Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni Cevapları

Çocuk Bahçesindeki Bekçi metni cevapları ve soruları, Anıttepe Yayınları 5. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 136-139-140-141-142 (Vatandaşlık Teması)

Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni Cevapları - 5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları

Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni Cevapları – 5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları

Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni Cevapları Sayfa 136

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Toplum hayatında herkese düşen belirli görevler vardır.” sözünden ne anlıyorsunuz Gözlemlerinizden hareketle açıklayınız.

Toplumu oluşturan insanların sorunsuz bir hayat yaşayabilmesi için yapılan görev paylaşımını anlıyorum. Toplumdaki herkesin kendilerine düşen belirli görevleri yerine getirmesi gerekir. Mesela polisler toplumun güvenliğini sağlamakla, doktorlar insanların hastalıklarını tedavi etmekle, hakimler toplumdaki adaleti sağlamakla görevlidirler.

2. Üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yapabilmek için nelere dikkat edersiniz?

(örnek) Sorumluluğumu bilerek hareket ederim. İhtiyacım varsa görevimle ilgili yardım almaktan çekinmem. Görevimi yerine getirirken karşıma çıkan sorunlarla mücadele ederim.

Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni Cevapları Sayfa 139

1. ETKİNLİK

Metnin başlığından ve metindeki görsellerden hareketle metnin içeriğini tahmin ediniz. Metni okuduktan sonra tahmininizi, metnin içeriği ile karşılaştırınız.

Cevap:

(örnek) Bir parkta oyun oynayan çocukları başka çocukların rahatsız etmesi ve park bekçisinin bu duruma müdahale etmesini anlatıyor olabilir.

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz. Kelimelerin anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ederek kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Cevap:

ihata
Sözlük anlamı: Kuşatma
Cümlem: Aşırı yağmur nedeniyle evin bahçesindeki eski ihata duvarlar yıkıldı.

kollamak
Sözlük anlamı: Olmasını, ortaya çıkmasını beklemek, gözetmek
Cümlem: Her ana birinin geleceğini düşünüp etrafı kollamaya başladım.

potin
Sözlük anlamı: Ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lastikli ayakkabı
Cümlem: Küçük çocuk elbiselerini ve potinlerini çıkarıp denize doğru sevinçle koştu.

tembih
Sözlük anlamı: Bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme, bunu üsteleyerek hatırlatma, uyarı, uyarma
Cümlem: Öğretmenimiz proje ödevlerimizi zamanında bitirmemiz konusunda hepimizi tembihledi.

3. ETKİNLİK

a) Aşağıda verilen deyimler ile anlamlarını metinden yola çıkarak eşleştiriniz.

Cevap:

Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni Cevapları - Deyimler

Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni Cevapları – Deyimler

Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni Cevapları Sayfa 140

b) Bu deyimleri birer cümlede kullanınız.

Cevap:

• Sınavda yeterli puanı alamayınca kara kara düşünmeye başladı.

• Kedi, köpeğin elinden kurtulup yüksek ağaca bir çırpıda tırmandı.

• Gecenin karanlığında birden patlayan havai fişekler ödümü patlattı.

• Köye giden otobüs gözden kaybolunca o da evinde döndü.

• Çocukluğumdan beri çok sevdiğim dut ağacının kesildiğini görünce kanım dondu.

c) Bu deyimlerin metnin anlatımına nasıl bir katkısı vardır? Açıklayınız.

Cevap: Deyimler anlatımı daha etkileyici kılmıştır. Metnin anlaşılmasını kolaylaştırmış, anlatımı güçlendirmiştir.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1) Yazar, çocuk parkını nasıl betimlemiştir?

Cevap: Çevresinde beyaz ihata duvarları ve demir parmaklıklarla çevrili, köşesinde üzeri kırmızı kiremitlerle örtülü şirin bir bekçi kulübesi bulunan küçük bir park olarak betimlemiştir.

2) Çocuk parkındaki bekçi, çocuklara nasıl davranıyor? Bu davranışının nedeni ne olabilir? Açıklayınız.

Cevap: Bekçi çocuklara kızıyor, bağırıyor. Bu davranışının nedeni parka ve çocuklara zarar gelmemesi için olabilir. Bekçinin görevi parkı ve oradaki çocukları korumaktır.

3) Yazar, neden bekçinin olmadığı saatlerde parka gitmektedir?

Cevap: Bekçiyi sevmediği için bekçinin olmadığı saatlerde parka gitmektedir.

4) Parktaki büyük çocukların hareketlerini doğru buluyor musunuz? Neden?

Cevap: Hayır doğru bulmuyorum. Çünkü parkta her çocuğun oynamaya hakkı vardır. Herkes oynama süresini buna göre belirlemelidir. Güç kullanarak, zorbalıkla insanları rahatsız etmek doğru bir davranış değildir.

5) Yazar, bekçiye neden hak vermiştir?

Cevap: Bekçinin hareketlerinin çocukları korkutmak için değil, kötülüklere engel olmak için olduğunu anladığı için hak vermiştir.

5. ETKİNLİK

Aşağıda verilen hikâye haritası yöntemine göre metni çözümleyiniz.

