Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Vatan Destanı Metni Cevapları

Vatan Destanı metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları (2) 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 40-41-42-43-44 (Milli Mücadele ve Atatürk Teması)

Vatan Destanı Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları (2)

Vatan Destanı Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları (2)

Vatan Destanı Metni Cevapları Sayfa 40

DERSE HAZIRLIK

1. Vatan sevgisi denilince aklınıza gelen ilk beş kelimeyi söyleyiniz.

(örnek)

Yurt, bayrak, fedakarlık, şehadet, millet.

2. “Cumhuriyet” kavramı ile ilgili bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: 

Cumhuriyet, halkın idaresi demektir. Cumhuriyette yönetim egemenlik, kral, kraliçe, padişah, sultan gibi tek bir kişiye ait değil halka aittir. Halk, belirli zaman aralıklarından oy vererek, yine halktan olan yöneticilerini seçer.

Vatan Destanı Metni Cevapları Sayfa 41

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını bulunuz. Metnin bağlamından hareketle anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Cevap: 

şan: Herkesçe bilinme, tanınma durumu, ün

levent: Boylu boslu, yakışıklı

zümrüt: Cam parlaklığında, yeşil renkte, saydam bir süs taşı

cenk: Kahramanca mücadele, çarpışma, savaş

nisbet (nispet) : Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı

terakki: İlerleme, yükselme, gelişme

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle yanıtlayınız.

1. Şiirde vatanın tarihî köklerini hatırlatan cümleler nelerdir?

Cevap: – Geçse de asırlar, tazedir yaşın,
– Müjdeler fısıldar Ergenekon’dan:

2. Yaşadığınız toprakları sıradan bir yer olmaktan çıkaran, vatan yapan ruh nedir?

Cevap: Tarih, kültür, sanat ve üzerinde yaşayan insanlar.

3. Vatandaş olmanın şartları nelerdir?

Cevap: O vatanda doğmak, vatanını sevmek, vatanın kurallarına uymak.

4. Vatanı anlamlı kılan değerler nelerdir? Anlatınız.

Cevap: Vatan için verilen mücadele, vatana bağlılık, bayrak, dil, din, kültür, vatanı anlamlı kılan değerlerdir.

5. Bayrağın ve vatanın tüm geçmişi sizi oluşturuyorsa siz aslında kaç yaşındasınız? Değerlendiriniz.

Cevap: Anadolu, 1071 Malazgirt Savaşı’ndan itibaren Türklerin vatanı olmuştur. Bu süre içerisinde vatan bayraklarımız şekil olarak değişiklik gösterse de hepsi Türkleri temsil etmiştir. Bu nedenle aslında biz 2019 – 1071 = 948 yaşındayız.

6. Vatanımızın olması ile hür olmamız arasında nasıl bir ilişki vardır? Yorumlayınız.

Cevap: Vatan sadece üzerinde bulunulan toprak parçası değildir. Üzerinde yaşayanlar ve o yaşayanların oluşturduğu kültür, değerler ve yaşamın hepsi vatanı temsil eder. Özgürlük olmadan bunlar oluşturulamaz. Hür olmayan kimselerin vatanı da olmaz.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiire üç farklı başlık bulunuz.

Tek Kelimeden Oluşan Başlık

Cevap: Vatan

Kelime Grubundan Oluşan Başlık

Cevap: Vatan Sevgisi

Soru Cümlesinden Oluşan Başlık

Cevap: Vatan Nedir?

Vatan Destanı Metni Cevapları Sayfa 42

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde vatanın nelere benzetildiğini örnekte olduğu gibi karşılarına yazınız.

Cevap: 

Hep böyle bulutlar içinde başın,
Hilali kucaklar her vatandaşın.
Geçse de asırlar, tazedir yaşın,
O kadar leventsin, fidan gibisin.

Vatan fidana benzetilmiştir.

Ey ana toprağı, ey Anadolu!
Açıldı önünde terakki yolu.
Hamdolsun her yanın bereket dolu,
Cennette bir yeşil meydan gibisin.

Anadolu cennette bir yeşil meydana benzetilmiştir.

Yeni bir ay ördün al bayrağına,
Girdin en sonunda irfan bağına,
Medeni hayatın nur ırmağına,
Ezelden susamış ceylan gibisin.

Vatan ceylana benzetilmiştir.

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirin temasını ve ana duygusunu ilgili boşluklara yazınız.

