Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Sayıların Yazımı ile İlgili Cümleler (40 Tane)

Sayılar nasıl yazılır? Maddeler halinde sayıların yazımı ile ilgili cümleler, sayıların yazımı cümle örnekleri.

Sayıların Yazımı ile İlgili Cümleler (40 Tane)

Sayıların Yazımı ile İlgili Cümleler (40 Tane)

1. Sayılar cümle içerisinde harfle de yazılabilir:

Babam kırk beş yaşında.

Şu anki evimize dört sene önce taşındık.

Okullar iki hafta sonra açılacak.

Bu yıl altıncı sınıfa geçeceğim.

Size üç ayda bir para yardımı yapılacak.

a. Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır:

Yarın 15.30’da toplantımız var.

Yeni arabasını 75.000 liraya almış.

Sınıfımızın %60’ı kız öğrencilerden oluşuyor.

Gelirken 2 kilo domates alır mısın?

Köyümüzün ilçeye uzaklığı 7 kilometredir.

b. Saatler ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir:

Otobüs yediye çeyrek kala gelecekmiş.

Lütfen en geç saat sekizi on geçe burada ol.

Samet yedi buçuktan önce kalkmaz.

c. Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyonmilyar ve trilyon sözleri harfle yazılabilir:

Bir insan vücudunda yaklaşık 5 milyon kıl kökü vardır.

Banka kasasında tam olarak 1 trilyon 450 milyar 25 milyon 342 bin 666 lira var.

2. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır:

Bir yılda üç yüz altmış beş gün vardır.

Konser alanında iki bin beş yüz kişi olduğu tahmin ediliyor.

Bir çay kaşığına yaklaşık yüz yirmi pirinç tanesi sığar.

Üç yüz kırk iki sayılı belgeyi görmek istiyorum.

Misafirimiz dört yüz iki numaralı odada kalıyor.

3. Para ile ilgili işlemlerle fatura senet, çek vb. ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır:

644,61 TL → altıyüzkırkdörtTL, altmışbirkr.

3000,55 TL → üçbinTL, ellibeşkr.

4. Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakılmaz:

Elimdeki testlerin %40‘ını anca çözebildim.

Bu işin olma ihtimali ‰1‘dir bence…

Beynimizin sadece %10‘unu kullandığımız doğru bir bilgi değildir.

5. Adları sayılardan oluşan iskambil oyunları bitişik yazılır:

Her akşam toplanıp yirmibir oynuyorlar.

Ellibir oyununda benden iyisi yoktur.

6. Romen rakamları tarihî olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde, kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların nu­maralandırılmasında, maddelerin sıralandırılmasında kullanılır:

II. Dünya Savaşı, 1939’dan 1945’e kadar süren küresel bir askerî çatışmadır.

Yirmi sekizinci Osmanlı padişahı III. Selim’dir.

Orhun Yazıtları’nın yazılışları VIII. yüzyılın başlarına dayanmaktadır.

7. Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur:

Son sayıma göre ilçemizde 25.768 kişi yaşıyor.

Galaksimizde yaklaşık 400.000.000.000 yıldız olduğu kabul ediliyor.

8. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır:

Yarışı on beşinci sırada bitirdi.
Yarışı 15. sırada bitirdi.
Yarışı 15’inci sırada bitirdi.

Bir yarışta ikinciyi geçersen, kaçıncı sırada olursun?
Bir yarışta 2.’yi geçersen, kaçıncı sırada olursun?
Bir yarışta 2’nciyi geçersen, kaçıncı sırada olursun?

9. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir:

Basamakları ikişer ikişer çıktı. (2’şer 2’şer yanlış kullanım.)

Kurabiyelerden herkese dörder tane düşüyor. (4’er yanlış kullanım.)

10. Rakamla yazılmış bir sayıya gelen ekler, kesme işareti ile ayrılır. Ekler, ses uyumlarına girer:

İstanbul 1453‘te fethedilmiştir.

Saat tam 12.51‘de orada ol.

11. Notayı niteleyen sayılar ayrı yazılır:

Gördüğünüz gibi tabloda dört adet on altılık nota birleştirilmiştir.

Tüm eser otuz ikilik notalarla bestelenmiş.

*** Sayıların Yazımı ile İlgili Cümleler hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
114
love
29
angry
19
clap
18
unlike
6
confused
5
happy
4
sad

38 Yorum

Yorum Yap