örnekleri

1- Altmış dakikadan oluşan ve bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit olan zaman parçasına saat denir.

2- Çok küçük boyutlu, cepte taşınabilen, pille ya da aküyle çalışan, manyetik kartlı, kablosuz telefonlara cep telefonu denir.

3- Alüminyum folyo, 0.2 milimetreden ince yapraklar hâline getirilmiş alüminyuma verilen addır.

4- Bir gemide bulunan, türlü işlerde çalıştırılan sefer işçilerine tayfa denir.

5- Bilim, fen konularıyla siyasal, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazısına makale denir.

6- Ekmek; bir bitki üretmek amacıyla toprağa tohum atmak, serpmek ya da gömmek eylemini anlatmak için kullanılan bir kelimedir.

7- Gönderdiği radyo dalgalarının bir engele çarpıp geri dönmesi yoluyla o engelin uzaklığını ve konumunu belirleyen aygıta radar adı verilir.

8- Mozzarella peyniri İtalya’da üretilen filata tipindeki, manda sütünden üretilen, genelde pizza yapımında kullanılan taze peynirlerdendir.

9- Nesnelerin görüntüsünü veren, ışığı yansıtan, cilalı ve arkası sırlı camlara ayna adı verilir.

10- Yumurta, dişi hayvanların ve özellikle kuşların embriyoyu korumak amacıyla yumurtladığı yuvarlak ve oval şekilli cisimlerdir.

11- Klavye, üzerinde harf, rakam, özel karakterler ve özel fonksiyon tuşlarının bulunduğu bir bilgisayar giriş birimidir.

12- Camları gözlere gelecek biçimde bir çerçeveye yerleştirilmiş çift camdan oluşan ve görme bozukluğu olan gözlerin daha iyi görmesine yarayan ya da gözleri dış etkilerden koruyan araçlara gözlük adı verilir.

13- Varlıkları tanıtan, isimlerin önüne gelerek o ismin sayısı, rengi, neyden yapıldığı, şekli, durumu hakkında bilgi veren kelimelere sıfat denir.

14- Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen sayıdır.

15- Sosyalizm, bir toplumda üretim faaliyetinde bulunan her kesimin, üretilen ortak faydadan eşit derecede yararlanmasını amaçlayan anlayıştır.

16- Kendine özgü kuralları, yapılış şekli, oyun alanı, oyuncu sayısı ve kullanılan malzemeleri olan spor aktivitelerine spor dalları denilmektedir

17- Kronometre, saat, pusula gibi aygıtlarda, üzerinde yazı, rakam ya da başka imler bulunan düzlemlere kadran denir.

18- birçok meslek dalında, çeşitli nesneleri tutmak, germek, bükmek, sıkmak, kıvırmak, kesmek gibi amaçlarla kullanılan, çeşitli biçimde ve büyüklükte, maşa ya da kıskaç benzeri araçlara pense denir.

19- Cüzdan, kimlik, para, kredi kartı, fotoğraf, kartvizit gibi nesneleri taşımaya yarayan ve çoğunlukla deriden ya da deriye benzer maddelerden yapılmış küçük boyutlu katlanabilir çantalardır.

20- Virüs, bulaşıcı hastalıklara yol açan, mikroptan çok daha küçük, 20 ile 300 nanometre arasında büyüklükte olan bir tür mikroptur.


Tanım Cümlesi Örnekleri konusunu beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak konudan diğer arkadaşlarınızın da faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


Diğer Örnekler İçin Tıklayınız