Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Akıllı Kız Dinleme Metni Cevapları

Akıllı Kız dinleme metni cevapları ve soruları, Özgün Yayıncılık 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 34-35-36-37-38 (Erdemler Teması)

Akıllı Kız Dinleme Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları

Akıllı Kız Dinleme Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları

Akıllı Kız Dinleme Metni Cevapları Sayfa 34

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Kırgızların sosyal yaşantıları ve dil özellikleri hakkında yaptığınız araştırmadan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Kırgızların Sosyal Yaşantıları ve Dil Özellikleri

2. Kırgızların sosyal yaşantıları ve dil özellikleri ile yaşadığınız şehrin sosyal yaşantısını ve dil özelliklerini karşılaştırınız.

Yaşadığınız şehre göre bu karşılaştırmayı siz yapabilirsiniz.

(örnek)

Kırgızlar göçebe yaşam tarzına uygun yaşamaktadırlar. Hayvancılıkla uğraşmaktadırlar. Bizim şehrimizde insanlar yerleşik yaşam tarzına göre yaşar. Hayvancılıkla çok az kişi uğraşmaktadır. Genel olarak insanlar fabrikalarda, atölyelerde, mağazalarda, şirketlerde çalışır. Her yöreden insan şehrimizde yaşadığı için belirli bir gelenekleri yoktur. Her aile kendi geleneklerini uygular. Çoğu aile şehir yaşantısına ayak uydurabilmek için geleneklerinden vaz geçmiştir. Şehrimizde herkes Türkçe konuşur. Şive ve ağız farklılıkları vardır.

1. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri, anlamlarının başına yazınız.

Cevap: 

eyer: Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne.

doğan: Kartalgillerden sırtı kül rengi ve enine çizgili yırtıcı bir kuş.

han: Doğu ülkelerinde yerli beyler ve Kırım girayları için kullanılan unvan.

nasır: En çok el ve ayağın sürekli sürtünmelere uğrayan noktalarında üst derinin kalınlaşması ve sertleşmesiyle oluşan deri.

hanşa: Doğu ülkelerinde yerli beylerin ve hanların karısı.

mesafe: Ara, aralık, uzaklık.

mirasçı: Bir mirastan yasalar gereğince yararlanan kimse.

kibir: Kendini beğenme, başkalarından üstün tutma, büyüklenme.

Akıllı Kız Dinleme Metni Cevapları Sayfa 35

2. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Sarıbay, kendisinden sonraki hanı seçmek için nasıl bir yol önermiş?

Cevap: Sarıbay’ın doğanına 3 gün boyunca yemek verilmemesini, hareket ettirilmemesini söylüyor. Dördüncü gün ise doğanın serbest bırakılmasını, doğanın uçup ilk olarak konduğu kişinin han olmasını öneriyor.

2. Akdoğan kimin omzuna konmuş?

Cevap: Bir çobanın omzuna konmuş.

3. Aksakallar niçin yeni handan evlenmesini istemişler?

Cevap: Hanın evlenerek mirasçısı olması gerektiğini, yoksa onun da kaderinin Sarıbay gibi olacağını düşünerek evlenmesini istemişler.

4. Han, evleneceği kızı nasıl seçmiş?

Cevap: Bütün kızları toplayıp en akıllısını bulmak için üç bilmece sorarak seçmiş.

5. Fakir kız, “Yalan ile doğrunun arasındaki mesafe ne kadar?” sorusuna ne cevap vermiş?

Cevap: “Dört parmak kadar; göz ile kulak arası… Kulağımız yalanları duyar, gözlerimiz doğruyu görür.” cevabını vermiş.

6. Fakir kıza göre acı, üzüntü ve ayıp ne demekmiş?

Cevap: Acı hastalık demektir. Üzüntü ihtiyaç; ayıp da hırsızlık demekmiş.

