Ünsüz Düşmesi Örnekleri (20 Tane)

Ünsüz düşmesi nedir? Ünsüz düşmesi örnekleri, 20 tane ünsüz düşmesine örnek kelimeler.

Ünsüz Düşmesi Örnekleri - 20 Tane

Ünsüz Düşmesi Örnekleri – 20 Tane

Ünsüz Düşmesi Nedir?

Türkçe dilinde “k” ünsüzü ile biten bazı kelimelere “-cık, -cik, -cuk, -cük” küçültme eklerinden biri geldiğinde, kelimenin sonundaki “k” ünsüzü düşer.

Bu ses olayına ünsüz düşmesi denir.

» Son harfi “k” ünsüzü olan bazı kelimelere “-l, -mse” yapım eklerinden biri getirildiğinde kelimenin sonundaki “k” ünsüzü düşebilir. (Yüksek -l → yüksel- )

» Bazı birleşik kelimelerde ünsüz düşmesi görülebilir. (ast teğmen → asteğmen)

» Bazı “-üş” yapım eki alarak türemiş kelimelere “-cık, -cik, -cuk, -cük” küçültme ekleri getirildiğinde sondaki “ş” harfi düşebilir. Bu olay da ünsüz düşmesi olarak adlandırılır. (gülüş -cük → gülücük)

Aşağıda 20 adet ünsüz düşmesi örnekleri verilmiştir. Kelimeler alfabetik sıraya göre listelenmiştir.

Ünsüz Düşmesine Örnekler

Ad –daş → adaş

Alçak –cık → alçacık

Ast –teğmen → asteğmen

Büyük –cek → büyücek

Çabuk –cak → çabucak

Gülüç –cük → gülücük

Kalk –dır → kaldır(mak)

Küçük –l → küçül(mek)

Küçük –mse → küçümse(mek)

Minik –cik → minicik

Öpüş –cük → öpücük

Rast –gel- →  rasgel(mek)

Seyrek –l → seyrel(mek)

Sıcak –cık → sıcacık

Ufak –cık → ufacık

Ufak –l → ufal(mak)

Üst –teğmen → üsteğmen

Yamuk –l → yamul(mak)

Yumuşak –cık → yumuşacık

Yükek –l → yüksel(mek)

*** Ünsüz Düşmesi Örnekleri içeriği hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Diğer Örnekler İçin Tıklayınız

13 Yorum

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!