Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Müstecip Onbaşı Metni Cevapları

Müstecip Onbaşı metni cevapları ve soruları, Koza Yayınları 4. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 46-49-50-51-52-53 (Milli Mücadele ve Atatürk Teması)

Müstecip Onbaşı Metni Cevapları - 4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları

Müstecip Onbaşı Metni Cevapları – 4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları

Müstecip Onbaşı Metni Cevapları Sayfa 46

HAZIRLIK

Çanakkale Savaşları sırasında büyük başarılar göstermiş kimleri biliyorsunuz? Bunlarla ilgili bilgileri nerelerden öğrendiniz?

(örnek) Seyit Onbaşı’yı biliyorum. Bunlarla ilgili bilgileri derslerimden ve büyüklerimden öğrendim.

Müstecip Onbaşı Metni Cevapları Sayfa 49

1. ETKİNLİK

Aşağıda, metinden alınan bazı kelimelerle bunların sözlük anlamları verilmiştir. Kelimelerin anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz. Kelimelerin başında bulunan numaraları uygun yerlere yazarak kelimelerle anlamlarını eşleştiriniz. Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanarak aşağıdaki bölüme yazınız.

Cevap:

1. itilaf(4) Kışla, okul, tutukevi, hastane vb. kalabalık yerlerde, içinde birçok
kimsenin yattığı veya barındığı büyük oda.
2. periskop(3) Bilgi toplama, haber alma.
3. istihbarat(6) İki kara arasındaki dar deniz.
4. koğuş(2) Denizaltılarda, tanklarda, siperlerde kullanılan, gözlemcinin güvenli bir biçimde çevreyi araştırmasını sağlayan mercekli araç.
5. batarya(7) On ere kumanda eden asker, erin üstündeki ilk rütbe.
6. boğaz(5) En küçük topçu birliği.
7. onbaşı(1) Anlaşma, uyuşma, uzlaşma.

Cümlelerim:

1- İki esnaf arasındaki itilafa göre ekmekleri aynı fiyata satacaklardı.

2- Komutan önce siperin arkasından periskopla etrafı inceledi sonra saldırı emri verdi.

3- Aldığımız istihbarata göre bu sene bilgi yarışmasına bizimki dahil beş okul katılacakmış.

4- Koğuşların temizliğinden Ahmet sorumluydu.

5- Bataryalardan yükselen top sesleri hepimizi heyecanlandırdı.

6- Boğaz üzerine yeni bir köprü yapımı için çalışmalar başladı.

7- Çarşı izninden dönünce önce onbaşıya rapor ver.

2. ETKİNLİK

Metnin konusu olan ifadeyi işaretleyiniz.

Cevap:

İşaretlenecek olan: Müstecip’in gösterdiği çaba

Müstecip Onbaşı Metni Cevapları Sayfa 50

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

Müstecip neden gözlerini, boğazın sularından ayırmıyor?

Cevap: Her an bir düşman denizlatısının su yüzeyine çıkma ihtimali olduğu için ayırmıyor.

Müstecip denizaltılar hakkındaki bilgileri nasıl öğreniyor?

Cevap: Derslerde öğreniyor.

Denizaltıyı batırmanın en kolay yolu nedir?

Cevap: Periskopuna ateş etmektir.

Müstecip denizaltının hangi özelliğini aklına kazıyor?

Cevap: Şeklini aklına kazıyor.

Müstecip rüyasında neler görüyor?

Cevap: Rüyasında suyun üzerine çıkan bir denizaltı görüyor. Denizaltının üzerine kendi isminin yazdığını, denizaltından çıkan bir subayın kendisini denizaltına davet ettiğini, denizaltının üzerinde yürüdüğünü görüyor.

Müstecip uyandığında rüyası hakkında ne düşünüyor?

Cevap: Rüyasının çok güzel olduğunu düşünüyor, gördüğü rüyanın gerçek olmasını istiyor.

Müstecip Onbaşı ve onun gibi davranan askerlerimiz olmasaydı sizce Çanakkale Zaferi’ni kazanabilir miydik? Neden?

Cevap: Kazanamazdık. Çünkü savaşlar en ufak bir dikkatsizlikle bile kaybedilebilir. Askerlerimiz zaferin önemini bildikleri için hep dikkatli davranmışlardır. Böylece savaşı kazanmışızdır.

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metni, ana hatlarıyla anlatınız. Anlatımınızın ardından metinde geçen hayalî ögeleri aşağıdaki yazma alanına yazınız.

Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz olaylar ya da durumlara gerçek; hayal gücüne dayanan, günlük hayatta gerçekleşmesi mümkün olmayan durumlara ise hayalî ögeler denir. Metindeki anlatımı güçlendirmek, istenilen duyguyu vermek ya da farklı sebeplerden dolayı kimi zaman hayalî ögelere başvurulabilir.

