Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Moena Türk Köyü Metni Cevapları

Moena Türk Köyü metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları (2) 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 237-239-240-241-242-243  (Zaman ve Mekan Teması)

Moena Türk Köyü Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları (2)

Moena Türk Köyü Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları (2)

Moena Türk Köyü Metni Cevapları Sayfa 237

DERSE HAZIRLIK

1. Hangi ülkelere gitmek isterdiniz? Niçin?

2. Türkiye dışında Türklerin ağırlıklı yaşadığı başka yerler var mıdır?

Almanya, Amerika, Fransa, Hollanda, Yunanistan, Avusturya, Suudi Arabistan, İsviçre’de Türklerin ağırlıklı yaşadığı ülkelerden bazılarıdır.

Moena Türk Köyü Metni Cevapları Sayfa 239

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen bazı cümleler aşağıda verilmiştir. Bu cümlelerden hareketle kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Alp Dağlarının en ücra köşesinde, Avusturya sınırında yer alan köy, günümüzde bir kayak merkezi olarak tanınmaktadır.

Moena Meydanı’nda Türk’ü tasvirleyen sakallı ve sarıklı bir büst bulunmaktadır.

Moena’ya barış, huzur ve bolluk götüren soydaşımız, yani El Turco kendisini kurtaran Mariana ile evlenir.

Ok ve yay yapımını, ateşli silahları velhasıl savaş tekniğiyle ilgili bildiği her şeyi öğretir.

Karnavaldaki görüntüler de bir ritüeli andırıyor olmalı.

Cevap: 

ücra: Çok uçta, kenarda veya kıyıda köşede olan

büst: Heykelcilikte başı, göğsü, bazen de omuzları içine alan sanat ürünü

tasvir: Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, betimleme

soydaş: Soyları bir olan bireylerden her biri

velhasıl: Kısacası

ritüel: Dinî tören, ayin

karnaval: Belli günlerde yapılan, coşku veren eğlendirici gösterilerin tümü, festival.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Moena köyü hangi turistik faaliyetle ön plana çıkmaktadır?

Cevap: Kayak faaliyeti ile ön plana çıkmaktadır.

2. Moena köyünde yaşamaya başlayan Türk’e, köylüler El Turco ismi vermişlerdir. Asıl adı Hasan’dır. Lakabı ise Balaban’dır.
Cümlelerdeki boşlukları metinden yararlanarak doldurunuz.

3. Günümüzde Moena köyünde Türk geleneğini yaşatmak için neler yapılmaktadır?

Cevap: Her yıl temmuz ayında Türk kökenlerinin efsanevi kaynağını hatırlamak amacıyla sultan, harem kadınları, yeniçerileriyle sesli ve renkli bir şekilde karnaval düzenlemektedir. Karnavalda Moena kadınları; başörtülü, şalvarlı ve uçları yukarıya doğru kıvrık olan pabuçları giymiş Türk kadınlarına bürünürken erkekler ise kılıçlı sultan, vezir ve gazilerin biçimine bürünmektedir.

4. Metinde “Türk Köyü Moena” hakkında verilen bilgilerden hareketle bir kültürü yaşatmak ve yaygınlaştırmak için ne tür çalışmalar yapılması gerekir?

Cevap: Belirli dönemlerde o kültüre özgü festivaller yapılmalıdır.

5. Sınırlarımız dışında Türk kültürünün yaşatıldığı başka yerler var mıdır?

Cevap: Dünyanın dört bir yanında kültürümüz yaşatılmaktadır. Yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz, yoğun oldukları yerlerde kültürümüzü yansıtacak anmalar, törenler ve şenlikler düzenlemektedir.

Moena Türk Köyü Metni Cevapları Sayfa 240

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden ikişer adet öznel ve nesnel cümle bularak yazınız.

Cevap: 

Öznel: Karnavaldaki görüntüler de bir ritüeli andırıyor olmalı.

Nesnel: İtalya-Avusturya sınırında yer alan Moena (Moyena), bir İtalyan köyüdür.

4. ETKİNLİK

Okul dergisinde yayımlamak üzere “Türk Köyü Moena” ile ilgili yazı hazırlamanız gerekiyor. İnternet üzerinden yaptığınız araştırmalarda karşınıza aşağıdaki gibi bir Türkçe dersi paylaşım grubu çıktı. Grupta yer alan metni okuyunuz. Ardından yönergelere göre etkinliği yapınız.