1) Sahne ve zaman (Olay nerede, ne zaman geçiyor?)
2) Ana ve yardımcı karakterler (Hikâyedeki insanlar)
3) Başlangıç olayı (Olayın başlangıcı)
4) Problem ( Hakkında hikâyenin yazıldığı olay)
5) Problem çözme teşebbüsleri
6) Sonuç
7) Ana fikir

Cevap:

1- Zaman belirsiz

2- Çocuk, çocuğun kardeşi, bekçi, yaşı büyük iki çocuk, parkta oynayan çocuklar

3- Bekçinin çocuklara bağırması, onları azarlaması

4- Yaşı büyük iki çocuğun tahterevalliyi işgal edip diğer çocukların oynamasına izin vermemesi

5- Çocuğun, yaşı büyük iki çocuğa tepki göstermesi, bekçiye seslenmesi

6- Bekçiye seslenildiğini duyan yaşı büyük çocukların parktan kaçması

7- İnsanların bizim hoşumuza gitmeyen bazı davranışları, aslında bizim iyiliğimiz için olabilir.

Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni Cevapları Sayfa 141

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki bölümleri metinden hareketle doldurunuz.

Cevap:

Çocukların parkta yaşadıkları sorun

Tahterevalliye binememeleri

Nedeni

Yaşı büyük iki çocuğun güçlerini kullanarak buna izin vermemeleri

Çözüm önerim

Büyüklerden yardım istemek

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri örnekteki gibi tamamlayınız.

Cevap:

İlk günlerde bekçi amcaya çok kızıyordum çünkü sürekli düdük çalıp duruyordu.

Parka gitmek zorunda kaldım çünkü annem ısrar ediyordu.

Kardeşimi zor zapt ettim çünkü bekçinin gitmesini bekliyordum.

Tahterevalli kuyruğunda bize bir türlü sıra gelmiyordu çünkü ……………………………………….

Bekçi amcayı artık sevmeye başladım çünkü delikanlı denilecek yaşta iki erkek çocuğu, tahterevalliyi yarım saatten beri işgal ediyordu.

Bekçi amca sürekli düdük çalıyordu çünkü yapılacak kötülüklere engel olmak istiyordu.

8. ETKİNLİK

Parktaki bekçi görevini en iyi şekilde yapmasaydı sizce parkta neler yaşanırdı? Bu konu hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Konuşmanız sırasında arkadaşlarınızın sorularına, konu hakkındaki duygu ve düşüncelerine de yer veriniz. Siz de arkadaşlarınıza sorular sorarak onların konu hakkında düşünmelerini sağlayınız.

Cevap:

Bekçi görevini en iyi şekilde yapmasaydı parktaki oyuncaklar zarar görürdü. Çocuklar rahat ve güvenli bir şekilde oynayamazdı. Parktaki oyuncaklar zarar gördüğünde çocuklar oynayacak oyuncak bulamazdı. Çocuklar güvende olmazsa aileler çocuklarını parka göndermezdi.

Herkesin görevini en iyi şekilde yapması gerekir. İnsanların görevlerini yaparken gösterdikleri davranışlar rahatsız edici olabilir. Fakat bu davranışlar daha büyük tehlikeleri önlemek için olabilir. Mesela bir doktor bir hastalığı tedavi ederken hastaya iğne vurmak zorunda kalabilir. Hastanın doktora, iğne vurduğu ve canını acıttığı için tepki göstermesi yanlıştır. Doktorun görevi hastayı iyileştirmektir.

Bu nedenle görevlerini yapan insanlara, davranışları bizi rahatsız etse de saygı göstermeliyiz.

9. ETKİNLİK

a) Metinden alınan aşağıdaki cümleyi okuyunuz. Sizce bu cümlede tırnak işareti hangi amaçla kullanılmış olabilir? Açıklayınız.

“Dikkatli olun, üstünüzü başınızı kirletmeyin!” diye sıkı sıkıya tembih etmişti.

Cevap: Başka bir kimseden olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınmıştır.

b) Aşağıdaki cümlelerde tırnak işaretinin kullanım amacını işaretleyiniz.

Cevap:

Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni Cevapları - Tırnak İşareti

Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni Cevapları – Tırnak İşareti

Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni Cevapları Sayfa 142

10. ETKİNLİK

Atatürk’ün “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.” sözünden yola çıkarak görev bilinci hakkındaki düşüncelerinizi sınıf ortamında tartışıp değerlendiriniz. Bu bilgiler ışığında konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazınız.

Cevap:

(örnek)

GÖREV BİLİNCİ

Bir toplumu oluşturan insanların o toplumda rahatça, güven içinde ve mutlu yaşayabilmeleri, insanların kendilerine düşen görevleri yerine getirmeleri ile mümkündür. Ancak bu şekilde toplum ayakta kalır.

Herkes vatanını sever. Fakat sadece sevmek yetmez. İnsanlar vatanlarını korumalı, gelişmesi için elinden geleni yapmalıdır. Bu da ancak üzerine düşen görevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi ile mümkündür. Eğer insanlar sorumluluklarını bilmezse, görevlerini yerine getirmezse, vatanı zarar görür. Görevini yerine getirmeyip vatanının zarar görmesine neden olan insanın da vatanına olan sevgisi inandırıcı olmaz.

Eğer insanlar vatanlarını gerçekten seviyorlarsa, görevlerinin bilincinde olmalı, üzerlerine düşeni sonuna kadar yapmalıdırlar. Görevini en iyi şekilde yapan insanların, vatanlarını en çok seven insanlar olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Bilinçli tüketici nasıl olunur? Konu hakkında aile büyüklerinizden bilgi alınız. Kitap, gazete ve internetten araştırmalar yapınız.

Aşağıdaki butona tıklayarak araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Bilinçli Tüketici Nasıl Olunur?

*** Çocuk Bahçesindeki Bekçi metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
176
clap
41
love
38
angry
35
unlike
10
happy
9
sad
8
confused

329 Yorum

Yorum Yap