Araştırma Konuları

Ünlü Düşmesi Örnekleri (30 Kelime)


Ünlü düşmesine örnek gösterilebilecek 30 adet ünlü düşmesi örnekleri içerikte bulabilirsiniz.


Ünlü Düşmesi Örnekleri (30 Kelime)

Ünlü Düşmesi Örnekleri (30 Kelime)


Ünlü Düşmesi Nedir?

Türkçe dilinde, son hecesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunan kelimelere ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde, kelimenin son hecesindeki ünlü düşer.

Bu ses olayına ünlü düşmesi ya da hece düşmesi denir.

⇒ Bazı ünlü ile biten isim köklerine “-la -le” ekleri getirilip fiil türetildiğinde ünlü düşmesi meydana gelir. (koku -la- → koklamak)

⇒ Bazı renk isimlerine “-ar, -er” isimden fiil yapma eki getirildiğinde ünlü düşmesi meydana gelir. (sarı -ar- → sararmak)

⇒ Bazen iki kelime birleşerek birleşik kelime oluşturulduğunda ünlü düşmesi meydana gelir. (kahve altı → kahvaltı)

Aşağıda 30 adet ünlü düşmesi örnekleri verilmiştir. Kelimeler alfabetik sıraya göre listelenmiştir.

Ünlü Düşmesi Örnekleri (Hece Düşmesi) 30 Kelime

Ağız –ım → ağzım

Alın –ı → alnı

Ayır –ım → ayrım

Beyin –im → beynim

Boyun –u → boynu

Burun –un → burnun

Çevir –im → çevrim

Devir –im → devrim

Emir –et- → emret(mek)

Fikir –i → fikri

Gönül –ü → gönlü

İsim –iniz → isminiz

Kahve altı → kahvaltı

Karın –ı → karnı

Karın –ım → karnım

Kayın ana → kaynana

Kayıp etmek → kaybetmek

Kıvır –ım → kıvrım

Koku –la- → kokla(mak)

Oğul –u → oğlu

Oyun –a- → oyna(mak)

Ömür –üm → ömrüm

Sabır –et- → sabret(mek)

Sarı –ar- → sarar(mak)

Savur –ul- → savrul(mak)

Sızı –la → sızlamak

Şekil –i → şekli

Şükür etmek → şükretmek

Uyu –ku → uyku

Zikir –et- → zikret(mek)


Ünlü Düşmesi Örnekleri (30 Kelime) konulu araştırma yazısını beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak konudan diğer arkadaşlarınızın da faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


Diğer Kompozisyon Yazıları İçin Tıklayın