Cevap:

Müstecip topçu bataryasında nöbet tutan bir askerdir. Düşman denizaltılarının boğazdan geçmesini engellemek için ne yapması gerektiğini derslerden öğrenmiştir. Nöbeti bitip koğuşuna döner. Rüya görür. Rüyasından çok etkilenir. Atış talimlerinde hedefi on ikiden vurduğu için komutanı ona saat hediye eder. Yine bir gün nöbetteyken denizde denizaltı görür. Periskopuna ateş eder ve vurur. Düşman denizaltısı teslim olmak zorunda kalır. Bu başarısından dolayı Müstecip’e onbaşılık rütbesi verilir.

Hayali Ögeler:

Müstecip’in gördüğü rüya hayal ürünüdür.

Müstecip Onbaşı Metni Cevapları Sayfa 51

5. ETKİNLİK

a. “Müstecip Onbaşı” metninden alınan aşağıdaki konuşmaları okuyunuz. Konuşmalarda kullanılan noktalama işaretlerine dikkat ediniz.

– Nerede kaldınız kardeşim?
– Dersten geliyoruz.
– Dersten mi?
– Evet.
– Dersler gece oluyordu.
– Bu acil bir durummuş.
– Neymiş acil olan şey?

Yukarıdaki konuşmalarda kullanılan noktalama işaretleri konuşma çizgisi (–), nokta (.) ve soru işaretidir (?). Noktanın nerelerde kullanıldığını söyleyiniz. Diğer noktalama işaretlerinin görevleri hakkındaki aşağıda verilen bilgileri okuyunuz.

Cevap: 

Noktanın kullanıldığı yerler:

  • Cümlelerin sonunda kullanılır
  • Kısaltmaların sonunda kullanılır. Dr. (doktor) gibi…
  • Sıra belirten sayıların sonunda kullanılır. 8. (sekizinci) , 5. (beşinci) gibi…
  • Tarihlerde gün, ay ve yılı ayırmak için kullanılır. 5.10.2019 gibi…
  • Saat ile dakika arasında kullanılır. 12.15 gibi…
  • Listelerde maddelerin rakam ve harflerinden sonra kullanılır . 1. 2. 3. şekilde giden maddelerde kullanılır.
  • Matematikte çarpma yerine kullanılır. 2.5=10 gibi…
  • İnternet adreslerinde kullanılır.  http://www.tdk.gov.tr gibi…

Soru İşareti (?)

Dilimizde soru işareti, yaygın olarak şu durumlarda kullanılır:
1. Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur:
Bugün de mi gelmeyeceksin?
2. Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna konur:
Müdür bey dikkatlice baktı:
— Adınız?

Soru Eki mı / mi / mu / mü’nün Yazılışı

Bu ek, kendisinden önce gelen kelimeden ayrı yazılır ve o kelimeye bağlı olarak mı / mi /
mu / mü olabilir: Kaldı mı? Sen de mi geldin? Olur mu? İnsanlık öldü mü?
Soru ekinden sonra gelen ekler, bu eke bitişik olarak yazılır: Verecek misin? Okuyor muyuz?
Çocuk muyum? Gelecek miydi? Güler misin, ağlar mısın?

Uzun Çizgi (—)

Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir.
— Üsküdar’ı da gezebildin mi?

b. Aşağıdaki paragrafta ( ) içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz.

Cevap: 

Başını kaldırıp masadaki saate baktı(.) Saat hâlâ ikiyi gösteriyordu(.) Yanındaki adama dönüp:
() Saatiniz var mı(?) diye sordu.

Adam masadaki saati göstererek:
() Bunu beğenmedin mi(?) diye karşılık verdi(.)

Adamın neden sinirlendiğini anlayamamıştı:
() Bozuk olduğunu düşünüyorum(,) dedi(.)

Müstecip Onbaşı Metni Cevapları Sayfa 52

6. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde Müstecip Onbaşı’nın rüyası anlatılmaktadır. Daha önce içinde buna benzer hayalî ögeler barındıran metinler okudunuz mu? Söyleyiniz. Siz de arkadaşlarınıza gördüğünüz ilginç bir rüyanızı anlatınız. Rüyanızı ilginç bulma nedenleriniz hakkında konuşunuz. Konuşmanızı yaparken işitilebilir bir ses tonu kullanmayı ve göz teması kurmayı unutmayınız. Arkadaşlarınızı dinlerken nezaket kurallarına uyunuz. Onları, sözlerini kesmeden sabırla dinleyiniz.

