Efelerin Efesi, Hey Gidinin Efesi!.. Metni Etkinlik Cevapları


2018-2019 İlkokul 4. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 55-56-57-58-59, 
Efelerin Efesi, Hey Gidinin Efesi!.. metni etkinlik cevapları ve soruları 
(Milli Mücadele ve Atatürk Teması)


4. Sınıf MEB Yayınları Efelerin Efesi, Hey Gidinin Efesi!.. Metni Etkinlik Cevapları

4. Sınıf MEB Yayınları Efelerin Efesi, Hey Gidinin Efesi!.. Metni Etkinlik Cevapları


Efelerin Efesi, Hey Gidinin Efesi!.. Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 55
⇓⇓⇓


1. ETKİNLİK

Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz.

efe
Anlamı: Yiğit, özellikle Batı Anadolu köy yiğidi, zeybek
Cümlem: Bütün çalışanlarımız efeler gibi yiğit ve çalışkandırlar.

direniş
Anlamı: Direnme işi
Cümlem: Milli Mücadele döneminde halkımız, şehirlerini korumak için görülmemiş bir direniş örneği sergilemişlerdir.

meclis
Anlamı: Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantının yapıldığı yer
Cümlem: İnsanlar yeni milletvekillerini tebrik etmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret ediyorlar.

cephane
Anlamı: Ateşli silahlarla atılmak için hazırlanan her türlü patlayıcı madde, mühimmat
Cümlem: Cephanesi kalmayan askerler, tüfeklerine süngülerini takıp düşman üzerine yürüdüler.

erzak
Anlamı: Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı
Cümlem: Devlet, yoksul ailelere erzak yardımı yapıyor.

2. ETKİNLİK

Metni ana hatlarıyla anlatınız.

Yunanlıların Aydın ve Nazilli’yi işgal etmeleri sırasında Yörük Ali Efe, arkadaşlarıyla birlite Nazilli’deki düşman karakolunu basarak düşmanı kaçırır. Böylece düşmanlar Nazilli’yi terk eder. Yörük Ali Efe’nin bu kahramanlığı dillere destan olur. Adına türküler yakılır. Bu olay sonrası Anadolu halkı cesaret bularak düşmana karşı ayaklanır. Bu direniş zafer getirir. Şanlı mücadelemiz Mehmet Akif Ersoy’a İstiklal Marşı’nı yazdırır.


Efelerin Efesi, Hey Gidinin Efesi!.. Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 56
⇓⇓⇓


3. ETKİNLİK

Soruları metne göre cevaplayınız.

1. Yunanlılar hangi şehirleri işgal ettiler?
Aydın ve Nazilli şehirlerini işgal ettiler.

2. İşgal karşısında halk ne yaptı?
Örgütlenerek işgallere karşı direniş gösterdiler.

3. Ali Efe ve arkadaşları işgale karşı ne yaptılar?
Örgütlenip düşman karakollarını basarak düşmanları şehirden kaçırdılar.

4. Bu şanlı mücadelenin şiiri nedir?
Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı’dır.

4. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz.

Konu
Milli Mücadele dönemindeki bir direniş örneği ve Türk halkının direniş destanı.

Ana Fikir
Milli Mücadele döneminde Anadolu halkının gösterdiği direniş efsane olacak kadar kıymetlidir.

5. ETKİNLİK

Sizin bir öğrenci olarak vatanınıza karşı sorumluluklarınız nelerdir? Anlatınız.

Vatanımızın ilerlemesi ve gelişmesi için çok çalışmak. Derslerimizi iyi öğrenmek. Öğretmenlerimize ve büyüklerimize saygılı davranmak. Halkımıza ihtiyaç duydukları zaman her konuda yardım etmek için elimizden geleni yapmak. Ülke değerlerimize sahip çıkmak ve onları korumak.

6. ETKİNLİK

Cümlelerde yay ayraç ( ) içlerine uygun noktalama işaretlerini koyunuz.

Sabah olduğunda Mustafa Kemal’i alacak olan araba geldi(.) Mustafa Kemal ve Makbule uzun uzun birbirine baktılar(.) Mustafa Kemal “Niçin konuşmuyorsun Makbule(?)” dedi(.) Makbule gözlerindeki yaşları silerek abisine “Ağabeyciğim(,) ne konuşayım(?)”


Efelerin Efesi, Hey Gidinin Efesi!.. Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 57
⇓⇓⇓


7. ETKİNLİK

Cümlelerde koyu yazılmış deyimleri örnekteki gibi metne kattığı anlamıyla yazınız.

Yörük Ali Efe ile arkadaşlarının gösterdiği kahramanlık dillere destan oldu.
Yörük Ali Efe ile arkadaşlarının gösterdiği kahramanlık herkes tarafından konuşulur oldu.

Onun hakkında türküler yakıldı.
Onun hakkında türkü sözleri bestelendi.

Arkadaşlarını hızla örgütlediği gibi harekete geçti.
Arkadaşlarını hızla örgütledi, planlarını gerçekleştirmeye başladı.

Bir halkın canını dişine takarak varını yoğunu ortaya koyarak ölümüne girdiği özgür ve bağımsız yaşama kararlılığıydı bu.
Bir halkın her tehlikeyi göze alarak, bütün gücünü harcayarak ölümüne girdiği özgür ve bağımsız yaşama kararlılığıydı bu.

Baskından kurtulup kaçabilenlerse tası tarağı topladıkları gibi Nazilli’yi terk etmek zorunda kaldılar.
Baskından kurtulup kaçabilenlerse her türlü ilişkiyi keserek hazırlanıp Nazilli’yi terk etmek zorunda kaldılar.


Efelerin Efesi, Hey Gidinin Efesi!.. Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 58
⇓⇓⇓


8. ETKİNLİK

Soruları görsele göre cevaplayınız.

1. Kurtuluş Savaşı’na kimler katılmıştır?
Genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek herkes katılmıştır.

2. Görseldeki insanlar ne yapmaktadır?
Cephane ve erzak taşıyan bir kağnıyı çekmektedirler.

3. Görseldeki insanlar hangi koşullarda yol alıyorlar?
Yük ağır, hava soğuk, karınları aç, yorgun, yollar bozuk.


Efelerin Efesi, Hey Gidinin Efesi!.. Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 59
⇓⇓⇓


10. ETKİNLİK

Örneklerdeki farklı yazı stillerini inceleyiniz. Kelimeleri kendi yazı stilinize göre yazınız. Yazınızı görsellerle zenginleştirebilirsiniz.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Şerife Bacı hakkında bilgi edininiz.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Şerife Bacı hakkında yazılmış araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Şerife Bacı Kimdir?


2018-2019 İlkokul 4. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 55-56-57-58-59,  Efelerin Efesi, Hey Gidinin Efesi!.. metni etkinlik cevapları ve soruları içeriğini beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


2018-2019 Yılı 4. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!