Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Memleket İsterim Metni Cevapları (5. Sınıf Anıttepe)

Memleket İsterim metni cevapları ve soruları, Anıttepe Yayıncılık 5. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 10-11-12-13-14-15
(Birey ve Toplum Teması)

Memleket İsterim Metni Cevapları - 5. Sınıf Anıttepe Yayıncılık

Memleket İsterim Metni Cevapları – 5. Sınıf Anıttepe Yayıncılık

Memleket İsterim Metni Cevapları Sayfa 10

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Nasıl bir ülkede yaşamak istersiniz?

Cevap:

(örnek)

Kimsenin kimseyle kavga etmediği, birlik ve beraberliğin olduğu, herkesin kardeşçe yaşadığı, teknolojisi gelişmiş, şehirden çok ormanların olduğu bir ülkede yaşamak isterdim.

2. Mutlu yaşamak için kişilerle ilişkilerimizde nelere dikkat etmeliyiz? Söyleyiniz.

Cevap: 

Mutlu yaşamak için kişilerle olan iletişimimize dikkat etmeli, onlara karşı saygılı ve hoş görülü davranmalıyız. Dinleme ve konuşma kurallarına uymalıyız. Yardım sever olmalıyız. Görüşlerine saygılı olmalıyız. Nezaket kurallarına uymalıyız. Başkalarını rahatsız edecek davranışlardan uzak durmalıyız. Kimsenin özel yaşantısına müdahale etmemeliyiz.

Memleket İsterim Metni Cevapları Sayfa 11

1. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Çocukların kullandıkları kelimeleri günlük hayatta ne zaman kullanıyorsunuz? Yazınız.

Cevap:

Günaydın: Sabahları insanlara selam vermek için “Günaydın” diyorum.

Merhaba: Tanımadığım birine hitap etmeden önce “Merhaba” diyorum.

İyi günler: Biriyle konuşmamı sonlandırdığımda ya da bir iş yerinden ayrılırken henüz gündüzse “İyi günler” diyorum.

b) Günlük hayatta insanlarla iletişim kurarken hangi kelimeleri ya da sözleri kullanırsınız? Aşağıya yazınız.

Cevap:

Selam. Nasılsın? Günaydın. İyi akşamlar. Selamunaleykum. İyi geceler. İyi bayramlar. Bayramın mübarek olsun. İyi dersler. İyi çalışmalar. Hayırlı işler…

2. ETKİNLİK

Aşağıda anlamları verilen kelimeleri bularak bulmacaya yerleştiriniz.

Cevap: 

1) Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, yakınma.

Şikayet

2) Son, bitim.

Nihayet

3) Özlem.

Hasret

4) Ülke.

Diyar

5) Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası.

Tarla

6) İçinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk, uzay, sema.

Gök

Memleket İsterim Metni Cevapları - 5. Sınıf Anıttepe Yayıncılık - Bulmaca

Memleket İsterim Metni Cevapları – 5. Sınıf Anıttepe Yayıncılık – Bulmaca

Memleket İsterim Metni Cevapları Sayfa 12

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız.

1) Şairin istediği memleketin doğası nasıldır?

Cevap: Mavi göklü, yeşil dallı, sarı tarlalı, kuşların çiçeklerin bulunduğu bir doğadır.

2) Şairin hayalindeki memlekette insan ilişkileri nasıldır? Açıklayınız.

Cevap: Düşmanlık yapmadan kardeşçe yaşamak, farklılıkları önemsememek, samimi olmak.

3) Şiirde geçen“Kardeş kavgası bir nihayet olsun.” sözünden ne anlıyorsunuz?

Cevap: İnsanların kardeş olduğunu, birbirleriyle kavga etmekten vaz geçmeleri gerektiğini anlıyoruz.

4) Şairin isteklerine katılıyor musunuz? Neden?

Cevap:

(örnek)

Evet katılıyorum. Şairin istekleri, huzurlu bir yaşam için gerekli olan isteklerdir. Ben de böyle bir dünyada yaşamak isterdim.

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiiri beğenip beğenmediğinizi nedenleriyle açıklayınız. Beğendiğiniz dizelere örnek veriniz.

Cevap: 

(örnek)

Şiiri çok beğendim. Şair hayalimdeki ülkeyi şiirinde tarif etmiş. Tarif edilen ülkede mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşanabilir. Şiirin en çok beğendiğim bölümü “Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun; / Olursa bir şikâyet ölümden olsun.” mısralarıdır. Tek derdimizin hayatımızın sonlanması olan bir hayat yaşamak çok iyi olurdu.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki boşlukları okuduğunuz şiire göre doldurunuz.

Cevap: 

Şiirin konusu: Yaşanmak istenen ülke hakkında kurulan hayaller.

Şiirin ana duygusu: Hayal edilen ülkeye duyulan istek, hasret.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri okuduğunuz şiire göre tamamlayınız.

Cevap: 

a) Başlık ve içerik bence uyumludur.

b) Ben olsaydım şiirin başlığını Hayalimdeki Memleket koyardım. Çünkü şair şiirinde hayalindeki memleketin özelliklerini anlatmaktadır.

7. ETKİNLİK

Ülkesinde barış ve huzur olan insanların yaşantılarıyla ilgili duygu, düşünce ve izlenimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

(örnek)

Ülkesinde barış ve huzur olan insanlar çok mutlu yaşarlar. Çünkü insanları rahatsız eden en büyük sorun kavga ve savaşlardır. Birbirleriyle anlaşamayan insanlar kavga eder. Kavga savaşı getirir. Kavga etmeden barış içinde yaşayan insanlar işlerini daha rahat yapar. Birbirleriyle daha iyi geçinir. Bu da mutluluk getirir. Daha az dertleri vardır. İnsanlar huzur içinde yaşarlar.

