Akşehir’de Bir Fil Metni Cevapları

Akşehir’de Bir Fil metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları (2) 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 232-234-235-236
(Zaman ve Mekan Teması)

Akşehir'de Bir Fil Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları (2)

Akşehir’de Bir Fil Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları (2)

Akşehir’de Bir Fil Metni Cevapları Sayfa 232

DERSE HAZIRLIK

1. Bildiğiniz bir Nasreddin Hoca fıkrasını anlatınız.

Parayı Veren Düdüğü Çalar

Nasrettin Hoca‘nın pazara gideceğini duyan çocuklar çevresine toplanırlar:
– Hoca, bana düdük al!
– Bana da, bana da!
— Ben de düdük isterim!
– Bir tane de bana!
Ama çocuklardan sadece biri Nasrettin Hoca’ya düdük parası verir. Akşama doğru Hoca pazardan döner. Çocuklar sevinçle düdüklerini isterler. Nasrettin Hoca cebinden bir düdük çıkarır. Parayı veren çocuğa düdüğü uzatır. Tabii diğer çocuklar hep bir ağızdan bağırırlar:
– Hani bizim düdüğümüz?
Nasrettin Hoca gülerek:
– Eee, çocuklar! Parayı veren düdüğü çalar, der.

2. “Sözünde durmak” ifadesinden ne anlıyorsunuz?

Verdiği sözü yerine getirmek, verdiği sözden dönmemek, verdiği sözü tutmak.

Akşehir’de Bir Fil Metni Cevapları Sayfa 234

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Okuduğunuz metinde geçen deyimleri bulunuz.

Cevap: 

  • silip süpürmek
  • astığı astık, kestiği kestik
  • ürperti sarmak
  • vadesi dolmak
  • selam vermek
  • öcünü almak
  • şeytan dürtmek
  • iç çekmek

b) Deyimlerin metnin anlamına yaptığı katkıyı açıklayınız.

Cevap: Metni anlam ve içerik bakımından zenginleştirmiştir. Metnin akıcı olmasını sağlamış, dil bakımından zengin bir metin ortaya çıkarmıştır.

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını bulunuz. Metnin bağlamından hareketle anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

eziyet: Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıygı

kurul: Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey

arz etmek: Sunmak

ürperti: Korkma duygusu

öcünü almak: Yapılan bir kötülüğün acısını kötülük yaparak çıkarmak, intikam

ferman: Buyruk, emir

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Fıkradaki olay nedir?

Cevap: Akşehir halkının kasabalarındaki fillerden kurtulmak için Hoca önderliğinde şehzade ile görüşmeye giderken Hoca’yı yalnız bırakmaları ve bunun sonucu.

2. Fıkraya göre olaydaki kırılma noktası nedir?

Cevap: Kasabalıların Hoca’yı şehzade karşısında yalnız bırakmaları.

3. Nasreddin Hoca, Şehzade’den ikinci fili isteyerek kasabalıya nasıl bir mesaj vermeye çalışmıştır?

Cevap: Bir amaç için beraberce yola çıktığınız kişileri yolun sonunda yalnız bırakırsanız istemediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz.

4. Fıkralardan yola çıkarak Nasreddin Hoca’nın kişilik özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cevap: Hızlı düşünebilen, ders vermeyi iyi bilen, güvenilir, liderlik özelliklerine sahip.

5. Çevrenizde Nasreddin Hoca’nın kişilik özelliklerini taşıyan insanlar var mı?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

6. Grup sözcüsü olduğunuz zor bir görevde yalnız bırakılsanız nasıl davranırdınız?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

Akşehir’de Bir Fil Metni Cevapları Sayfa 235

4. ETKİNLİK

“Akşehir’de Bir Fil” metninden alınan aşağıdaki bölümü okuyunuz. Kasabalıların fille ilgili sorununa farklı bir çözüm üretiniz.

Eziyetlerinden vazgeçtik; bir de
Filleri varmış askerlerin,
Bari o rahat dursa!
Çarşıda, pazarda, bağda, bahçede
Silip süpürüyormuş, ne bulursa.
(Öyle ki daha iyi, sel alsa, dolu vursa!)
Allah cümlesine yardım ede!
Aç kalmış kasabalı, fili doyurmuş.

Cevap: 

Çözümüm: Filin doğal yaşamının burası olmadığını, daha fazla burada durursa ölebileceği konusunda şehzadeyi ikna etmeye çalışırdım.

5. ETKİNLİK

“Akşehir’de Bir Fil” metninden iki abartma cümlesi örneği yazınız.

Cevap: 

• Bir çekirge sürüsüymüş Moğol ordusu!

• Çarşıda, pazarda, bağda, bahçede
Silip süpürüyormuş, ne bulursa.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilleri cümleye uygun farklı kip ve kişi ekleriyle tamamlayınız.

Cevap: 

Anadolu’yu kaplayan bir kara su yağıyor.

Adam koskoca çadırını getirmiş.

Kasabanın tam ortasına kurdu.

Kasabalı fili doyuramaz.

Kışın soğuğu bütün korkuları bastırır.

Ocağına düştük şehzadem!

Hoca artık huzurda bulunuyor.

Ne dilersen dile benden.

Yarın Akşehir’e gezmeye gideceğiz.

Fil için teşekkürlerimizi arz ettik.

Hocam sizinle birlikte şehzadeye gidelim.

File bir eş gönderilmesi için ferman buyurmuş.

7. ETKİNLİK

Alınan bir karara, bazı kişilerin uymaması sonucunda ne tür sorunlar ortaya çıkabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: 

Bir toplumda birey olarak bazı sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekir. Bu sorumluluklardan biri de alınan ortak kararlara uymaktır. Bazı kişiler bu kurallara uymazsa o toplumun düzeni bozulur. Toplumda huzursuzluk ve mutsuzluk ortaya çıkar. Herkes istediğini yapmaya başlar. Toplumdaki bireyler birbirleri ile kavga eder. Adalet sağlanamaz. Haklar ihlal edilir. Böylece toplum ve toplumdaki bireyler zarar görür.

Akşehir’de Bir Fil Metni Cevapları Sayfa 236

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki hikâye haritasından hareketle anlatım biçimlerini de kullanarak bir hikâye yazınız. Yazınızı deyim ve atasözleriyle zenginleştiriniz.

Kişiler: Muhtar, öğretmen, köy imamı, köylüler.

Yer: Anadolu’da bir köy.

Zaman: İlkbahar. 

Olay örgüsü: Köydeki su sorunun çözümü için toplanılması.
İmece usulüyle suyun tarlalardan geçirilerek köye ulaştırılması.
Bazı köylülerin bu iş esnasında kendi tarlasından su hattını geçirmek istememesi.

Ana fikir: Verilen sözde durmamak hedefe ulaşmayı engeller. 

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Sınıfınızda “Ülkeler arasındaki kültürel etkileşim, toplumların birbirine bakış açısını değiştirir mi, değiştirmez mi?” konusunda düzenlenecek münazara için hazırlık yapınız.

*** Akşehir’de Bir Fil metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

7. Sınıf MEB Yayınları (2) Türkçe Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın

15 Yorum

Yorum Yap