Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Türk Mutfak Kültüründe Kahve Metni Cevapları

Türk Mutfak Kültüründe Kahve metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları (2) 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 94-96-97-98-99-100  (Milli Kültürümüz Teması)

Türk Mutfak Kültüründe Kahve Metni Cevapları - 7. sınıf Türkçe MEB Yayınları (2)

Türk Mutfak Kültüründe Kahve Metni Cevapları – 7. sınıf Türkçe MEB Yayınları (2)

Türk Mutfak Kültüründe Kahve Metni Cevapları Sayfa 94

DERSE HAZIRLIK

1. Türkiye’de kahve yetişmemesine rağmen neden dünyaca ünlü “Türk kahvesi” ifadesi oluşmuştur?

“Türk kahvesi” ifadesi kahvenin çeşidi ile ilgili değil pişirilişi ile ilgilidir. Kahvenin pişirilme yöntemi ile dünyaca ünlü olmuştur.

2. Dünyaca bilinen Türk mutfak ürünleri nelerdir?

Yoğurt, baklava, kebap, lokum.

Türk Mutfak Kültüründe Kahve Metni Cevapları Sayfa 96

1. ETKİNLİK

Aşağıda metinden alınan cümleler verilmiştir. Bu cümlelerde geçen ve sözlük anlamları verilen kelimeleri bularak bulmacaya yerleştiriniz.

1. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin.

Cevap: KÜLTÜR

2. Yandan kulplu, boynu uzun, genellikle bakırdan su kabı.

Cevap: GÜĞÜM

3. Dönenceye ait.

Cevap: TROPİK

4. Sıcak iklimlerde yetişen bir ağacın meyvesinin çekirdeklerinin kavrulup çekilmesiyle elde edilen tozla hazırlanan içecek.

Cevap: KAHVE

5. Kahve pişirmeye yarayan saplı, küçük kap.

Cevap: CEZVE

6. Gezgin, turist.

Cevap: SEYYAH

7. Bir şeyi armağan olarak verme, sunma.

Cevap: İKRAM

8. Su koymaya yarayan kulplu, emzikli kap.

Cevap: İBRİK

9. Çay, kahve vb. sıcak şeyler içmekte kullanılan, genellikle kulplu, porselen veya camdan yapılmış küçük kap.

Cevap: FİNCAN

Türk Mutfak Kültüründe Kahve Metni Cevapları - Bulmaca

Türk Mutfak Kültüründe Kahve Metni Cevapları – Bulmaca

Türk Mutfak Kültüründe Kahve Metni Cevapları Sayfa 97

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Türk kahvesinin farklı ve kendine özgü yönleri (elde edilişi, yapımı, içimi) nelerdir?

Cevap: Türk kahvesi kahve ağacının meyvelerinin çekirdeklerinin kurutulup kavrulmasıyla elde edilir. Pişirmeden hemen önce öğütülür. Cezvede yavaşça pişirilir, köpüklendirilir. Sıcak içilir.

2. Türk kahvesini özel yapan kültürel yönler nelerdir?

Cevap: Türk kahvesinin hazırlanış ritüelleri  ve sunumu bir kültürdür. Türk kahvesi ile birlikte kahvehane kültürü de oluşmuştur. Eve gelen misafirlere genelde kahve ikram etmek adettir. Kız isteme adetlerinde de istenilen kızın kahve pişirip ikram etmesi, kızın el becerilerinin anlaşılmasında bir gösterge kabul edilir.

3. Yörenizdeki “kız isteme” töreninde uygulanan kahve geleneğini anlatınız.

Bulunduğunuz yöreye göre bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4. Türk kahvesi gibi hem lezzet bakımından farklı hem de sosyal ve kültürel önemi olan başka Türk içecekleri neler olabilir? Bunlarla ilgili ne tür sosyal mekânlar oluşturulabilir?

Cevap: Şerbet, şalgam, ayran gibi içecekler başka Türk içecekleridir.

5. Günümüz kafeleri ile geleneksel Türk kahvehanelerini karşılaştırınız, tercihinizi ve nedenlerini belirtiniz.

Cevap: (örnek) Günümüzde insanlar kahvelerini keyif için değil ayılmak için içiyorlar. İş yoğunlukları insanların zamanlarını keyif yapmaya ayırmayı engelliyor. Bu yüzden kahvelerin çabuk hazırlandığı kafeleri tercih ediyorlar. Benim tercihim Türk kahvelerinden yanadır. Çünkü daha lezzetlidir.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin başına amaç-sonuç bildiriyorsa (A), neden-sonuç bildiriyorsa (N), karşılaştırma bildiriyorsa (K) yazınız.

Cevap:

(N) Kahvenin Arabistan’dan Batı’ya açılımı Osmanlı üzerinden olmuştur, bu yüzden de Avrupalılar kahveyi Türk içeceği olarak adlandırmıştır.

(A) Osmanlı’da kahvehaneler konuk ağırlamak için kullanılan sosyal mekânlar olarak
kullanılmıştır.

(K) Türk mutfağının kendine özgü yaratıcılığı ve beğenileri, onu diğer kültürlerin mutfaklarından büyük ölçüde ayırmaktadır.

(A) Avrupalı seyyahlar bilimsel incelemesinin yapılması için ülkelerine kahve götürmüşlerdir.

(K) Türk kahvesi gerek yapılışı gerekse içimiyle diğer kahve çeşitlerinden oldukça farklı ve
kendine özgüdür.

(N) Kahve çekirdekleri öğütüldükten sonra tazeliklerini uzun süre koruyamadığı için kahve
yapımından hemen önce öğütülmelidir.