Defne
Selam, sunum ödevim için Türk Köyü Moena’yı araştırıyorum. Pek çok internet
sitesinde de kaynak bilgisi yok. Güvenilir bilgiye nasıl ulaşabilirim? Acil yardım eder
misiniz?

Cengiz
Merhaba Defne, bulunduğun şehrin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gidersen sana
bu konuda faydalı olacak dokümanları temin edebilirsin.

Defne
Mesai saatinin bitimine çok az kaldı, yetişmem imkânsız. Yarın sunumum hazır olmalı.

Canan
Selam Defne bu konuda arkadaşlarına doğru bilgiyi aktarmana yardımcı olacak
internette güvenilir bilgi kaynakları “gov, edu” uzantılı sitelerdir. Ödevlerini hazırlarken
kaynak güvenilirliğine dikkat etmelisin. Sunum ödevi için en sağlam bilgi kaynağı
“http://aregem.kulturturizm.gov.tr” adresi veya “edu” uzantılı makalelerden derleme
yapabilirsin.

a) Defne’nin ödevine yardımcı olmak amacıyla, okuduğunuz metinden edindiğiniz bilgileri kendi ifadelerinizle boş bırakılan yere yazınız.

Cevap: 

Moena bir İtalyan köyüdür. Avusturya sınırında Alp Dağları’nın en ücra köşesinde yer alır. Kayak merkezi olarak tanınır. 323 yıl önce II. Viyana Kuşatması sırasında Viyana’nın 200 km güneyinde bulunan Moena’ya kadar yaralı halde kaçan bir Türk yeniçeri askeri Hasan’ı Moenalı Mariana (Mariyana) ve kardeşi dağda kuzularını otlatırken bulur. Köye getirir. Hasan iyileşince bu köyde kalır ve Mariana ile evlenir. Burada Balaban lakabını alır. Bir gün Alman derebeyleri köye gelir ve haraçlarını alıp köyü yağmalayıp giderler. Hasan bu durumu kabul edemez ve köylülere savaşmaları için eğitim verir. Moenalılar ona minnettar kalırlar. Moena halkı her yıl temmuz ayında  Türk kökenlerinin efsanevi kaynağını hatırlamak amacıyla Türk kültürünü yansıtan bir karnaval düzenlerler. Moena evlerinin pencerelerinden Türk bayrağı sarkıtılır. Böylece, “Rione Turchia”nin adı yaşatılmaya çalışılmaktadır.

Moena Türk Köyü Metni Cevapları Sayfa 241

b) “gov” ve “edu” uzantılı siteler dışındaki internet uzantıları neden güvenilir bilgiler içermiyor olabilir?

Cevap: edu”, eğitim kurumları sitelerine özel bir uzantıdır. “gov” devlet kurumlarına ait sitelerin uzantısıdır. Bu kurumlar güvenilir olduğu için bilimsel çalışmalarda bu sitelerden alınan bilgiler kullanılır.

5. ETKİNLİK

Yönergelere göre soruları cevaplayınız.

a) Aşağıdaki cümlelerin sonuna, kutulardaki eklerden uygun olanları örnekteki gibi yazınız.

Cevap: 

Türk köyü bu kadar güzelse biz de gidelim.

İtalya’ya uçakla gidecekmiş.

El Turco’nun asıl adı Hasan’dır.

Moenalılar ona minnettar.

Ünlü Dolomit Sıradağlarının arasında saklı kalmıştır.

Türklerin dili ve gelenekleri o kadar baskın ve çekici bir çekim kuvvetine sahiptir.

En son hatırladığı, atının üstünde yaralı bir hâlde kaçışıymış.

Hasan’a yırtıcı bir kuş olan “Balaban” lakabı verilmişti.

Moena sakinleri, Türk gibi yaşayan İtalyanlardır.

Moena’ya barış, huzur ve bolluk götüren soydaşımızdır.

Bu Türk askerinin başarıları düşmanların da dikkatini çekmişti.

El Turco 323 yıl geçmesine rağmen hatırasının yaşatılmasını belki de buna borçludur.

b) Getirdiğiniz eklerin cümledeki işlevlerini yazınız.

Cevap: 

İsme geldiğinde, ismi yüklem yapar.

Fiile geldiğinde, birleşik zamanlı fiil yapar.

