Ünsüz Düşmesi Örnekleri (20 Tane)


Ünsüz Düşmesi Örnekleri, ünsüz düşmesi ses olayına uğramış 20 tane ünsüz düşmesi örnek kelimeleri içerikte bulabilirsiniz.


Ünsüz Düşmesi Örnekleri (20 Tane)

Ünsüz Düşmesi Örnekleri (20 Tane)


Ünsüz Düşmesi Nedir?

Türkçe dilinde “k” ünsüzü ile biten bazı kelimelere “-cık, -cik, -cuk, -cük” küçültme eklerinden biri geldiğinde, kelimenin sonundaki “k” ünsüzü düşer.

Bu ses olayına ünsüz düşmesi denir.

— Son harfi “k” ünsüzü olan bazı kelimelere “-l, -mse” yapım eklerinden biri getirildiğinde kelimenin sonundaki “k” ünsüzü düşebilir. (Yüksek -l → yüksel- )
— Bazı birleşik kelimelerde ünsüz düşmesi görülebilir. (ast teğmen → asteğmen)
— Bazı “-üş” yapım eki alarak türemiş kelimelere “-cık, -cik, -cuk, -cük” küçültme ekleri getirildiğinde sondaki “ş” harfi düşebilir. Bu olay da ünsüz düşmesi olarak adlandırılır. (gülüş -cük → gülücük)

Aşağıda 20 adet ünsüz düşmesi örnekleri verilmiştir. Kelimeler alfabetik sıraya göre listelenmiştir.

Ünsüz Düşmesine Örnekler (20 Kelime)

⇒ Ad –daş → adaş
⇒ Alçak –cık → alçacık
⇒ Ast –teğmen → asteğmen
⇒ Büyük –cek → büyücek
⇒ Çabuk –cak → çabucak
⇒ Gülüç –cük → gülücük
⇒ Kalk –dır → kaldır(mak)
⇒ Küçük –l → küçül(mek)
⇒ Küçük –mse → küçümse(mek)
⇒ Minik –cik → minicik
⇒ Öpüş –cük → öpücük
⇒ Rast –gel- →  rasgel(mek)
⇒ Seyrek –l → seyrel(mek)
⇒ Sıcak –cık → sıcacık
⇒ Ufak –cık → ufacık
⇒ Ufak –l → ufal(mak)
⇒ Üst –teğmen → üsteğmen
⇒ Yamuk –l → yamul(mak)
⇒ Yumuşak –cık → yumuşacık
⇒ Yükek –l → yüksel(mek)


Ünsüz Düşmesi Örnekleri (20 Tane) konusunu beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak konudan diğer arkadaşlarınızın da faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


Diğer Örnekler İçin Tıklayınız