7. Han, eşini hangi konuda uyarmış?

Cevap: Kendisinden başka kimseye öğüt vermemesi konusunda uyarmış.

8. Han; karısına niçin kızmış, ona ne yapmasını söylemiş?

Cevap: Bir yiğide öğüt verip sözünü tutmadığı için kızmış. Güvenilir biri olamayacaksa gitmesini söylemiş.

b. Metinde kaçıncı kişili anlatım yapıldığını yazınız.

Cevap: 3. kişi.

3. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Cevap:

Metnin konusu: Akıl, güven, sevgi

Metnin ana fikri: Akıllı ve güvenilir kişiler tüm sorunlarından üstesinden gelip mutlu bir hayat yaşayabilirler.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden öznel yargılı olanların başına “Ö”, nesnel yargılı olanların başına “N” yazınız.

Cevap:

[Ö] Fakir kız, kocasına güzel tavsiyelerde bulunmuş.

[N] Bir zamanlar Sarıbay adlı bir han yaşıyordu.

[N] Güneş doğudan sabahleyin doğuyor, batıdan da akşamleyin batıyor.

[Ö] Gözlerimiz her zaman doğruyu görür.

[N] Gözlerini kaldırırsan gökyüzünü, indirirsen yeryüzünü görürsün.

[Ö]Sevgi, her engeli aşmamızı sağlayan bir duygudur.

Kişisel görüş ve düşünceleri içeren yargılar “öznel yargılar”dır. Kişiden kişiye değişmeyen, kanıtlanabilen yargılar ise “nesnel yargılar”dır.

Akıllı Kız Dinleme Metni Cevapları Sayfa 36

5. ETKİNLİK

a. Dinlediğiniz metne yönelik farklı başlıklar yazınız.

Cevap: Hanın Karısı, Akıl ve Güven

b. Dinlediğiniz metinde anlatılanları oluş sırasına göre kendi cümlelerinizle özetleyip aşağıya yazınız.

Cevap:

AKILLI KIZ METNİ ÖZETİ

Ölmek üzere olan Sarıbay, kendisinden sonra han olacak kişinin seçilmesi için bir yol tavsiye eder. Buna göre hanın doğanı üç gün aç bırakılacak. Dördüncü gün karnı doyurularak salınacak. Doğan kimin üzerine konarsa han o olacaktır. Han öldükten sonra doğan genç ve fakir bir çobanın üzerine konar ve çoban han olur. Ülkesini uzun süre yönetir. Aksakallılar handan evlenmesini isterler. Han evleneceği kızı seçmek için bütün kızları toplatır ve onlara üç bilmece sorar. Bilmecenin cevaplarını doğru bilen ile evlenecektir. Kızlar bilmecenin cevaplarını bilemezler. Saraya giderken rastladıkları fakir kız ise tüm soruları cevaplar. Han üç bilmece daha sorar. Bunları da cevaplar. Han bu kızla evlenir. Evlendikten sonra sadece ona öğüt vermesini tembih eder. Kız bu sözünü tutamaz ve bir gence öğüt vererek yardımcı olur. Han bu duruma kızar. Kıza, güvenilir olamayacaksa gitmesini, giderken en sevdiği şeyi yanına alabileceğini söyler. Kız hanın uyumasını sağlayıp onu da yanına alarak saraydan başka bir şehre gider. Han uyandığında şaşırır. Kız en sevdiği şeyin o olduğunu söyler. Han bundan etkilenir ve birlikte saraya geri dönerler.

c. Dinlediğiniz metnin en beğendiğiniz bölümü nedir? Nedenini de belirterek aşağıya yazınız.

Cevap: Fakir kızın bilmecelere cevap verdiği bölümü beğendim. Verdiği akıllıca cevapları çok beğendim.

Akıllı Kız Dinleme Metni Cevapları Sayfa 37

6. ETKİNLİK

a. Aşağıda, virgülün nerelerde kullanıldığına dair verilen kuralları ve bu kurallara uygun cümleleri inceleyiniz. Siz de bu kurallara uygun örnek cümleler yazınız.

