Araştırma Konuları

Ünsüz Düşmesi Örnekleri (20 Tane)

Ünsüz düşmesi nedir? Bu ses olayına örnek olabilecek 20 tane ünsüz düşmesi örnekleri içerikte bulabilirsiniz.

Ünsüz Düşmesi Örnekleri (20 Tane)

Ünsüz Düşmesi Örnekleri (20 Tane)

Ünsüz Düşmesi Nedir?

Türkçe dilinde “k” ünsüzü ile biten bazı kelimelere “-cık, -cik, -cuk, -cük” küçültme eklerinden biri geldiğinde, kelimenin sonundaki “k” ünsüzü düşer.

Bu ses olayına ünsüz düşmesi denir.

  • Son harfi “k” ünsüzü olan bazı kelimelere “-l, -mse” yapım eklerinden biri getirildiğinde kelimenin sonundaki “k” ünsüzü düşebilir. (Yüksek -l → yüksel- )
  • Bazı birleşik kelimelerde ünsüz düşmesi görülebilir. (ast teğmen → asteğmen)
  • Bazı “-üş” yapım eki alarak türemiş kelimelere “-cık, -cik, -cuk, -cük” küçültme ekleri getirildiğinde sondaki “ş” harfi düşebilir. Bu olay da ünsüz düşmesi olarak adlandırılır. (gülüş -cük → gülücük)

Aşağıda 20 adet ünsüz düşmesi örnekleri verilmiştir. Kelimeler alfabetik sıraya göre listelenmiştir.

Ünsüz Düşmesi Örnekleri (20 Kelime)

Ad –daş → adaş

Alçak –cık → alçacık

Ast –teğmen → asteğmen

Büyük –cek → büyücek

Çabuk –cak → çabucak

Gülüç –cük → gülücük

Kalk –dır → kaldır(mak)

Küçük –l → küçül(mek)

Küçük –mse → küçümse(mek)

Minik –cik → minicik

Öpüş –cük → öpücük

Rast –gel- →  rasgel(mek)

Seyrek –l → seyrel(mek)

Sıcak –cık → sıcacık

Ufak –cık → ufacık

Ufak –l → ufal(mak)

Üst –teğmen → üsteğmen

Yamuk –l → yamul(mak)

Yumuşak –cık → yumuşacık

Yükek –l → yüksel(mek)