Moena Türk Köyü Metni Cevapları Sayfa 242

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinde yer alan ek fiil almış isimleri bulunuz. Ek fiilin bu kelimelere nasıl bir işlev kazandırdığını yazınız.

Adalarda Saklı Hazine

Heybeli Adası dokuz mil genişliğinde, bağlı ve bahçelidir. Hayat suyu dağıtan kuyusu ve alaca
alaca tavşanları ile mamur bir adadır.

Tavşanlı Adası’nda yerleşim yoktur. Çapı 11 mil uzunluğundadır. Başka adaların keçileri de buradadır. Alaca tavşanları çok olduğundan Tavşanlı Adası derler. Rakıta ağacı bu adada yetişir. Burgazlı Ada, Fatih Sultan Mehmet’e teslim olmuştur. Deniz kıyısına yakın bir yalçın kayalar üzere dikdörtgen bir küçük kaledir. Burgaz Adası 11 mil kuşatır verimli bir adadır. Kalesi olduğundan  Burgaz Adası derler. Türkçede kaleye Burgaz derler.

Yanvan Tarihi’nde yazdığı üzere İspanyalılar İstanbul’u Yanko Bin Madyan’dan sonra işgal edip yakıp yıkıp yağmalarlar. Ayasofya Kilisesi’nde olan bütün değerli heykelleri ve nice bin hazine değerinde mücevherleri alarak gemilere koyup İspanya’ya doğru giderken Allah’ın emriyle büyük bir fırtınaya yakalanırlar. İspanyalıların yedi yüz pare gemisi bu kızıl adaların arasında denizin dalgalarından parça parça olup sulara gömülür.

Daha sonra bu Kızılada, Heybeli Adası, Tavşanlı Adası ve Burgazlı Adası’nın yabancı halkı
batan gemilerden o mal ve eşyaları çıkarıp Karun Hazineleri’ne sahip olurlar.

Evliya Çelebi

Cevap:

bahçelidir → ismi yüklem yapmıştır

adadır → ismi yüklem yapmıştır

yoktur → ismi yüklem yapmıştır

uzunluğundadır → ismi yüklem yapmıştır

buradadır → ismi yüklem yapmıştır

olmuştur → fiili birleşik zamanlı yapmıştır

kaledir → ismi yüklem yapmıştır

7. ETKİNLİK

Sınıfınızda “Ülkeler arasındaki kültürel etkileşim, toplumların birbirine bakış açısını değiştirir mi, değiştirmez mi?” konulu bir münazara düzenleyiniz. Münazara sırasında aşağıdaki kurallara dikkat ediniz.

MÜNAZARADA UYULMASI GEREKEN KURALLAR:
1. Konuşmalar, dinleyicilerin kolayca anlayabileceği bir özellik taşımalı; doğal, inandırıcı ve etkileyici olmalıdır.
2. Ses, iyi ayarlanmalıdır.
3. Konu dışına çıkılmamalıdır.
4. Karşı ekibin konuşmaları can kulağı ile dinlenmeli; eksiklikler, yanlışlıklar not edilip eleştirisi yapılmalıdır.
5. Düşünceleri ve görüşleri savunurken belgelerden, tanıklardan, örnek ve rakamlardan yararlanılmalıdır.
6. Verilen zaman iyi değerlendirilmelidir.
7. Kelimeler anlamlarına uygun kullanılmalıdır.
8. Konuşma esnasında geçiş ve bağlantı ifadeleri uygun kullanılmalıdır.
9. Konuşma esnasında beden dili etkili bir şekilde kullanılmalıdır.
10. Münazarayı iki ekipten biri kazanır, öteki kaybeder. Sonuç ne olursa olsun, olgun ve anlayışlı davranılmalıdır.

Münazara sınıfta yapılacaktır.

Moena Türk Köyü Metni Cevapları Sayfa 243

8. ETKİNLİK

Okullar arası bir bilgi şöleninde okulunuzu tanıtmak amacıyla bilgilendirici bir metin yazınız.

Okulunuzun özelliklerine göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

“Geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri” ile ilgili bir araştırma (Nerede, ne zaman düzenlenir, kuralları nelerdir?) yapınız.

Aşağıdaki butona tıklayarak konu hakkında araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Kırkpınar Hakkında Bilgi

*** Moena Türk Köyü metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
angry
8
unlike
7
clap
2
love
1
confused
1
sad
0
happy

27 Yorum

Yorum Yap