Fiilden İsim Yapım Ekleri Örnekleri (25 Tane)


Fiilden isim yapım ekleri nedir? Fiilden isim yapım ekleri örnekleri, 25 tane fiilden isim yapan eklere örnekler içerikte bulabilirsiniz.


Fiilden İsim Yapım Ekleri Örnekleri (25 Tane)

Fiilden İsim Yapım Ekleri Örnekleri (25 Tane)


Fiilden İsim Yapım Ekleri Nedir?

Fiillerin yani eylemlerin kök ya da gövdelerine gelerek yeni bir isim yapan eklere fiilden isim yapan ekler (fiilden isim yapım eki) denir.

Bu ekler, eklendikleri fiilden yeni bir isim yaparak türemiş isim üretirler.

Aşağıda fiilden isim yapan eklere 25 tane örnek verilmiştir.

Fiilden İsim Yapım Eklerine Örnekler

Not: Fiilden isim yapım ekleri kırmızı renkle belirtilmiştir. Fiillere gelen “-mak, -mek” mastar ekleri kısa çizgi ( – ) il gösterilmiştir.

1- yar- a →  yara

2- iç- ecek → içecek

3- çiz- elge → çizelge

4- dur- ağan → durağan

5- kaç- amak → kaçamak

6- ol- anak → olanak

7- gül- cük → gülücük

8- çek-  → çek

9- böl- ge → bölge

10- süz- geç → süzgeç

11- saldır- gan → saldırgan

12- gör-  → gör

13- dal- gıç → dalgıç

14- yor- gun → yorgun

15- ör- güt → örgüt

16- bat- ı → batı

17- öğren- ci → öğrenci

18- dur- ak → durak

19- kur- al → kural

20- anla- m → anlam

21- dol- ma → dolma

22- bil- mece → bilmece

23- ek- mek → ekmek (yiyecek)

24- öğret- men → öğretmen

25- doğ-  → doğ

25 Tane İsimden İsim Yapım Ekleri Örnekleri için Tıklayın 25 Tane İsimden Fiil Yapım Ekleri Örnekleri için Tıklayın

25 Tane Fiilden Fiil Yapım Ekleri Örnekleri için Tıklayın


Fiilden isim yapım ekleri nedir? Fiilden isim yapım ekleri örnekleri, 25 tane fiilden isim yapan eklere örnekler beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak konudan diğer arkadaşlarınızın da faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


Diğer Örnekler İçin Tıklayınız