Ünlü Düşmesi Örnekleri (30 Tane)


Ünlü Düşmesi Örnekleri, ünlü düşmesi ses olayına uğramış 30 tane ünlü düşmesine örnek kelimeleri içerikte bulabilirsiniz.


Ünlü Düşmesi Örnekleri (30 Tane)

Ünlü Düşmesi Örnekleri (30 Tane)


Ünlü Düşmesi Nedir?

Türkçe dilinde, son hecesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunan kelimelere ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde, kelimenin son hecesindeki ünlü düşer.

Bu ses olayına ünlü düşmesi ya da hece düşmesi denir.

— Bazı ünlü ile biten isim köklerine “-la -le” ekleri getirilip fiil türetildiğinde ünlü düşmesi meydana gelir. (koku -la- → koklamak)

— Bazı renk isimlerine “-ar, -er” isimden fiil yapma eki getirildiğinde ünlü düşmesi meydana gelir. (sarı -ar- → sararmak)

— Bazen iki kelime birleşerek birleşik kelime oluşturulduğunda ünlü düşmesi meydana gelir. (kahve altı → kahvaltı)

Aşağıda 30 adet ünlü düşmesi örnekleri verilmiştir. Kelimeler alfabetik sıraya göre listelenmiştir.

 

Ünlü Düşmesi Örnekleri (Hece Düşmesi) 30 Kelime

⇒ Ağız –ım → ağzım
⇒ Alın –ı → alnı
⇒ Ayır –ım → ayrım
⇒ Beyin –im → beynim
⇒ Boyun –u → boynu
⇒ Burun –un → burnun
⇒ Çevir –im → çevrim
⇒ Devir –im → devrim
⇒ Emir –et- → emret(mek)
⇒ Fikir –i → fikri
⇒ Gönül –ü → gönlü
⇒ İsim –iniz → isminiz
⇒ Kahve altı → kahvaltı
⇒ Karın –ı → karnı
⇒ Karın –ım → karnım
⇒ Kayın ana → kaynana
⇒ Kayıp etmek → kaybetmek
⇒ Kıvır –ım → kıvrım
⇒ Koku –la- → kokla(mak)
⇒ Oğul –u → oğlu
⇒ Oyun –a- → oyna(mak)
⇒ Ömür –üm → ömrüm
⇒ Sabır –et- → sabret(mek)
⇒ Sarı –ar- → sarar(mak)
⇒ Savur –ul- → savrul(mak)
⇒ Sızı –la → sızlamak
⇒ Şekil –i → şekli
⇒ Şükür etmek → şükretmek
⇒ Uyu –ku → uyku
⇒ Zikir –et- → zikret(mek)


Ünlü Düşmesi Örnekleri (30 Tane) konusunu beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak konudan diğer arkadaşlarınızın da faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


Diğer Örnekler İçin Tıklayınız