Vatan Destanı Metni Etkinlik Cevapları


2018-2019 Ortaokul 7. sınıf MEB Yayınları – 2 Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 41-42-43-44, 
Vatan Destanı metni etkinlik cevapları ve soruları 
(Milli Mücadele ve Atatürk Teması)


7. Sınıf MEB Yayınları 2 Vatan Destanı Metni Etkinlik Cevapları

7. Sınıf MEB Yayınları 2 Vatan Destanı Metni Etkinlik Cevapları


Vatan Destanı Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 41
⇓⇓⇓


1. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını bulunuz. Metnin bağlamından hareketle anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Metinde anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle yanıtlayınız.

1. Şiirde vatanın tarihî köklerini hatırlatan cümleler nelerdir?
– Geçse de asırlar, tazedir yaşın,
– Müjdeler fısıldar Ergenekon’dan:

2. Yaşadığınız toprakları sıradan bir yer olmaktan çıkaran, vatan yapan ruh nedir?
Tarih, kültür, sanat ve üzerinde yaşayan insanlar.

3. Vatandaş olmanın şartları nelerdir?
O vatanda doğmak, vatanını sevmek, vatanın kurallarına uymak.

4. Vatanı anlamlı kılan değerler nelerdir? Anlatınız.
Vatan için verilen mücadele, vatana bağlılık, bayrak, dil, din, kültür, vatanı anlamlı kılan değerlerdir.

5. Bayrağın ve vatanın tüm geçmişi sizi oluşturuyorsa siz aslında kaç yaşındasınız? Değerlendiriniz.
Anadolu, 1071 Malazgirt Savaşı’ndan itibaren Türklerin vatanı olmuştur. Bu süre içerisinde vatan bayraklarımız şekil olarak değişiklik gösterse de hepsi Türkleri temsil etmiştir. Bu nedenle aslında biz 2018 – 1071 = 947 yaşındayız.

6. Vatanımızın olması ile hür olmamız arasında nasıl bir ilişki vardır? Yorumlayınız.
Vatan sadece üzerinde bulunulan toprak parçası değildir. Üzerinde yaşayanlar ve o yaşayanların oluşturduğu kültür, değerler ve yaşamın hepsi vatanı temsil eder. Özgürlük olmadan bunlar oluşturulamaz. Hür olmayan kimselerin vatanı da olmaz.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiire üç farklı başlık bulunuz.

Tek Kelimeden Oluşan Başlık
Vatan

Kelime Grubundan Oluşan Başlık
Vatan Sevgisi

Soru Cümlesinden Oluşan Başlık
Vatan Nedir?


Vatan Destanı Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 42
⇓⇓⇓


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde vatanın nelere benzetildiğini örnekte olduğu gibi karşılarına yazınız.

Hep böyle bulutlar içinde başın,
Hilali kucaklar her vatandaşın.
Geçse de asırlar, tazedir yaşın,
O kadar leventsin, fidan gibisin.

Vatan fidana benzetilmiştir.

Ey ana toprağı, ey Anadolu!
Açıldı önünde terakki yolu.
Hamdolsun her yanın bereket dolu,
Cennette bir yeşil meydan gibisin.

Anadolu cennette bir yeşil meydana benzetilmiştir.

Yeni bir ay ördün al bayrağına,
Girdin en sonunda irfan bağına,
Medeni hayatın nur ırmağına,
Ezelden susamış ceylan gibisin.

Vatan ceylana benzetilmiştir.

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirin temasını ve ana duygusunu ilgili boşluklara yazınız.

Tema
Vatan

Ana Duygu
Vatana duyulan sevgi ve hayranlık


Vatan Destanı Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 43
⇓⇓⇓


6. ETKİNLİK

“Bağımsızlık” kavramının çağrıştırdığı kelimeleri yazınız. Yazdığınız kelimelerin anlamlarını tahmin ederek TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

– Özgürlük
– Hürriyet
– Demokrasi
– Cumhuriyet
– İnsan Hakları
– Vatan
– Bayrak

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki eylemleri tablolarda verilen kip ve kişi eklerine göre örnekteki gibi çekimleyiniz.

7. Sınıf MEB Yayınları 2 Vatan Destanı Metni Etkinlik Cevapları - Kipler

7. Sınıf MEB Yayınları 2 Vatan Destanı Metni Etkinlik Cevapları – Kipler


8. ETKİNLİK

“Cumhuriyet Bayramı” ile ilgili hazırladığınız sunumunuzu arkadaşlarınızla paylaşınız.

Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Aşağıda verilen kavram havuzundaki kelimelerden hareketle bir şiir yazınız. Şiirinizi oluştururken noktalama işaretlerini kullanmayınız. Noktalama işareti kullanılması gereken yerleri ( ) ile belirtiniz.

(örnektir)

VATANDIR ADI

Şanlı tarihinle destanlar yazdın(,)
Anadolu ismini akıllara kazıdın(.)
Bayrağın yüreklerimizde(;) cansın(,)
Bu sevgi başka sevgi(;) vatandır adı(.)

Cumhuriyetin imzasıdır özgürlük(,)
Biz ne şeytanlar(,) düşmanlar gördük(,)
Dili(,) dini(,) birliği hep bir ördük(,)
Bu sevgi başka sevgi(;) vatandır adı(.)

Şair: Bu şiir Türkçe Ödevim editörleri tarafından örnek olması amacıyla yazılmıştır. 

b) Şiirinizde ( ) ile belirttiğiniz yerleri uygun noktalama işaretleri ile doldurunuz. Noktalama işaretlerinin kullanılmasının şiirin okunuşuna yaptığı katkıyı yorumlayınız.

(Noktalama işaretleri yukarıdaki şiirde gösterilmiştir.)

Noktalama işaretleri, şiirde nerede duracağımızı, nerede nefes alacağımız, nerede vurgu yapacağımızı bizlere bildirmektedir. Böylece şiiri daha ahenkli, duygulu ve etkileyici bir şekilde okuyabiliyoruz.


GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Millî Mücadele’de Atatürk’ün rolü üzerine bir araştırma yapınız.
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Millî Mücadele’de Atatürk’ün rolü hakkında yazılmış araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Millî Mücadele’de Atatürk’ün Rolü

2. Kurtuluş Savaşı aşamalarını araştırarak başlıklar hâlinde not alınız.
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Kurtuluş Savaşı aşamaları hakkında yazılmış araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Kurtuluş Savaşı Aşamaları


2018-2019 Ortaokul 7. sınıf MEB Yayınları – 2 Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 41-42-43-44,  Vatan Destanı metni etkinlik cevapları ve soruları içeriğini beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


2018-2019 Yılı 7. Sınıf MEB Yayınları - 2 Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız

3 Yorum

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!