Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Hepsi Haklı Metni Cevapları

Hepsi Haklı metni cevapları ve soruları, Koza Yayınları 4. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 108-110-111-112-113 (Milli Kültürümüz Teması)

Hepsi Haklı Metni Cevapları - 4. sınıf Türkçe Koza Yayınları

Hepsi Haklı Metni Cevapları – 4. sınıf Türkçe Koza Yayınları

Hepsi Haklı Metni Cevapları Sayfa 108

HAZIRLIK

1. Defterinize yazdığınız Nasrettin Hoca fıkrasını arkadaşlarınıza okuyunuz.

SÖZÜMDEN DÖNMEM

Bir gün Hoca’ya bir komşusu sorar:
– Hoca’m, sen kaç yaşındasın?
Hoca ak sakallarını sıvazlar:
– Kırk yaşındayım.
Komşusu hemen itiraz eder:
– Nasıl olur Hoca’m?
On yıl önce de aynı şeyi söylemiştiniz,  deyince Hoca gülümser:
– Bak komşum sözünden dönmek bize yakışmaz. Sen bu soruyu on yıl sonra yine sor. Göreceksin aynı cevabı vereceğim.  Ben sözümden dönmem, der.

2. Okuduğunuz ve dinlediğiniz fıkralardan hareketle Nasrettin Hoca’nın kişiliği hakkında neler diyebilirsiniz?

Şakacı, bilgin, hazır cevap, zeki.

Hepsi Haklı Metni Cevapları Sayfa 110

1. ETKİNLİK

Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeleri aşağıya yazınız. Bu kelimelerin anlamlarını, metinle birlikte verilen görsellerden ve kelimenin içinde geçtiği dizelerden hareketle tahmin edip yazınız. Tahminlerinizin doğru olup olmadığını kontrol etmek için kelimelerin sözlük anlamlarına bakınız.

Cevap: 

görüş: Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir

aklını çelmek: Niyetinden, kararından caydırmak

fetva: İslam hukuku ile ilgili bir sorunun dinî hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan, şeyhülislam veya müftü tarafından verilebilen belge

hüküm: Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, yargı.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki oyunu oynamak için uygun sayıda gruplara ayrılınız. Oyun sonrasında bu kelimelerin anlamları hakkında arkadaşlarınızla tartışınız. Her grup bulduğu kelimeyi anlamına uygun bir cümlede kullansın.

kişi – dünya – haklı – hikaye – laf – ters- görüş – eski – adam – acı – fetva – yakınmak – an – hüküm – öteki – mesele – hak

Oyun şu şekilde oynanır:

  • Kelimeler küçük kâğıtlara yazılarak katlanır. Katlanan kâğıtlar öğretmen masasının üzerine konur.
  • Her gruptan bir öğrenci seçilir. Bu öğrenciler sırayla masa üzerindeki kâğıtlardan bir tanesini alır. Öğrenci, gruptaki arkadaşlarına kâğıttaki kelimeyi söylemeden, çağrıştırdığı kelimelerden hareketle kelimeyi buldurmaya çalışır. Bunun için kelimenin eş ve zıt anlamlısı ile yakın anlamlı kelimelerden faydalanabilir.
  • Kelimeyi bilen gruplara on puan verilir. Bilemeyen grup ise puan alamaz.
  • En çok kelimeyi bilen grup yarışmayı kazanır.

Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

Hepsi Haklı Metni Cevapları Sayfa 111

3. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Nasrettin Hoca’ya kimler geliyor?

Cevap:  Birbirinden davacı iki adam geliyor.

• Nasrettin Hoca, birinci adamı neden haklı buluyor?

Cevap: Adamın anlattıklarına ikna oluyor.

• Nasrettin Hoca’yı, ikinci adam nasıl ikna ediyor?

Cevap: Meseleyi daha iyi anlatarak ikna ediyor.

• Nasrettin Hoca’nın hanımı neden ileriye atılıyor? Hoca, ona ne diyor?

Cevap: Hoca’nın her iki adamı da haklı bulduğu fakat ikisinin de haklı olamayacağını söylüyor. Hoca hanımına “Vallahi sen de haklısın!” diyor.

• Metnin konusu ve ana fikri nedir?

Cevap: 

Metnin konusu: Haklılık

Metnin ana fikri: Her zaman herkesi memnun etmek mümkün değildir fakat herkesi memnun edecek biçimde konuşmak mümkündür.

• Nasrettin Hoca’nın bu fıkrasını sevdiniz mi? Neden?

Cevap: (örnek) Sevdim. Hoca’nın herkese aynı cevabı vermesi hoşuma gitti.

4. ETKİNLİK

Nasrettin Hoca fıkraları gibi atasözlerimiz de insanlara hatalarını bir daha yapmamaları için öğütlerde bulunur.

Atasözlerinin birçoğu yazıldığı anlamda değil, mecaz anlamda kullanılmaktadır. Bu tür atasözlerinde kelimelerin anlamlarıyla iletmek istediği mesaj arasında farklılık vardır.

Aşağıdaki atasözlerini okuyunuz. Mecaz anlamdaki atasözlerinin yanlarına “Mecaz”, gerçek anlamda kullanılan atasözlerinin yanlarına da “Gerçek” yazınız.

