Ünlü Daralması Örnekleri (30 Tane)


Ünlü Daralması Örnekleri, ünlü daralması ses olayına uğramış 30 tane ünlü daralmasına örnek kelimeleri içerikte bulabilirsiniz.


Ünlü Daralması Örnekleri (30 Tane)

Ünlü Daralması Örnekleri (30 Tane)


Ünlü Daralması Nedir?

Türkçe dilinde geniş ünlüler ile (a, e) biten fiillere “-yor” şimdiki zaman eki getirilidiğinde, fiilin sonundaki geniş ünlüler dar ünlülere (ı, i, u, ü) dönüşürler.

Bu ses olayına ünlü daralması denir.

Bu ses olayında a geniş ünlüsü ı veya u dar ünlüsüne dönüşür;
e geniş ünlüsü ise i veya ü dar ünlüsüne dönüşür.

Bunu unutmayın:

“de-” ve “ye-” fiillerinde “-yor” eki ve kaynaştırma harfi “y” sesi de daralmaya sebep olur. Fakat sadece bu iki fiilde “y” kaynaştırma harfi daralmaya sebep olur. Diğer fiillerde “y” kaynaştırma harfi daralmaya sebep olmaz.

de -y- ecek → diyecek
ye -y- ecek → yiyecek

anla -y- acak → anlıyacak yanlıştır. anlayacak doğrudur.

Aşağıda bu ses olayına örnek olabilecek 30 adet ünlü daralması örnekleri listelenmiştir. Listelemede alfabetik sıraya uyulmuştur.

Ünlü Daralmasına Örnekler (30 Tane)

⇒ Ağla –yor → ağlıyor
⇒ Anla –yor → anlıyor
⇒ Ara –yor → arıyor
⇒ Bekle –yor → bekliyor
⇒ Boya –yor → boyuyor
⇒ Dile –yor → diliyor
⇒ Duyma –yor → duymuyor
⇒ Düşle –yor → düşlüyor
⇒ Gelme –yor → gelmiyor
⇒ Girme -yor → girmiyor
⇒ Gizle –yor → gizliyor
⇒ Gülme –yor → gülmüyor
⇒ Hopla –yor → hopluyor
⇒ İnme –yor → inmiyor
⇒ İsteme –yor → istemiyor
⇒ Kalma –yor → kalmıyor
⇒ Kana –yor → kanıyor
⇒ Korkma –yor → korkmuyor
⇒ Kutla –yor → kutluyor
⇒ Oyna –yor → oynuyor
⇒ Özle –yor → özlüyor
⇒ Sakla –yor → saklıyor
⇒ Salla –yor → sallıyor
⇒ Seçme –yor → seçmiyor
⇒ Söyle –yor → söylüyor
⇒ Temizle –yor → temizliyor
⇒ Tuzla –yor → tuzluyor
⇒ Yakala –yor → yakalıyor
⇒ Yaşa –yor → yaşıyor
⇒ Yazma –yor → yazmıyor


Ünlü Daralması Örnekleri konusunu beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak konudan diğer arkadaşlarınızın da faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


Diğer Örnekler İçin Tıklayınız