Araştırma Konuları

Ünlü Daralması Örnekleri (30 Tane)

Ünlü daralması nedir? Bu ses olayına örnek olabilecek 30 adet ünlü daralması örnekleri içerikte bulabilirsiniz.

Ünlü Daralması Örnekleri (30 Tane)

Ünlü Daralması Örnekleri (30 Tane)

Ünlü Daralması Nedir?

Türkçe dilinde geniş ünlüler ile (a, e) biten fiillere “-yor” şimdiki zaman eki getirilidiğinde, fiilin sonundaki geniş ünlüler dar ünlülere (ı, i, u, ü) dönüşürler.

Bu ses olayına ünlü daralması denir.

Bu ses olayında a geniş ünlüsü ı veya u dar ünlüsüne dönüşür;
e geniş ünlüsü ise i veya ü dar ünlüsüne dönüşür.

Bunu unutmayın:

“de-” ve “ye-” fiillerinde “-yor” eki ve kaynaştırma harfi “y” sesi de daralmaya sebep olur. Fakat sadece bu iki fiilde “y” kaynaştırma harfi daralmaya sebep olur. Diğer fiillerde “y” kaynaştırma harfi daralmaya sebep olmaz.

de -y- ecek → diyecek
ye -y- ecek → yiyecek

anla -y- acak → anlıyacak yanlıştır. anlayacak doğrudur.

Aşağıda bu ses olayına örnek olabilecek 30 adet ünlü daralması örnekleri listelenmiştir. Listelemede alfabetik sıraya uyulmuştur.

Ünlü Daralması Örnekleri (30 Tane)

Ağla –yor → ağlıyor

Anla –yor → anlıyor

Ara –yor → arıyor

Bekle –yor → bekliyor

Boya –yor → boyuyor

Dile –yor → diliyor

Duyma –yor → duymuyor

Düşle –yor → düşlüyor

Gelme –yor → gelmiyor

Girme -yor → girmiyor

Gizle –yor → gizliyor

Gülme –yor → gülmüyor

Hopla –yor → hopluyor

İnme –yor → inmiyor

İsteme –yor → istemiyor

Kalma –yor → kalmıyor

Kana –yor → kanıyor

Korkma –yor → korkmuyor

Kutla –yor → kutluyor

Oyna –yor → oynuyor

Özle –yor → özlüyor

Sakla –yor → saklıyor

Salla –yor → sallıyor

Seçme –yor → seçmiyor

Söyle –yor → söylüyor

Temizle –yor → temizliyor

Tuzla –yor → tuzluyor

Yakala –yor → yakalıyor

Yaşa –yor → yaşıyor

Yazma –yor → yazmıyor