Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Sosyal Medya Psikolojinizi Etkiliyor Metni Cevapları

Sosyal Medya Psikolojinizi Etkiliyor metni cevapları ve soruları, Anıttepe Yayınları 5. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 225-226-227-228-229-230 (Bilim ve Teknoloji Teması)

Sosyal Medya Psikolojinizi Etkiliyor Metni Cevapları - 5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları

Sosyal Medya Psikolojinizi Etkiliyor Metni Cevapları – 5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları

Sosyal Medya Psikolojinizi Etkiliyor Metni Cevapları Sayfa 225

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İnterneti hangi amaçlarla kullanıyorsunuz?

(örnek) Ödev araştırmaları, arkadaşlarım ve akrabalarım ile iletişim, video izlemek ve oyun oynamak için kullanıyorum.

2. Sosyal medya hesaplarından hangilerini biliyorsunuz? Bildiğiniz hesaplar hakkında bilgi veriniz.

Youtube, Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter sık kullanılan sosyal medya hesaplarıdır.

Sosyal Medya Psikolojinizi Etkiliyor Metni Cevapları Sayfa 226

1. ETKİNLİK

a) Metni okurken altını çizdiğiniz kelimeleri aşağıya yazınız. Bunların anlamını cümledeki kullanımlarından yola çıkarak tahmin ediniz. Kelimelerin anlamını TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Cevap: 

kaygı: Genellikle kötü bir şey olacakmış düşüncesiyle ortaya çıkan ve sebebi bilinmeyen gerginlik duygusu.

istatistik: Bir sonuç çıkarmak için verileri yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama

kadim: Başlangıcı olmayan, eski, ezelî

fenomen: Olay. (Sosyal medya için: Hayranlık uyandıracak kadar dikkat çekici olan şey veya kişi.)

b) Aşağıda verilen kelime gruplarının anlamlarını deyimler sözlüğünüzden bulunuz. Bu kelime gruplarını birer cümle içinde kullanınız.

Cevap: 

yol açmak: Bir olayın sebebi olmak

dile getirmek: Belirtmek, anlatmak, açıklamak, ifade etmek

mutlu etmek: Mutluluk vermek, bahtiyar etmek

c) Bu deyimlerin anlatıma olan katkısını açıklayınız.

Cevap: Metnin anlatımını güçlendirmiş, zenginleştirmiş, anlamayı kolaylaştırmıştır.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki tabloyu örnekteki gibi doldurunuz.

Cevap: 

Altı çizili kelimenin zıt anlamıAltı çizili kelimenin eş anlamı
Sosyal medyanın insan hayatına çok fazla girdiğini vurgulayan Ercan, şöyle konuştu.az
Sosyal medya kullanıcıları tarihten uzak yaşıyor.yakınırak
Bu insanlar sürekli sosyal medya için telefona dönüp dönüp bakıyor.devamlı
Yani hayatımızın her alanında sayılar var artık.yokmevcut
Hâl böyle olunca ortaya garip sonuçlar çıkıyor.durum

Sosyal Medya Psikolojinizi Etkiliyor Metni Cevapları Sayfa 227

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1) Okuduğunuz metinde hangi durumun insanlarda psikolojik sorunlara yol açtığı dile getirilmiştir?

Cevap: Sosyal medyada beğenilmeme korkusu.

2) Araştırmalara göre insanlar, sosyal medyada hangi amaçla paylaşım yapmaktadır?

Cevap: Beğenilmek için paylaşım yapmaktadır.

3) Araştırmalar, sosyal medya kullanan birçok insanda hangi hastalığın görüldüğünü ortaya çıkarmıştır?

Cevap: Bir çeşit kaygı bozukluğu olan FOMA’nın görüldüğü ortaya çıkmıştır.

4) Sosyal medya bilgiyi neye göre değerlendiriyor?

Cevap: Arama motorunda olup olmadığına göre değerlendiriyor.

5) Metne göre sosyal medya, meslekleri nasıl etkiliyor?

Cevap: Meslek sahiplerinin bilgilerine değil, beğenilme ve takipçi sayılarına bakılıyor.

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Cevap: 

Metnin konusu: Sosyal medyanın zararlı etkileri

Metnin ana fikri: Sosyal medya kişilerin bilgilerine göre değil takipçi sayılarına göre değerlendirilmelerine ve insanların psikolojik sorunlar yaşamasına neden oluyor.

5. ETKİNLİK

Yazar, sosyal medyanın hangi özelliği üzerinde durmuştur? Metni siz yazmış olsaydınız sosyal medyanın hangi etki ve özellikleri üzerinde dururdunuz?

Cevap: 

Yazarın üzerinde durduğu konular: Sosyal medyanın psikolojik etkileri

Ben olsaydım: (örnek) Sosyal medya bağımlılığının sağlık üzerindeki etkilerine de değinirdim.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz.

Görsellerde anlatılan durum nedir? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cevap: 

Görsellerde insanların bütün vakitlerini bilgisayar başında ve internette geçirdikleri anlatılmaktadır. Bu durum özellikle genç yaştaki insanların gerçek sosyal hayattan kopmalarına, gittikçe daha mutsuz ve öz güvensiz olmalarına neden olmaktadır.

Sosyal Medya Psikolojinizi Etkiliyor Metni Cevapları Sayfa 228

7. ETKİNLİK

http://www.tuik.gov.tr/ adresinden alınan Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2017 anket sonuçları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Grafiği inceleyerek tabloyu örnekteki gibi işaretleyiniz.