Cevap: 

Tema

Vatan

Ana Duygu

Vatana duyulan sevgi ve hayranlık

Vatan Destanı Metni Cevapları Sayfa 43

6. ETKİNLİK

“Bağımsızlık” kavramının çağrıştırdığı kelimeleri yazınız. Yazdığınız kelimelerin anlamlarını tahmin ederek TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Cevap: 

Özgürlük: Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu

Hürriyet: Özgürlük

Demokrasi: Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi

Cumhuriyet: Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi

Vatan: Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, yurt

Bayrak: Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş, sancak

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki eylemleri tablolarda verilen kip ve kişi eklerine göre örnekteki gibi çekimleyiniz.

Cevap: 

7. Sınıf MEB Yayınları 2 Vatan Destanı Metni Etkinlik Cevapları - Kipler

7. Sınıf MEB Yayınları 2 Vatan Destanı Metni Etkinlik Cevapları – Kipler

8. ETKİNLİK

“Cumhuriyet Bayramı” ile ilgili hazırladığınız sunumunuzu arkadaşlarınızla paylaşınız.

(örnek)

Saygıdeğer öğretmen arkadaşlarım, değerli veliler ve sevgili öğrenciler.

Sevgili cumhuriyetimiz, göz bebeğimiz 100. yaşına doğru adım adım ilerlerken, her geçen yıl daha fazla gururlanıyor ve cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz, Atatürk’ün değerini daha fazla anlıyoruz.

Yaşadığımız coğrafya, vatanımızın ve cumhuriyetimizin ne kadar önemli olduğunu her gün hatırlatıyor bize. Savaşlar, bombalar, mülteciler, hayatta kalmak için bir bota binip kaçmaya çalışırken kıyılara vuran cansız bebekler…. Büyük acılar içindeki komşularımız bize güçlü, modern, çağdaş cumhuriyetimizi korumak ve güçlendirmek için elimizden geleni yapmamız gerektiğini hatırlatıyor.

Milli mücadelede birlik ve beraberlik ile hareket ederek  Kurtuluş Savaşı’nı kazanan halkımız, aynı birlik ve beraberlikle cumhuriyetini korumasını ve güçlendirmesi gerektiğini çok iyi biliyor.

Sevgili çocuklar. Bizler, öğretmenleriniz, sizleri Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı vatan ve millet sevgisiyle dolu insanlar olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Atatürk’ün bize armağan ettiği ,“En büyük eserim.” dediği cumhuriyet, sizlerin omuzlarında yükselecek. Sizlere verilen görevin büyüklüğünü ve zorluğunu düşünüp kendinizi ona göre hazırlayın.

Cumhuriyet sizden çok şey bekliyor…

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Aşağıda verilen kavram havuzundaki kelimelerden hareketle bir şiir yazınız. Şiirinizi oluştururken noktalama işaretlerini kullanmayınız. Noktalama işareti kullanılması gereken yerleri ( ) ile belirtiniz.

Cevap: 

(örnektir)

VATANDIR ADI

Şanlı tarihinle destanlar yazdın(,)
Anadolu ismini akıllara kazıdın(.)
Bayrağın yüreklerimizde(;) cansın(,)
Bu sevgi başka sevgi(;) vatandır adı(.)

Cumhuriyetin imzasıdır özgürlük(,)
Biz ne şeytanlar(,) düşmanlar gördük(,)
Dili(,) dini(,) birliği hep bir ördük(,)
Bu sevgi başka sevgi(;) vatandır adı(.)

Bu şiir turkceodevim.com editörleri tarafından örnek göstermek amacıyla yazılmıştır. 

b) Şiirinizde ( ) ile belirttiğiniz yerleri uygun noktalama işaretleri ile doldurunuz. Noktalama işaretlerinin kullanılmasının şiirin okunuşuna yaptığı katkıyı yorumlayınız.

Cevap: 

(Noktalama işaretleri yukarıdaki şiirde gösterilmiştir.)

Noktalama işaretleri, şiirde nerede duracağımızı, nerede nefes alacağımız, nerede vurgu yapacağımızı bizlere bildirmektedir. Böylece şiiri daha ahenkli, duygulu ve etkileyici bir şekilde okuyabiliyoruz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Millî Mücadele’de Atatürk’ün rolü üzerine bir araştırma yapınız.

Cevap: 

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Millî Mücadele’de Atatürk’ün rolü hakkında yazılmış araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Millî Mücadele’de Atatürk’ün Rolü

2. Kurtuluş Savaşı aşamalarını araştırarak başlıklar hâlinde not alınız.

Cevap: 

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Kurtuluş Savaşı aşamaları hakkında yazılmış araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Kurtuluş Savaşı Aşamaları

*** Vatan Destanı metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
angry
2
love
1
unlike
0
happy
0
clap
0
confused
0
sad

105 Yorum

Yorum Yap