Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

Atatürk ve Anıları Metni Cevapları

Atatürk ve Anıları metni cevapları ve soruları, Özgün Yayıncılık 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 48-50-51-52-53-54  (Milli Mücadele ve Atatürk Teması)

Atatürk ve Anıları Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları

Atatürk ve Anıları Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları

Atatürk ve Anıları Metni Cevapları Sayfa 48

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Yaptığınız araştırmaya göre Atatürk’ün anılarından edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Alttaki butona tıklayarak Atatürk’ün bazı anılarına ulaşabilirsiniz.

Atatürk’ün Anıları

2. Atatürk’ün millet sevgisi ile ilgili sözlerini arkadaşlarınıza okuyunuz.

• Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez.

• Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için el birliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

• Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur.

• Milletin sevgisi kadar büyük mükafat yoktur.

• Bizim başka milletlerden hiç bir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız. Yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz.

• Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakar bir halktır.

Atatürk ve Anıları Metni Cevapları Sayfa 50

1. ETKİNLİK

a. Aşağıda, metinde geçen bazı sözcükler ve sözcük grubu ile anlamları verilmiştir. Anlamlarından hareketle sözcükleri ve sözcük grubunu yazarak bulmacayı çözünüz.

ahbap
döviz
göçmen
ziraat
hürmet etmek
fidan
arazi
kıraç cahil
yaver
kordon

Atatürk ve Anıları Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları - Bulmaca

Atatürk ve Anıları Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları – Bulmaca

1. Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası.

Cevap: ARAZİ

2. Öğrenim görmemiş, okumamış.

Cevap: CAHİL

3. Saymak, saygı göstermek.

Cevap: HÜRMET ETMEK

4. Kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden kişi.

Cevap: GÖÇMEN

5. Verimsiz veya susuz toprak.

Cevap: KIRAÇ

6. Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen, sayılan kimse.

Cevap: AHBAP

7. Yeni yetişen ağaç veya ağaçcık.

Cevap: FİDAN

8. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanması.

Cevap: ZİRAAT

9. Yardımcı, emir subayı.

Cevap: YAVER

10. Bir yere girip çıkmayı denetim altına almak için oluşturulan dizi.

Cevap: KORDON

11. Herhangi bir konuyu tanıtma, duyurma, propaganda yapma amacıyla üzerine yazı yazılmış bez veya karton.

Cevap: DÖVİZ

b. Bulmacadaki renkli kutucuklara yazdığınız harflerin oluşturduğu anahtar sözcüğü bulunuz.

Cevap:

Anahtar Sözcük: ATATÜRK

Atatürk ve Anıları Metni Cevapları Sayfa 51

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Atatürk neden her gün çiftliğe gidiyormuş?

Cevap: Fidan dikme, Ankara’yı ağaçlandırma ve yeşertme merakı nedeniyle gidiyormuş.

2. Etimesgutlu köylü, Atatürk’ün inceleme yaptırdığı toprakta niçin ağaç yetişmeyeceğini düşünüyormuş?

Cevap: Toprağın ince yüzünün altının boydan boya kaya olduğunu bildiği için ağaç yetişemeyeceğini düşünüyormuş.

3. Atatürk, köylüye araziyle ilgili bilgiyi neden daha önce vermediğini sorduğunda köylü ne yanıt vermiş?

Cevap: “Sen okumuşların sözüne daha çok inanırsın da ondan.”

4. Atatürk neden yaverlerini yanından uzaklaştırıp halkın arasına karışmış?

Cevap: Halk tarafından sevilmenin zevkini yaşamak için.

5. Atatürk yanındakilerden ne istemiş? Niçin?

Cevap: Halk tarafından sevilmenin zevkini biraz daha yaşamak için müsaade istemiş.

3. ETKİNLİK

a. “Atatürk ve Köylü”, “Atatürk ve Halk” metinleri yazarın tanık olduğu bir olayı anlatmaktadır. Metinlerdeki anılarda Atatürk’ün hangi kişilik özellikleri verilmiştir? Aşağıya yazınız.

Cevap: Sabırlı, açık sözlü, insan ve millet sevgisi, iyi kalpliliği, ümitsizliğe yer vermemesi, sorunlara karşı çözümcü olması.

b. İkinci anıda italik yazılan cümlede Atatürk ne anlatmak istemiştir? Aşağıya yazınız.

Cevap: Kendisinin de bir insan olduğunu, halktan biri olduğunu, insanlarla arasında hiçbir farkının olmadığını anlatmak istemiştir.

4. ETKİNLİK

a. Atatürk’ün millet sevgisiyle ilgili sözlerinden biri hakkında hazırladığınız konuşmayı gerçekleştiriniz.

Cevap:

Aşağıdaki butona tıklayarak konuşma örneğine ulaşabilirsiniz.

