Ordular! İlk Hedefiniz… Metni Etkinlik Cevapları


2018-2019 Ortaokul 7. sınıf MEB Yayınları – 2 Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 47-48-49,
Ordular! İlk Hedefiniz… metni etkinlik cevapları ve soruları 
(Milli Mücadele ve Atatürk Teması)


7. sınıf MEB Yayınları 2 Ordular! İlk Hedefiniz... Metni Etkinlik Cevapları

7. sınıf MEB Yayınları 2 Ordular! İlk Hedefiniz… Metni Etkinlik Cevapları


Ordular! İlk Hedefiniz… Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 47
⇓⇓⇓


1. ETKİNLİK

Aşağıda, metinde yer alan bazı kelimelerin sözlük anlamları verilmiştir. Metinden ve TDK Türkçe Sözlük’ten hareketle harflerinin yerleri değiştirilmiş kelimeleri düzelterek tekrar yazınız.

yaver: Emir subayı

karargah: Ordunun uzun bir süre veya geçici olarak konakladığı yer

taarruz: Saldırı

saptama: Saptama işi, tespit.

yele: At, aslan vb. hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun kıllar.

kurmay: Harp akademilerine girerek eğitimlerini başarıyla bitirmiş subay, erkânıharp.

faul: Karşılaşmalarda rakip oyuncuya yapılan kural dışı hareket.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Metne göre taarruz hazırlıklarının düşman tarafından anlaşılmaması için alınan önlemler nelerdir?
Futbol maçı düzenlemek.

2. Taarruz zamanının düşman tarafından bilinmemesi neden önemlidir?
Düşman bilirse taarruz için önlemler alabilir, bu da savaşın sonunu olumsuz olarak etkileyebilir.

3. M. Kemal Atatürk’ün “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrinden sonra Türk ordusunun Ege’ye (İzmir’e) yönelmesini değerlendiriniz.
O dönemler Ege Denizi Akdeniz olarak adlandırılmaktadır. Ege Denizi Akdeniz’den bağımsız bir deniz olarak düşünülmüyordu.

4. Savaşta hedef belirlemenin askerin moral gücü açısından önemi nedir?
Asker ne yapacağını, nerede savaşacağını bilirse ona göre hazırlık yapar. Savaş gibi belirsizliklerle dolu bir olayda ne yapacağını bilmek, moral için önemlidir.

5. Savaşların kazanılmasında komutanların rolü nedir? Tartışınız.
Taarruz planlarını komutan yapar. Savaş esnasında atılacak adımları komutan belirler. Askerleri komutan idare eder. Komutan ne kadar marifetliyse, ne kadar doğru kararlar alıp askerlerini ne kadar iyi yönetirse, zafere o kadar kesin olur.

6. Savaşlarda galibiyet için taktik ve strateji mi, güç mü daha önemlidir? Tartışınız.
Taktik ve strateji daha önemlidir. Planlı hareket etmek her işte olduğu gibi savaşta da başarı getirir.

3. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına (Ö), nesnel olanların başına (N) yazınız.

(Ö) Mustafa Kemal çadırının önünde çakı gibi duruyordu.

(N) Aylar sonra 28 Temmuz 1922 tarihinde Akşehir’deyiz.

(N) Seyirciler arasında Mustafa Kemal’i ve yaverleri görmek herkesi biraz şaşırtıyor.

(Ö) Yaver Salih ince bir kavak gibi sallanıyor.

(N) Başkomutanlık Meydan Savaşı 30 Ağustos gecesi başlayacaktı.


Ordular! İlk Hedefiniz… Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 48
⇓⇓⇓


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini bulunuz.

Metnin Konusu: Büyük Taarruz

Metnin Ana Fikri: Planlı hareket etmek her işte olduğu gibi savaşta da başarı getirir.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri anlam özelliklerine göre örnekteki gibi işaretleyiniz.

Yaver Salih’in yüzü gelen emirlerden sonra sarardı. (X) Oluş Fiili

Bazen haydi diye bağırdığı duyuluyor. (X) Durum Fiili

Seyirciler arasında M. Kemal’i görmek herkesi şaşırttı. (X) İş Fiili

Başkomutan maç seyretmek için Akşehir’e gelmiş. (X) Durum Fiili

Çal köyüne baharın gelmesiyle ağaçlar yeşermişti. (X) Oluş Fiili

Yaverleri, arkasında ve ayakta maçı seyrediyorlar. (X) İş Fiili

Maç düşmana karşı bir aldatmaca olarak düzenlenmiş. (X) Oluş Fiili

6. ETKİNLİK

“Millî Mücadele’de Atatürk’ün rolü” ile ilgili yaptığınız araştırmayı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Millî Mücadele’de Atatürk’ün Rolü


Ordular! İlk Hedefiniz… Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 49
⇓⇓⇓


7. ETKİNLİK

“Savaşın çocuklar üzerindeki etkileri” konulu uluslararası bir konferansa konuşmacı olarak davetli olduğunuzu düşünün. Yapacağınız bu konuşmanın metnini aşağıya yazınız.
Yazınızda geçiş ve bağlantı ifadelerini (oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak) kullanınız. Metninizi aşağıdaki “Yazdıklarımı Değerlendiriyorum” formunu dikkate alarak yazınız.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak konuyla ilgili konuşma örneğine ulaşabilirsiniz.

Savaşın Çocuklar Üzerindeki Etkileri – Konuşma


GELECEK DERSE HAZIRLIK

Atatürk’ün manevi kızlarından “Sabiha Gökçen” ile ilgili araştırma yapınız.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Sabiha Gökçen ile ilgili araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Sabiha Gökçen Kimdir?


2018-2019 Ortaokul 7. sınıf MEB Yayınları – 2 Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 47-48-49,  Ordular! İlk Hedefiniz… metni etkinlik cevapları ve soruları içeriğini beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


2018-2019 Yılı 7. Sınıf MEB Yayınları - 2 Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız

1 Yorum

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!