Cevap: 

(örnek)

Rüyamda uçtuğumu görmüştüm. Yolda yürürken uçmak istedim ve uçtum. Fakat kısa süre uçabiliyordum. Biraz gittikten sonra düşüyordum. Sonra kalkıp yine uçuyordum. Ben böyle uçmaya çalışırken bir martı yanıma geldi. Uzun süre uçmak için kanat çırpmam gerektiğini söyledi. Ona kanatlarımın olmadığını söyledim. O zaman uçamayacağımı söyledi. Yine uçmaya çalışırken uyandım.

Uçmam ve martının konuşması nedeniyle rüyamı ilginç buldum. Çünkü benim uçmam ve martının konuşması mümkün değildir.

7. ETKİNLİK

a. Törenle ilgili aşağıda verilen gazete haberini okuyunuz.

ANZAK KOYU’NDA GELENEKSEL “ŞAFAK AYİNİ”

Çanakkale Kara Savaşları’nın 103. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası’ndaki Anzak Koyu’nda geleneksel “Şafak Ayini” yapıldı.

Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan yaklaşık bin 300 kişilik grup, gece Çanakkale kent merkezinden Gelibolu Yarımadası’na geçti.

Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları’na ilişkin belgesel, film, röportaj ve bazı kentlerdeki Anzak Günü törenlerini izleyerek “Şafak Ayini”nin başlamasını bekledi.

Anzak Koyu’nda saat 05.30’da alana katafalkın konulmasıyla başlayan tören bir saat sürdü.

Basından

b. İhtiyaç duyduğumuz bir konu hakkında gazete, dergi, İnternet gibi birçok kaynaktan bilgi edinebiliriz. Fakat seçtiğimiz bilgi kaynaklarının zararlı içerikler barındırmamasına dikkat etmeliyiz. Yukarıda yer alan haber, devletimizin resmî televizyon kanalı olan TRT’nin haber sitesinden alınmıştır. Bir konuda bilgi toplamak için siz hangi kaynaklardan faydalanıyorsunuz? Bu bilgi kaynaklarının güvenilir olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Açıklayınız.

Cevap:

Bilgi toplamak için edu ve gov uzantılı internet sitelerinden, büyüklerimizin onayladığı internet sitelerinden, ansiklopedilerden ve kitaplardan yararlanıyoruz. edu ve gov uzantılı internet siteleri eğitim kurumlarına ve devlete ait sitelerdir. Bu nedenle güvenilirdir. Ansiklopediler var olan bilgiyi yorum katmadan olduğu gibi aktarırlar. Bu nedenle güvenilirdir.

Müstecip Onbaşı Metni Cevapları Sayfa 53

8. ETKİNLİK

Kurtuluş Savaşı’nda ülkemizin özgürlüğü ve bağımsızlığı için savaşan askerlerimizi düşününüz. Savaşta neler yaptıklarını, neler hissettiklerini düşünerek aşağıdaki yazma alanına bir yazı yazınız. Yazınızı bitirdikten sonra gözden geçirerek yazım ya da noktalama yanlışlarınızı düzeltiniz. Ardından yazınızı arkadaşlarınıza okuyunuz.

Cevap:

(örnek)

MİLLİ MÜCADELE

Milli mücadele, bir diğer adıyla Kurtuluş Savaşı ülkemizin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesidir. 1919 yılında Osmanlı Devleti’nin de içerisinde bulunduğu İttifak Devletleri 1. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrıldı. Bunun üzerine İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti topraklarını işgal etmeye başladı. Bu duruma tepki gösteren Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde toplanarak Kurtuluş Savaşı’na giriştiler. İşte ülkemizin kurtuluşu bu milli mücadelemiz sayesinde gerçekleşmiştir.

Zorlu şartlara rağmen büyük fedakarlıklar gösteren milletimiz, yarı aç yarı tok şekilde mücadele etmiştir. Dünyada görülmemiş bir azim ve irade ile bağımsızlığını kaybetmemek için cepheye koşan milletimiz düşmanı kesin bir yenilgiye uğratmıştır. Askerlerimiz savaşta kendi canlarını hiçe saymışlardır. Tek düşünceleri vatanımızı düşman eline geçmesini engellemektir.

Atalarımızın bizim için çektikleri sıkıntılar ve yaptıkları fedakarlıklar Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasını sağlamıştır. Ülkemizin kurtuluşunun milli mücadelemiz sayesinde gerçekleştiğini her Türk Genci bilmeli ve bunu düşünerek yaşamalıdır. Bu aziz vatanın kıymetini bilmeli ve bu uğurda şehit olanları saygıyla anmalıdır.

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Güvenilir bilgi kaynaklarından yararlanarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlama nedenlerimiz hakkında araştırma yapınız. Sınıfa 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine ait çeşitli görseller getiriniz.

Aşağıdaki butona tıklayarak konu hakkındaki araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Kutlama Nedenlerimiz

*** Müstecip Onbaşı metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
love
5
angry
2
clap
2
unlike
1
happy
1
confused
0
sad

44 Yorum

Yorum Yap