Cevap:

Virgül (,)

• Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcüklerin ve sözcük gruplarının arasına konur.

⇒ Han onu yıkamalarını, ona güzel giyecekler giydirmelerini emretti.

Marketten bir kilo şeker, bir kilo çay, bir paket makarna ve margarin aldım.

• Art arda gelen, birbiri ile bağlantılı cümleleri ayırmak için konur.

⇒ Çok şey gördüm, çok yedim, içtim.

Üzerimi değiştirdim, yatağa uzandım, yorganı üstüme çektim, uykuya daldım.

• Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcükler arasına konur.

⇒ Gittiler, gittiler, gittiler. Sonunda bir uçurumun başına vardılar.

Sevmek, sevmek, sevmek. Ancak sevgi ile ayakta kalabilir, mutlu yaşayabiliriz.

• Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra konur.

⇒ Benden başka kimseye öğüt verme, dedi.

Benden izinsiz kitabımı alamazsın, dedim.

• Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren “hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam” gibi sözcüklerden sonra konur.

⇒ Tamam, bütün kızları toplayın.

Peki, bundan sonra kura çekeriz.

• Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için kullanılır.

⇒ Han, ona karısının yardım ettiğini hemen anladı ama yine de doğru olup olmadığını öğrenmek istedi ve yiğidin ağzını aradı.

Ahmet, verdiği sözü tutmak için olmayacak bir şey yapıp sabah erkenden yol koyuldu.

• Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başında ve sonunda kullanılır.

⇒ Yiğit, öğüdü hanşanın, hanın karısının, verdiğini söyledi.

Sinem, ayakkabılardan birini, kırmızı olanı, alıp ayağında denedi.

• Bir sözcüğün kendisinden sonra gelen sözcükle veya sözcük gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır.

⇒ Genç, kadınların yardımına Hızır gibi yetişti.

Genç, doktora şikâyetini anlattı.

Akıllı Kız Dinleme Metni Cevapları Sayfa 38

7. ETKİNLİK

Tablodaki cümlelerde geçen fiilleri inceleyip anlam özelliklerine göre örnekteki gibi değerlendiriniz.

Cevap:

Cümlelerİş (Kılış) FiiliDurum
Fiili
Oluş
Fiili
Kardeşlerim, beni de alın yanınıza.
Sabahleyin kocası ile başka bir şehre geldiler.
Birkaç gün sonra Sarıbay öldü.
Hanın yakınları şaşırdılar
Bu güzel tavsiyeyi sana kim verdi?
Ben çok yaşadım.
Zengin kızların hiçbiri bilmecelerin cevabını bulamadı.

8. ETKİNLİK

Kırgızistan’da yaşayan bir arkadaşınız olduğunu düşününüz. Aşağıya, bu arkadaşınızı ülkemizde yapılacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına davet eden bir e-posta yazınız.

Cevap:

(örnek)

Kime: Aydarkan
Bilgi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na Davet
Kimden: Ahmet

Sevgili arkadaşım Aydarkan.

29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyet ilan edilmiştir. Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra her yıl 29 Ekim günü Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Biz bu bayramı Türkiye’de büyük bir sevinç ve coşku ile kutlarız. Bu önemli günde resmi geçitler yapılmakta, devlet büyükleri kabuller ve balolar düzenlemektedir. Okullarımızı bayraklarla süsler, törenler yaparız.

Bu yıl yapılacak olan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını seni de aramızda görmek istiyorum. Bu coşkuya sen de bizimle birlikte ortak olmak istersen cevabını bekliyorum.

Kendine iyi bak.

*** Akıllı Kız dinleme metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
90
love
23
clap
14
unlike
11
angry
3
sad
2
happy
2
confused

131 Yorum

Yorum Yap