Sosyal Medya Psikolojinizi Etkiliyor Metni Cevapları - Grafik

Sosyal Medya Psikolojinizi Etkiliyor Metni Cevapları – Grafik

Cevap: 

DoğruYanlış
Araştırma 16 ile 74 yaş arası bireyler üzerinde yapılmıştır.X
2008 yılından 2017 yılına kadar olan sürede internet erişim imkânı olan hanelerin sayısı azalmıştır.X
İnternet erişim imkânı olan hanelerde 16 ile 74 yaş arası bireyler
internet ve bilgisayar kullanmaktadır.
X
2017 yılında 16 ile 74 yaş arası bireylerin internet kullanım oranı
bilgisayar kullanım oranından fazladır.
X
2008 yılından 2017 yılına kadar olan sürede 16 ile 74 yaş arası
bireylerin internet kullanımı her geçen gün artmıştır.
X
2013 yılına kadar hanelerinde internet erişim imkânı olmayan
16 ile 74 yaş arası bireyler bilgisayar ve interneti kullanmışlardır.
X

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleyi okuyunuz.

“Dünyada son yıllarda sosyal medya kullanan birçok insanda bir çeşit kaygı bozukluğu FOMA’nın görüldüğü belirtiliyor.”

Yukarıdaki cümlede geçen “FOMA” tıp bilimi ile ilgili bir terimdir. Bilim, teknik, sanat gibi özel alanlarla mesleki alanlarda kullanılan kelimeler vardır. Siz de bu alanlar ile ilgili terim örnekleri veriniz.

Cevap: 

Kişi korktuğu ya da heyecanlandığı zaman vücudu adrenalin salgılamaya başlar.

Önce sazının akorunu ayarladı, sonra coşkuyla çalmaya başladı.

Şiirdeki redifleri bulana on puan vereceğim.

Sosyal Medya Psikolojinizi Etkiliyor Metni Cevapları Sayfa 229

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyunuz. Soruları cevaplayınız.

Medya Okuryazarlığı

Her gün insanlar; televizyon programları, filmler ve internet siteleri gibi birçok farklı iletişim aracı ile medya mesajlarına ulaşmaktadır. Sorumlu bireyler olarak medyanın bize sunduğu mesajlar arasından seçim yapmak bizim sorumluluğumuzdadır.

Medya okuryazarı bireyler; medyanın kurgusal olduğunu, politik söylemleri olduğunu, belli bir ideolojiye ve belli ticari kaygılara sahip olduğunu bilmeli ve sorgulayıcı bir bakış açısına sahip olmalıdır. Sorgulayıcı bir bakış açısı ile medya içeriğini anlayabilmenin de ötesinde objektifliği, niteliği değerlendirebiliriz. Medya okuryazarları; içeriği, kaynağı ve biçimi sorgulamanın yanı sıra medyanın estetik değerlerini de eleştirebilmelidir

http://www.iletisimvediplomasi.com/medya-okuryazarligi-prof-dr-zakir-avsar/

1) Medya mesajları arasında niçin seçim yapılmalıdır?

Cevap: Çünkü medya mesajları arasında doğru ve yanlış mesajlar vardır. Her mesaj doğru kabul edilemez.

2) Medyayı niçin sorgulamalıyız? Bu sorgulamada nelere dikkat etmeliyiz?

Cevap: Çünkü medyadaki mesajlar kurgusal olabilir, politik söylemlere sahip olabilir, belli bir ideoloji ve belli ticari kaygılara sahip olabilir. Bu sorgulamada mesajın objektif olup olmadığına ve doğru olup olmadığına dikkat etmeliyiz.

3) Medyayı hangi yönlerden sorgulamalıyız?

Cevap: Objektiflik ve nitelik yönlerinden sorgulamalıyız.

4) Siz, medya kaynaklarını sorguluyor musunuz? Sorgulama yaparken nelere dikkat ediyorsunuz?

Cevap: (örnek) Sorguluyorum. Her mesaja inanmıyorum. Birkaç farklı kaynağa bakarak mesajın doğru olup olmadığını doğruluyorum. sorgulama yaptığım kaynakların edu ve gov uzantılı olmasına dikkat ediyorum.

Sosyal Medya Psikolojinizi Etkiliyor Metni Cevapları Sayfa 230

10. ETKİNLİK

En hızlı yayılan iletişim aracı internettir. Radyo yayınlarının 50 milyon dinleyiciye ulaşması 38 yılda gerçekleşmiştir. Televizyon yayınları için bu süre 13 yıldır. İnternetin 50 milyon kullanıcıya ulaşması yalnızca 4 yıl sürmüştür.

İnternete bağlı aygıt sayısı insan nüfusundan çoktur. Dünyada e-posta kullanıcılarının sayısı 2,5 milyarı geçmiştir.

Okuduğunuz haber yazılarından ve araştırmalarınızın sonucundan hareketle sosyal medyanın olumlu ve olumsuz yönlerini anlatan bir konuşma yapınız. Konuşmanız sırasında “ama, fakat, ancak” vb. uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız.

Cevap: 

Alttaki butona tıklayarak konuşma örneğine ulaşabilirsiniz.

Sosyal Medyanın Olumlu ve Olumsuz Yönleri (Konuşma)

11. ETKİNLİK

Görselden hareketle sosyal medyanın olumsuz etkileri konusunda defterinize insanları bilinçlendirecek bir afiş hazırlayınız.

Cevap: 

SOSYAL MEDYANIN OLUMSUZ ETKİLERİ KONUSUNDA AFİŞ ÖRNEĞİ

(örnek)

Sosyal Medyanın Zararları Afiş Örneği

Sosyal Medyanın Zararları Afiş Örneği

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Aile büyüklerinizden çocukluk dönemlerinde hangi ulaşım araçlarının yaygın olarak kullanıldığını öğreniniz.

*** Sosyal Medya Psikolojinizi Etkiliyor metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
96
clap
18
angry
17
unlike
9
love
6
confused
6
sad
5
happy

123 Yorum

Yorum Yap