(K) Konuk ağırlamak için artık evden başka bir mekân oluşmuştu.

4. ETKİNLİK

Aşağıda verilen atasözlerini inceleyiniz, atasözlerinde kahve hangi yönüyle anlatılmaktadır? Verilmek istenen mesaj üzerinde düşünüp görüşlerinizi arkadaşlarınıza anlatınız.

“Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.”

Cevap: Toplumumuzda kahve, çok değer verilen kişilere sunulur. Sunulan kahve ile yeni dostluklar kurulur, dargınlar barışır. Burada bütünüyle iyilik, dostluk anlamında kullanılmıştır. Bu sözle bize yapılan iyiliklerin unutulmaması gerektiği anlatılmak istenmiştir.

“Gönül ne kahve ister ne kahvehane; gönül sohbet ister, kahve bahane.”

Cevap: İnsanlar bir araya gelip sohbet etmekten hoşlanırlar. Genelde sohbet edilirken bir şeyler yenilip içilir. Bir insanla sohbet edilmek istendiği zaman yeme-içme bahane olarak sunulur. Aslında amaç yeme-içme değil, sohbet etmektir.

Türk Mutfak Kültüründe Kahve Metni Cevapları Sayfa 98

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyunuz. Yönergeleri uygulayınız.

a) Yukarıda okuduğunuz “Her Dem Tiryaki” metni ile “Türk Mutfak Kültüründe Kahve” metnini karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini yazınız.

Cevap:

Benzer Yönleri

  • Her iki metin de bir içeceği ve bu içecekten doğan kültürü tanıtmaktadır.
  • Her iki metinde de konu hakkında detaylı bilgiler verilmiştir.

Farklı Yönleri

  • “Her Dem Tiryaki” metninde daha samimi bir dil kullanırken “Türk Mutfak Kültüründe Kahve” metni bilgi vermeye yönelik nesnel yargılar barındıran bir dil kullanılmıştır.
  • “Her Dem Tiryaki” metninde okuyucuyla sohbet ediyormuş gibi bir üslupla yazılmıştır. “Türk Mutfak Kültüründe Kahve” metni daha akademik bir dille yazılmıştır.

Türk Mutfak Kültüründe Kahve Metni Cevapları Sayfa 99

b) Okuduğunuz “Her Dem Tiryaki” metnindeki örneklendirme cümlelerini yazınız.

Cevap:

–  Örneğin İngiltere’de çay öğleden sonra saat 4 civarında hafif bir yiyecek eşliğinde içilirken daha ağır çay ziyafetleri ise, akşam saat 5 ile 7 arasında gerçekleşiyor.

– Hindistan’da siyah çay genelde deminin hafiflemesi için süt ile tüketiliyor.

– Çin çayları genellikle yeşil çay olarak tüketiliyor.

6. ETKİNLİK

Ailenizden ve çevrenizden öğrendiğiniz Türk kahvesi hazırlanışında kullanılan malzemeleri sıralayınız. Ardından Türk kahvesinin hazırlanışını yazınız.

Cevap:

Aşağıdaki butona tıklayarak Türk kahvesinin hazırlanışı hakkında yazılmış araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Türk Kahvesinin Hazırlanışı ve Sunumu

Türk Mutfak Kültüründe Kahve Metni Cevapları Sayfa 100

7. ETKİNLİK

Yönergelere göre soruları cevaplayınız.

a) Aşağıdaki cümlelerin sonuna, kutulardaki eklerden uygun olanını örnekteki gibi yazınız.

-dir -idi -imiş -ise

Cevap:

1- Türk kahvesi kendine özgüdür.

2- Türk kahvesinin tadı diğer kahvelerden daha yoğundur.

3- Kahve, tropik iklim isteyen, yükseklerde ve zor yetişen narin bir bitkidir.

4- Aldığı kıyafetler çok pahalıydı.

5- Avludan büyükçe bir bahçeye geçerdi.

6- Türk kahvesi en çok ritüel barındıran kahveymiş.

7- İstanbul’a hızlı trenle gidiyormuş.

8- Herhâlde arayan Ahmet Bey’dir.

9- Türkçe sınavında çok başarılıdır.

10- Benden aldığı kitapları yarın kargoyla gönderecekmiş.

11- Uçakla İstanbul’a gidecekmiş.

12- Bu sabah gökyüzü bulutluydu.

13- Bizimle gelecekse biraz acele etsin.

b) Getirdiğiniz eklerin cümledeki işlevlerini yazınız.

İsme geldiğinde;

Cevap: Cümle içinde isimleri yüklem yapmıştır. Cümleye şart anlamı katmıştır.

Fiile geldiğinde;

Cevap: Eylemin zamanını bildirmiştir.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Yaşadığınız yerdeki tarihî eserleri araştırınız.

Yaşadığınız yere göre araştırmanızı yapabilirsiniz.

2. Ülkemizde tarihî eserlerin korunmasına yönelik çalışmaları üstlenen kurumlar hakkında araştırma yapınız.

Cevap:

Aşağıdaki butona tıklayarak ülkemizde tarihî eserlerin korunmasına yönelik çalışmaları üstlenen kurumlar hakkında hazırlanmış araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Ülkemizde Tarihi Eserlerin Korunmasına Yönelik Çalışmaları Yapan Kurumlar

*** Türk Mutfak Kültüründe Kahve metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
clap
1
love
1
angry
0
happy
0
confused
0
sad
0
unlike

98 Yorum

Yorum Yap