Okuma Kültürü Teması Tema Sonu Değerlendirme Cevapları (6. sınıf MEB)

Okuma Kültürü Teması Tema Sonu Değerlendirme Cevapları, MEB Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 40-41

Okuma Kültürü Teması Tema Sonu Değerlendirme Cevapları - 6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Okuma Kültürü Teması Tema Sonu Değerlendirme Cevapları – 6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Okuma Kültürü Teması Tema Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 40

KİTAP TUTKUSU

Kitaplara olan tutkumu ilkokul öğretmenime borçluyum. İlkokul ikinci sınıftayken öğretmenimizin sınıfa getirdiği çantalar dolusu kitabın arasında başka başka dünyalara yaptığımız yolculuklar öyle eşsizdi ki… Rengârenk kitapların büyülü dünyası bize gülmeyi, düşünmeyi, anlamayı ve görmeyi öğretirdi.

Öğretmenimiz haftada bir gün elinde kitap dolu çantalarla sınıfa girer, kitapları masasının üzerine yığıp bizi de masanın başına toplardı. Sonra bize, istediğimiz kitapları alıp inceleyebileceğimizi söylerdi. Biz de her kitabı tek tek inceleyip beğendiğimiz bir tanesini öğretmenimizden ödünç alırdık. Bugün kitaplarla olan sıkı dostluğum işte böyle başladı.

Sanırım, kitap okuma alışkanlığı kazanabilmenin tek yolu, hayatımızın kapılarını kitaplara açmaktan geçiyor. Kitaplara dokunmadan, onların kokularını duymadan kitaplarla bir bağ kurulmuyor. Kitapların arkadaşlarımız olmasını istiyorsak onları dünyamıza davet etmemiz gerekiyor.

Nora ROBERTS
(Nora RABIRTS)

1-6. soruları metne göre cevaplayınız.

1. Metnin içeriğine uygun bir başlık da siz yazınız.

Cevap: SIKI DOSTLUK

2. Metinde sözü edilen öğretmenin, öğrencileri için nasıl hayaller kurduğunu tahmin ederek yazınız.

Cevap: Öğretmen, çok okuyan, okumaktan zevk alan, okumanın önemini kavrayan öğrenciler olmalarını hayal ediyor olabilir.

3. Sizce bu metnin yazarı şu anda nasıl bir hayat yaşamaktadır? Tahminlerinizi nedenleriyle yazınız.

Cevap: Yaratıcılığa ve bilgiye dayalı bir işte çalışmaktadır. İyi para kazanmaktadır. Bilinçli bir insan olarak yetişmiş, hayatına buna göre yön vermiştir. Bundan dolayı mutlu, huzurlu ve sorunsuz bir hayat yaşamaktadır.

4. Metindeki öğretmenin yerinde siz olsaydınız öğrencilerinize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için hangi yolları denerdiniz? Yazınız.

Cevap: Onları tek tek inceler, ilgi alanlarını tespit ederdim. Onlara ilgi alanlarına göre kitaplar tavsiye ederdim.

Okuma Kültürü Teması Tema Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 41

5. Metnin ana fikrini yazınız.

Cevap: Kitap okuma alışkanlığı kazanabilmenin tek yolu, hayatımızın kapılarını kitaplara açmaktan geçiyor.

6. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Metne göre doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

Cevap:

(Y) Yazar, kitap okuma alışkanlığını kendi çabasıyla kazanmıştır.

(D) Öğretmen, öğrencilerin kitapları ödünç almalarına izin vermektedir.

(Y) Öğretmen, sınıfa her gün kitap getirmektedir.

(D) Kitaplar, yazara düşünmeyi öğretmiştir.

(D) Hayatımıza kitapları sokmadan kitaplarla dost olamayız.

7. I. Okulun son haftası geldiğinde gezi için hazırlandık.
II. Müzeye vardığımızda sevincimiz görülmeye değerdi.
III. Öğretmenimiz yıl sonunda müzeye gideceğimizi söyleyince çok sevindik.
IV. Uzun zamandır öğretmenimizin bu haberi vermesini bekliyorduk.
V. Çarşamba günü sabah okuldan müzeye kadar yürüdük.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A) IV – I – V – II – III
B) V – II – III – IV – I
C) I – V – III – IV – II
D) III – IV – I – V – II

Cevap: D şıkkı

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanım yapılmıştır?

A) Kitaplar bizim kişiliğimizi geliştirir.
B) Kitap, herhangi bir konuda yazılmış eserdir.
C) En derin duygular şiirlerde işlenir.
D) Usta sanatçı, özgün eserler vermelidir.

Cevap: B şıkkı

9. Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla varlığı karşılayan bir sözcük kullanılmıştır?

A) Dünyalar kadar işim var.
B) Vali Beyler okulumuza gelecek.
C) Aldığı kitabı Hamza’ya hediye etmiş.
D) Merhametli insanlara ihtiyacımız var.

Cevap: D şıkkı

10. İncecikten bir kar yağar
Tozar Elif Elif diye
Deli gönül abdal olmuş
Gezer Elif Elif diye

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi konuşturulmuştur?

A) Elif B) Abdal C) Gönül D) Toz

Cevap: C şıkkı

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, cümlenin yanında verilen örtülü anlam çıkarılamaz?

A) Bu kitabı ikinci kez okuyorum. (Bu kitabı daha önce okumuştum.)
B) Okulumuzun basketbol takımı bu yıl şampiyon oldu. (Basketbol takımımız geçen yıl şampiyon oldu.)
C) Müdür, öğretmenlerden bazılarına ödül verdi. (Ödül almayan öğretmenler vardır.)
D) Sözlerimi sen de yanlış anladın. (Sözlerimi yanlış anlayan en az iki kişi var.)

Cevap: B şıkkı

12. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

A) Çok değil, yirmi yıl önce daha sıkı dostluklarımız vardı.
B) Günümüzdeki yaşam koşulları benim söylediklerimi kanıtlıyor.
C) Çünkü toplumsal sorunların temelinde bazı sorunlar yatıyor.
D) İnsanın toplumsal değişikliklere bu yüzden uyması gerekiyor.

Cevap: A şıkkı

*** Okuma Kültürü Teması Tema Sonu Değerlendirme Cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın

4 Yorum

Yorum Yap