Milletin Sevgisi Kadar Büyük Mükafat Yoktur – Konuşma

b. Konuşmanızı gerçekleştirdikten sonra formu doldurarak belirtilen ölçütlere göre konuşmanızı değerlendiriniz.

Değerlendirmenizi siz yapabilirsiniz.

Atatürk ve Anıları Metni Cevapları Sayfa 52

5. ETKİNLİK

Tırnak işaretinin kullanım yerleriyle ilgili aşağıdaki kuralları örnek cümleler ile eşleştiriniz.

Cevap:

Atatürk ve Anıları Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları - Eşleştirme

Atatürk ve Anıları Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları – Eşleştirme

6. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki kitap künyesi örneğini inceleyiniz.

Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960.

b. Siz de aşağıda karışık olarak verilen bilgileri örneğe uygun olarak düzenleyiniz.

Tuna Kıyıları, 1938, İstanbul, Remzi Kitabevi, Falih Rıfkı Atay

Cevap: Falih Rıfkı Atay, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938.

Mehmet Nuri Conker, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981, Zabit ve Kumandan

Cevap: Mehmet Nuri Conker, Zabit ve Kumandan, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981.

Türkiye İş Bankası Yayınları, Atatürk’ün Bana Anlattıkları, 1998, İstanbul, Falih Rıfkı Atay

Cevap: Falih Rıfkı Atay, Atatürk’ün Bana Anlattıkları, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 1998

c. Araştırmalarınızı yazılı olarak düzenlerken yukarıdaki örneğe uygun olarak kaynak gösterimi yapınız.

Atatürk ve Anıları Metni Cevapları Sayfa 53

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillere zaman anlamı katan ekleri, örnekteki gibi belirtip bu eklerin hangi zamanı ifade ettiğini yazınız.

Cevap: 

• Atatürk toprağı inceletiyor.-yorşimdiki zaman
• Toprak dedimse sözün gelişi söyledim.-digeçmiş zaman
• Ben okumuşların sözüne daha çok inanırım.-rgeniş zaman
• Ellerini halktan iki vatandaşın omuzlarına dayamış.-mışgeçmiş zaman
• Mademki topraktır mutlaka tutacak.-acakgelecek zaman

Eklendikleri fiillere zaman anlamı katan eklere “haber (bildirme) kipleri” denir.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki fiillere kip eklerini getirerek cümleler yazınız.

Fiiller

sevmek okumak yorulmak çalışmak bakmak gezmek

Haber Kipleri

-acak /-ecek -yor -r /-ar /-er /-ır /-ir /-ur /-ür -mış /-miş /-muş /-müş -dı /-di /-du /-dü

Cevap: 

• Yaprak sarmasını çok severim.

• Kitabı yarın okumaya başlayacağım.

• O kadar yolu yürüyerek gelince çok yorulduk.

• Bahçede kuyu kazamaya çalışıyor.

• Sizin için kiralık ev bakmış.

• Emekli olduktan sonra bütün ülkeyi gezeceğim.

Atatürk ve Anıları Metni Cevapları Sayfa 54

9. ETKİNLİK

a. Okulda başınızdan geçen ya da tanık olduğunuz bir olayı aşağıya yazınız.

(örnek)

GEMİ

İlkokul üçüncü sınıftaydım. Dersimizde taşıtları işliyorduk. Gemiler konusunda öğretmen daha önce gemiye binen olup olmadığını sordu. Herkes parmak kaldırıyordu. Kimisi İstanbul’dan İzmir’e, kimisi Sinop’tan Trabzon’a gitmişti.

Sınıftaki hemen herkes gemiye binmişti. Söz alanlara öğretmen “aferin” diyordu. Ben de öğretmeni etkilemek ve aferin almak için parmak kaldırdım. Öğretmen benim nereden nereye gittiğimi sordu. “İstabul’dan Denizli’ye gittim öğretmenim.” deyince öğretmenim ve bazı arkadaşlarım gülmeye başladı. Çok utanmıştım. Öğretmenimin ve arkadaşlarımın neden güldüğünü anlamamıştım. Arkadaşlarımın arasında bir müddet alay konusu oldum.

O gün neden güldüklerini bir gün Türkiye haritasını incelerken anladım. Meğer Denizli’de deniz yokmuş. Şehrin adı Denizli’ymiş. O günden sonra bilmediğim konularda sırf birini etkilemek için konuşmanın yanlış olduğunu anladım.

b. Yazınızı yazım ve noktalama açısından inceleyip varsa yanlışlarınızı düzelterek arkadaşlarınızla paylaşınız.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Çanakkale Zaferi ve Seyit Onbaşı hakkında internetten araştırma yapınız. Araştırmalarınızı “edu” ve “gov” uzantılı sitelerden yapmaya dikkat ediniz.

Aşağıdaki butona tıklayarak araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Çanakkale Savaşı ve Seyit Onbaşı

*** Atatürk ve Anıları metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
22
5
3
5
7
0
4

57 Yorum

Yorum Yap