Koca Seyit Metni Cevapları

Koca Seyit metni cevapları ve soruları, Özgün Yayıncılık 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 55-57-58-59-60 (Milli Mücadele ve Atatürk Teması)

Koca Seyit Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları

Koca Seyit Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları

Koca Seyit Metni Cevapları Sayfa 55

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Yaptığınız araştırmaya göre Çanakkale Zaferi hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. Seyit Onbaşı ile ilgili internetten edindiğiniz bilgiler hakkında konuşunuz.

Çanakkale Savaşı ve Seyit Onbaşı

Koca Seyit Metni Cevapları Sayfa 57

1. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki sözcükleri metinden bularak altlarını çiziniz. Yer aldıkları cümlelerin bağlamından hareketle bu sözcüklerin anlamını tahmin ediniz. Daha sonra sözcüklerin anlamını sözlükten bulunuz. Tahminlerinizi ve sözlük anlamlarını karşılaştırınız.

Cevap: 

onbaşı: On ere kumanda eden asker, erin üstündeki ilk rütbe

rütbe: Subay, astsubay ve polislerin sahip olduğu derece, mevki

tabya: Bir bölgeyi savunmak için yapılan ve silahlarla güçlendirilen yapı

batarya: En küçük topçu birliği

dümen: Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça

mazur: Mazereti olan, mazeretli

büst: Heykelcilikte başı, göğsü, bazen de omuzları içine alan sanat ürünü

mükâfat: Ödül

b. Yukarıdaki kelimeleri kullanarak defterinize birer cümle yazınız.

Cevap: 

onbaşı: Babam askerliğini onbaşı olarak yapmış.

rütbe: Rütbesi büyük askerler diğer salona alındı.

tabya: Tabyalar yapı olarak sağlamlık ve güvenlik esas alınarak inşa edilir.

batarya: Bataryalar top atışına başlayınca siperdeki askerler de hücuma çıktılar.

dümen: Geminin dümeni kilitlenince kıyıya vurmuş.

mazur: Beni mazur görün ama fikrinize katılmıyorum.

büst: Her sabah okula geliyor, Atatürk büstünü temizleyip işe öyle gidiyordu.

mükâfat: Çalışmalarımızın mükafatını mutlaka alacaksınız.

2. ETKİNLİK

Metinle ilgili iki soru hazırlayınız. Bu soruları arkadaşlarınıza sorunuz. Soruları ve arkadaşlarınızın yanıtlarını aşağıya yazınız.

Cevap: 

Soru : On üç topçunun şehit olduğu tabyadan kimler kurtulmuştur?
Yanıt : Yüzbaşı Hilmi Bey, topçu neferi Niğdeli Ali ve Koca Seyit.

Soru : Resim için mermiyi Seyit Onbaşı mermiyi kaldıramayınca nasıl bir çözüm bulunmuştur?
Yanıt : İçi boşaltılan mermiyi, başka bir ifadeye göre ise maket bir mermiyi kaldırmış ve böylece de resmedilmiştir.

Koca Seyit Metni Cevapları Sayfa 58

3. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümleyi anlam ilişkisi yönünden inceleyiniz.

Cevat Paşa, Seyit Onbaşı’yı daha fazla üzmemek için gönderdi.
_____________amaç yargısı_______________sonuç yargısı

b. Siz de amaç-sonuç ilişkisi içeren üç cümle yazınız.

Cevap: 

1. Üşütüp hasta olmaması için sımsıkı giydirirdi.

2. Muayene olmak için sabah erkenden hastaneye gitti.

3. Kafamı dinlemek için hafta sonları balık avına gidiyorum.

Herhangi bir yargının hangi amaçla yapıldığını ya da yapılacağını anlatan cümlelere “amaç-sonuç” cümleleri denir.

4. ETKİNLİK

Büyük harflerin kullanım yerleriyle ilgili aşağıdaki açıklamaları örnek cümlelerden uygun olanıyla eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz açıklamaya uygun örneği noktalı kutucuğa yazınız.

Cevap: 

Koca Seyit Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları - Eşleştirme

Koca Seyit Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları – Eşleştirme

Koca Seyit Metni Cevapları Sayfa 59

5. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kip eklerinin fiile hangi anlamı kattığını inceleyiniz.

• Kumandanım, öyleyse isteyeceğim.
⇒ Kip ekinin fiile kattığı anlam: Fiil söylendikten sonraki bir zamanda gerçekleşecektir.