Cevap: 

Acele işe şeytan karışır.Mecaz
Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.Gerçek
Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar.Mecaz
Hamama giren terler.Gerçek
Ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür.Mecaz
Arpa eken buğday biçmez.Gerçek
Komşu komşunun külüne muhtaçtır.Mecaz
Bir elin nesi var iki elin sesi.Gerçek
Üzüm üzüme baka baka kararır.Mecaz
Yuvarlanan taş yosun tutmaz.Gerçek

Hepsi Haklı Metni Cevapları Sayfa 112

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki resmi inceleyiniz. Resmin, Nasrettin Hoca’nın hangi fıkrasına ait olduğunu tahmin edip söyleyiniz.

Cevap: Resim, Nasrettin Hoca’nın “Kazan Doğurdu” adlı fıkrasına aittir.

Nasrettin Hoca ve komşusu arasında geçen aşağıdaki konuşmayı okuyunuz. Konuşmadaki
noktalama işaretlerine dikkat ediniz.

“Nasrettin Hoca: Komşu, senin kazan doğurdu.
Komşu: Neee! Doğurdu mu?”

Ünlem İşareti

Konuşmada kullanılan noktalama işaretlerinden nokta, virgül ve soru işaretinin kullanım yerlerini biliyorsunuz. Ünlem işareti ( ! ) ise dilimizde yaygın olarak şu görevlerde kullanılır:

1. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konur:

Bana böyle hitap edemezsin!
Dikkat et!
Yaşasın!

2. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur:

Hey sen! Burada ne işin var?

! Ünlem işareti, seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konulabileceği gibi cümlenin sonuna da konabilir: Eyvah, okul servisimi kaçırdım!

Nasrettin Hoca ile komşusu arasında geçen konuşmada ünlem işaretinin kullanıldığı “Neee! Doğurdu mu?” cümlesine dikkat ediniz. Bu cümlenin hangi duyguyu anlattığını söyleyiniz. Aşağıya ünlem işaretinin kullanıldığı beş cümle yazınız.

Cevap: 

Şaşkınlık duygusunu anlatmıştır.

1. Gevezelik etme, çık dışarı!

2. Vay, ne de çok şey biliyormuş!

3. Muhteşem bir fikrim var!

4. Lütfen bana yardım edin!

5. Sinem! Hey! Sana sesleniyorum!

Hepsi Haklı Metni Cevapları Sayfa 113

6. ETKİNLİK

Nasrettin Hoca ile ilgili olarak yanda verilen bilgileri okuyunuz.

Çoğunlukla hazırcevap ve güldürürken düşündüren bir mizah anlayışına sahiptir. Bir bilge olarak da tanınan Nasrettin Hoca, bazı belgelerden edinilen bilgilere göre 1208 yılında Sivrihisar’a bağlı Hortu köyünde doğmuştur.

Nasrettin Hoca, fıkralarında birçok özelliğiyle karşımıza çıkar. Özellikle karşısındakinin bulunduğu durumla ters düşme, fıkralarında temel ögedir. Nasrettin Hoca, kötüye karşı iyiyi, sertliğe karşı yumuşaklığı tercih eden bir bilgedir. Her zaman doğruluktan ve adaletten yanadır.

Halkın ağzından derlenen fıkralar birçok ülkede eğitim öğretimde de kullanılmaktadır.

İki kişilik gruplara ayrılınız. Grup arkadaşınızla fikir ayrılığına düştüğünüz bir olay hayal ediniz. Ardından öğretmeninizin kontrolünde gruplar hâlinde tahtaya çıkınız. Arkadaşınızla aranızdaki fikir ayrılığını Nasrettin Hoca’nınkine benzer bir yöntemle gidermeye çalışınız. Konuşmalarınızda nezaket ifadeleri kullanarak konuşma ve dinleme kurallarına uyunuz.

Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

7. ETKİNLİK

Çevrenizde Nasrettin Hoca’ya benzettiğiniz kişiler var mıdır? Böyle bir kişinin özelliklerini aşağıya yazınız. Yazınızda bu kişinin kişilik özelliklerini, olaylara verdiği tepkileri örneklerle açıklayınız.

(örnek)

AMCAM SAMİ

Amcam Sami’yi Nasrettin Hoca’ya benzetiyorum. O da Nasrettin Hoca gibi zeki ve hazır cevaptır. Bizi her zaman anlattıkları ile güldürür.

Mesela bir gün amcamın köpeği Zeytin’i gezdirmek istedim. Amcama gittim. Zeytin’i gezdirmek istediğimi söyledim. Amcam da “Zeytin’i yengen parka götürdü.” dedi. O arada Zeytin içeriden havladı. Ben de “Amca neden yalan söylüyorsun?” dedim. Amcam da “Sen şimdi amcana mı inanıyorsun yoksa köpeğe mi?” dedi. Gülüştükten sonra da Zeytin’in hasta olduğunu, bunu öğrenirsem çok üzüleceğimi tahmin ettiği için yalan söylediğini anlattı.

Amcam insanları kırmamak için bazen yalan söyler. Yalanı ortaya çıktığında ise hazır cevaplılığı ile insanların gönlünü almasını bilir.

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Merak ettiğiniz bir ilimizi araştırınız. Araştırma sonucunda o ilin önemli tarihî eserlerini, doğal güzelliklerini, yemeklerini, türkülerini vb. özelliklerini defterinize not ediniz.

Merak ettiğiniz ile göre araştırmayı siz yapabilirsiniz.

2. Aile büyüklerinizden yardım alarak millî kültürümüzle ilgili bilgilerin yer aldığı İnternet sitelerini araştırınız.

http://www.millikultur.com/

https://www.ktb.gov.tr/

http://tmkv.org.tr/

*** Hepsi Haklı metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
love
1
clap
1
angry
0
happy
0
confused
0
sad
0
unlike

10 Yorum

Yorum Yap