5. Sınıf Türkçe Kitabı Cevapları Anıttepe Yayıncılık

Bu sayfada Anıttepe Yayıncılık 5. sınıf Türkçe kitabı cevapları için temalara göre metin bağlantıları bulacaksınız.

Sitemizde yer alan 5. sınıf Türkçe kitabı cevapları eğitimciler tarafından 2019-2020 yılı Anıttepe Yayıncılık 5. sınıf Türkçe ders kitabı etkinliklerine yönelik ödevlerini kontrol edebilmeleri amacıyla yayınlanmaktadır.

Aşağıdaki listeden, 5. sınıf Türkçe ders kitabı içerisindeki metinlere tıklayarak, etkinlik cevaplarına ulaşabilirsiniz.

1. TEMA – Birey ve Toplum Teması

Memleket İsterim Metni Cevapları

Hoşça Kalın, Güle Güle Metni Cevapları

Anadolu’da Konukseverlik Gelenekseldir Metni Cevapları

İlk Ders Dinleme İzleme Metni Cevapları

Tema değerlendirme çalışmalarının cevap anahtarları kitabın 245. sayfasında yer almaktadır.

2. TEMA – Milli Mücadele ve Atatürk Teması

Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Cevapları

Dumlupınar Savaşı Metni Cevapları

6 Mart 1915 Gecesi Metni Cevapları

Bir Temmuz Gecesi Dinleme İzleme Metni Cevapları

Tema değerlendirme çalışmalarının cevap anahtarları kitabın 245. sayfasında yer almaktadır.

3. TEMA – Doğa ve Evren Teması

Bu Nehir Bizim Metni Cevapları

Okland Adası Metni Cevapları

Deprem Metni Cevapları

Sakın Kesme Dinleme İzleme Metni Cevapları

Tema değerlendirme çalışmalarının cevap anahtarları kitabın 245. sayfasında yer almaktadır.

4. TEMA – Milli Kültürümüz Teması

Kilim Metni Cevapları

Vatan Yahut Silistre Metni Cevapları

Boğaçhan Metni Cevapları

Ali Kuşçu Dinleme İzleme Metni Cevapları

Tema değerlendirme çalışmalarının cevap anahtarları kitabın 245. sayfasında yer almaktadır.

5. TEMA – Vatandaşlık Teması

Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni Cevapları

Bilinçli Tüketici Metni Cevapları

Özgürlük Metni Cevapları

Sokak Dinleme İzleme Metni Cevapları

Tema değerlendirme çalışmalarının cevap anahtarları kitabın 245. sayfasında yer almaktadır.

6. TEMA – Sağlık ve Spor Teması

Karagöz Kibarlık Öğreniyor Metni Cevapları

Çitlembik Metni Cevapları

Spor ve Beden Metni Cevapları

Tavşan ile Kaplumbağa Dinleme İzleme Metni Cevapları

Tema değerlendirme çalışmalarının cevap anahtarları kitabın 245. sayfasında yer almaktadır.

7. TEMA – Erdemler Teması

İyiliğin Değerini Bilen Kim? Metni Cevapları

Büyüklere Saygı Metni Cevapları

Yaşama Sevinci Metni Cevapları

Paylaşalım Dinleme İzleme Metni Cevapları

Tema değerlendirme çalışmalarının cevap anahtarları kitabın 245. sayfasında yer almaktadır.

8. TEMA – Bilim ve Teknoloji Teması

Barkod Metni Cevapları

Sosyal Medya Psikolojinizi Etkiliyor Metni Cevapları

Akıllı Ulaşım Sistemleri Metni Cevapları

Aziz Sancar Dinleme İzleme Metni Cevapları

Tema değerlendirme çalışmalarının cevap anahtarları kitabın 245. sayfasında yer almaktadır.

5. sınıf, ortaöğretim kademesinin ilk sınıfıdır. Bu sınıfla ortaokul dönemine başlayan öğrencilerimizi Türkçe dersine yönelik önemli sorumluluklar beklemektedir. Bu sınıftan itibaren öğrencilerimizden kendilerini ifade edebilmeleri, okuduklarını anlayabilmeleri, kelime hazinelerini geliştirmeleri beklenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı 5. sınıf Türkçe müfredatına göre öğrencilerimiz eğitim öğretim yılı süresinde dinlediklerinde ve izlediklerinde geçen olayların gelişimini ve sonucunu tahmin edebilme, metinlerde geçen kelimelerin anlamlarını metne göre tahmin edebilme, özet çıkarabilme, konu, ana fikir ve ana duyguyu bulma, konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını tespit edebilme, dinledikleri ve izledikleri hakkında görüş bildirebilme, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar yapabilme, konuşurken beden dili, jest ve mimiklerini kullanabilme, metinleri türün özelliklerine ve noktalama işaretlerine uygun okuyabilme, farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okuyabilme, deyim ve atasözlerinin metne olan katkısını belirleyebilme, kök v ekleri ayırt edebilme, yapım eklerinin işlevini açıklayabilme, medya metinlerini değerlendirebilme, metinde geçen gerçek ve kurgusal unsurları ayırt edebilme, grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplayabilme, şiir ve hikaye edici metin yazabilme, kısa metinler yazabilme gibi kazanımlar elde etmesi beklenmektedir.

5. sınıf Türkçe kitabı da Anıttepe Yayıncılık tarafından bu kazanımlara göre oluşturulmuştur. Kitap içerisindeki etkinlikler bu kazanımlara göre öğrencilerimize ve öğretmenlerimize rehberlik etmektedir. Sitemizde yayınlanan 5. sınıf Türkçe kitabı cevapları, öğrencilerimizin etkinleri yaptıktan sonra bu kazanımları doğru olarak alıp almadıklarını kendileri ve velileri tarafından kontrol edilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

5. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları içeriğinden faydalanırken öğrencilerimiz , etkinlikleri öncelikle kendileri yapmaları gerekmektedir. Daha sonra yaptıkları ödevin doğru olup olmadığını kontrol edebilmek için hazırladığımız cevap anahtarlarından faydalanabilirler.

Diğer Sınıfların Türkçe Kitabı Cevapları İçin Tıklayın