İsimden İsim Yapım Ekleri Örnekleri (25 Tane)


İsimden isim yapım ekleri nedir? İsimden isim yapım ekleri örnekleri, 25 tane isimden isim yapan eklere örnekler içerikte bulabilirsiniz.


İsimden İsim Yapım Ekleri Örnekleri (25 Tane)

İsimden İsim Yapım Ekleri Örnekleri (25 Tane)


İsimden İsim Yapım Ekleri Nedir?

İsimlerin yani adların kök ya da gövdelerine gelerek yeni bir isim ya da isim soylu kelime (sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem) yapan eklere isimden isim yapan ekler (isimden isim yapım eki) denir.

Bu ekler, eklendikleri isimden yeni bir isim yaparak türemiş isim üretirler.

Aşağıda isimden isim yapan eklere 25 tane örnek verilmiştir.

İsimden İsim Yapım Eklerine Örnekler

Not: İsimden isim yapım ekleri kırmızı renkle belirtilmiştir.

1- boya +  → boya

2- ben + cil → bencil

3- yavru + cak → yavrucak

4- kedi + cik → kedicik

5- çocuk + ça → çocukça

6- çağ + daş → çağdaş

7- gece + leyin → geceleyin

8- koku + lu → kokulu

9- kömür + lük → kömürlük

10- kara + msar → karamsar

11- sarı + msı → sarımsı

12- beyaz + ımtrak → beyazımtrak

13- üç + üncü → üçüncü

14- şu + ra → şura

15- kırk + ar → kırkar

16- bitki + sel → bitkisel

17- kadın +  → kadın

18- görgü + süz → görgüsüz

19- göl + et → gölet

20- danış + tay → danıştay

21- beş + iz → beşiz

22- yaz + lık → yazlık 

23- Malatya +  → Malatya

24- yol + daş → yoldaş

25- yalan +  → yalan

25 Tane İsimden Fiil Yapım Ekleri Örnekleri için Tıklayın 25 Tane Fiilden İsim Yapım Eklerine Örnekler için Tıklayın 25 Tane Fiilden Fiil Yapım Ekleri Örnekleri için Tıklayın

İsimden isim yapım ekleri nedir? İsimden isim yapım ekleri örnekleri, 25 tane isimden isim yapan eklere örnekler aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak konudan diğer arkadaşlarınızın da faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


Diğer Örnekler İçin Tıklayınız