Memleket İsterim Metni Cevapları Sayfa 13

8. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili olan görselleri işaretleyiniz.

Cevap:

Memleket İsterim Metni Cevapları - 5. Sınıf Anıttepe Yayıncılık - Görseller

Memleket İsterim Metni Cevapları – 5. Sınıf Anıttepe Yayıncılık – Görseller

9. ETKİNLİK

“Memleket İsterim” şiirinden alınan dizeleri okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

Memleket isterim,
Ne zengin fakir ne sen ben farklı olsun;
Kış günü herkesin evi barkı olsun.

Memleket isterim,
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;
Olursa bir şikâyet ölümden olsun.

a) Bu dizelerde kırmızı renkle yazılan kelimelerin anlamlarını aşağıya yazınız.

Cevap:

zengin: Parası, malı çok olan, varlıklı, varsıl, variyetli, fakir, yoksul karşıtı

kış: Kuzey yarım kürede 22 Aralık-21 Mart tarihleri arasındaki zaman dilimi, sonbaharla ilkbahar arasındaki soğuk mevsim

memleket: Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke

sevmek: Sevgi ve bağlılık duymak

b) Bu kelimeler, aklınıza gelen ilk anlamı ile mi kullanılmıştır? Açıklayınız.

Cevap: Evet bu kelimeler aklımıza ilk gelen anlamları ile yani gerçek anlamları ile kullanılmıştır.

c) “Yaşamak, gün” kelimelerini gerçek anlam içerecek şekilde birer cümlede kullanınız. Cümlelerinizi aşağıya yazınız.

Cevap:

yaşamak: İnsanlar yaşamak için oksijene ihtiyaç duyarlar.

gün: Üç gün sonra okullar tatil olacak.

Memleket İsterim Metni Cevapları Sayfa 14

10. ETKİNLİK

a) Şiirde abartılı bulduğunuz dizeleri aşağıya yazınız.

Cevap: “Ne başta dert ne gönülde hasret olsun;”

b) Bu dizeleri niçin abartılı buldunuz? Açıklayınız.

Cevap: Şairin bu isteği imkansıza yakındır. İnsan ne yaparsa yapsın hayatında önüne engeller çıkacaktır. Bir gün gelecek sevdiklerin ayrı kalıp hasretlik çekecektir. Bu isteğin gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu nedenle bu dizeyi abartılı buluyorum.

11. ETKİNLİK

a) “Memleket İsterim” şiirinden alınan dizeyi okuyunuz. Bu dizede nokta nerede ve niçin kullanılmıştır? Yazınız.

Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun.

Cevap: Cümle sonuna konulmuş, cümlenin tamamlandığını belirtmek için kullanılmıştır.

b) Aşağıda noktanın kullanım alanları ve bunlara örnek cümleler verilmiştir. Noktanın kullanım alanlarıyla örnek cümleleri eşleştiriniz.

Cevap:

d – 1) Cümlenin sonunda kullanılır.
a – 2) Bazı kısaltmaların sonunda kullanılır.
ç – 3) Sayılardan sonra sıra bildirmek için
kullanılır.
c – 4) Tarihlerin yazılışında gün, ay, yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır.
b – 5) Saat ve dakikayı birbirinden ayırmak
için kullanılır.
e – 6) Kitap, dergi vb. künyelerin sonunda
kullanılır.
f – 7) Genel Ağ adreslerinde kullanılır.
g – 8) Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar
sondan ayrılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur.
a) Bu araştırmaya Prof. Dr. Bilge Baran
başkanlık edecek.
b) 08.30 itibarıyla kutlamalar başlayacak.
c) Her milletin tarihinde dönüm noktası
olan zamanlar vardır, 19.05.1919 Türk milleti
için işte öyle bir tarihtir.
ç) Bir türlü alışamamıştı 10. katta oturmaya.
d) Umudunu hiçbir zaman kaybetme.
e) AYTMATOV, Cengiz, Cemile, Elips
Kitap Yayınları, Ankara, 2005.
f) www.odsgm.meb.gov.tr adresinden
konuyla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.
g) Dördüncü sınıf öğrencilerinden beşi
50.005 sayısını okuyamadı.

Memleket İsterim Metni Cevapları Sayfa 15

12. ETKİNLİK

“Barış içinde yaşamak” konulu bir olay yazısı yazınız. Yazınıza başlamadan önce aşağıda verilen hikâye haritasını doldurunuz.

Cevap:

(örnektir)

Olay: Hayvanların yaşadığı iki düşman köyün barışması.

Kişiler: Köyde yaşayan hayvanlar, kunduz ailesi.

Yer: Ormanın derinliklerindeki hayvan köyü

Zaman: Geçmiş zaman

Aşağıdaki butona tıklayarak barış içinde yaşamak konulu hikaye örneğine ulaşabilirsiniz.

Barış İçinde Yaşamak Konulu Olay Yazısı

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Sınıfta canlandırmak üzere arkadaşınızla bir telefon konuşması örneği hazırlayınız. Dersten önce arkadaşınızla prova yapmayı unutmayınız.

Cevap:

Aşağıdaki butona tıklayarak iki adet telefon konuşması örneğine ulaşabilirsiniz.

Telefon Konuşması Örneği

*** Memleket İsterim metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
140
love
29
clap
20
angry
14
unlike
9
happy
6
confused
5
sad

135 Yorum

Yorum Yap