• Her gün bir ekmek veriyorlar, doymuyorum.
⇒ Kip ekinin fiile kattığı anlam: Fiilin söylenme zamanı ile gerçekleşme zamanı aynıdır.

• Zaferden sonra Koca Seyit’e onbaşı rütbesi verildi.
⇒ Kip ekinin fiile kattığı anlam: Fiilin söylenme zamanı, gerçekleşme zamanından sonradır.

• Kendi emeğimle çalışıp kimseye muhtaç olmadan geçinirim.
⇒ Kip ekinin fiile kattığı anlam: Fiil her zaman, düzenli olarak gerçekleşmektedir.

• Seyit Onbaşı, Cevat Paşa’nın yanına üç gün sonra tekrar gelmiş.
⇒ Kip ekinin fiile kattığı anlam: Fiilin gerçekleştiği başkasından öğrenilmiştir.

b. Siz de aşağıya haber kiplerinin bulunduğu cümleler yazınız. Kip eklerinin bu cümlelerdeki fiillere hangi anlamı kattığını belirtiniz.

Cevap: 

• Birazdan otobüse bineceğim.
⇒ Kip ekinin fiile kattığı anlam: Fiil söylendikten sonraki bir zamanda gerçekleşecektir.

• Sahil boyunda yürüyorum.
⇒ Kip ekinin fiile kattığı anlam: Fiilin söylenme zamanı ile gerçekleşme zamanı aynıdır.

• Kitaplarını toplayıp eve gitti.
⇒ Kip ekinin fiile kattığı anlam: Fiilin söylenme zamanı, gerçekleşme zamanından sonradır.

• En çok ıspanaklı böreği severim.
⇒ Kip ekinin fiile kattığı anlam: Fiil her zaman, düzenli olarak gerçekleşmektedir.

• Bu sene sınıf başkanlığına adaylığını koymayacakmış.
⇒ Kip ekinin fiile kattığı anlam: Fiilin gerçekleştiği başkasından öğrenilmiştir.

Koca Seyit Metni Cevapları Sayfa 60

6. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki, Çanakkale Savaşı ile ilgili görselleri inceleyiniz. Bu görsellerden hareketle duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir kompozisyon yazınız. Yazınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız.

Cevap: 

(örnek)

DAYANIŞMA

Şimdilerde yüz yaşına yaklaşan ülkemiz bu günlere kolay gelmemiştir. Milli Mücadele döneminde halkımız, yokluk ve sefalet içerisindeyken bile kendisinden on kat güçlü devletlere karşı gelmiş, destanlar yazmıştır.

Kurtuluş Savaşı dönemlerinde Anadolu insanı maddi olarak çok zor durumdaydı. Yiyecek sıkıntısı dahi baş göstermişti. Milli mücadeleye gönül veren insanlar silah ve teçhizat bulamıyordu. Askerlerimiz çok zor durumdaydı. Günlerce yemek yiyemediği zamanlar oluyordu. Fakat milletimiz öyle bir millettir ki bu yokluk ve sefalet onları parça parça etmesi gerekirken onlar vatan aşkıyla daha çok birbirlerine kenetlenmişler, birlik içinde düşmanla çarpışıyorlardı.

Askerlerimiz bir lokma ekmeğini bile on parçaya bölüp diğer arkadaşlarıyla paylaşacak kadar açık gönüllüydü. Hatta yeri geldi, elindeki tutsaklarla bile aç kalma pahasına yemeğini paylaştığı olmuştu. İşte bizi zaferden zafere koşturan, Türk askerinin her şartta gösterdiği birlik ve beraberliği, dayanışma ruhuydu.

Bizler böyle bir milletin evlatlarıyız. Fakat bunu bilmek yetmez. Milli mücadele yıllarında yaşanılan zorluklar dikkate alındığında, ülkemizin ne kadar güç şartlarda kurulduğu görülecektir. Bu şartları öğrenmek ve bu zorlukların üzerinde düşünmek, ülkemizin kıymetini daha iyi bilmemizi sağlayacaktır.

b. Yazdığınız kompozisyonu sosyal medya ortamlarında arkadaşlarınızla paylaşınız.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Atatürk ile ilgili şiirler araştırınız. Bu şiirlerden hoşunuza giden birini ezberleyiniz.

Aşağıdaki butona tıklayarak Atatürk ile ilgili şiirlere ulaşabilirsiniz.

Atatürk ile İlgili Şiirler

*** Koca Seyit metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

7. Sınıf Özgün Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın

68 Yorum

Yorum Yap