Ampulün İlk Yanışı Metni Cevapları

Ampulün İlk Yanışı metni cevapları ve soruları, Özgün Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 234-236-237-238-239-240
(Bilim ve Teknoloji Teması)

Ampulün İlk Yanışı Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları

Ampulün İlk Yanışı Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları

Ampulün İlk Yanışı Metni Cevapları Sayfa 234

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Thomas Alva Edison hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Yazılarınızı sınıf panosunda sergileyiniz.

Thomas Alva Edison

Ampulün İlk Yanışı Metni Cevapları Sayfa 236

1. ETKİNLİK

a. Metinde geçen ve aşağıda harfleri karışık olarak verilen sözcükleri, sözcük gruplarını yazınız.

Cevap: 

Ampulün İlk Yanışı Metni Cevapları - Kelimeler

Ampulün İlk Yanışı Metni Cevapları – Kelimeler

b. Yazdığınız sözcüklerin, sözcük gruplarının numaralarını anlamlarının başına yazınız.

Cevap: 

(7) Ülke çapında yaygınlaştırılmış ulaşım ve iletişim örgüsü, ağ.

(6) Çok küçük parçacık.

(8) Önemi bakımından unutulmayacak bir durum kazanmak.

(5) Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, sonuç.

(10) Çok para, özveri, emek gerektirmek, kolay elde edilememek veya zarara, sıkıntıya yol açmak.

(2) Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimse.

(1) Ayrıştırma, birleştirme yoluyla bir sonuca ulaşmak veya teşhis koymak için çeşitli araçlar kullanılarak tıp, eczacılık, fizik, kimya gibi bilim dallarıyla ilgili araştırmaların, deneylerin yapıldığı özel donanımlı yer.

(9) Anahtar, genellikle binaların girişine gelen elektrik akımını açıp kapamaya yarayan araç.

(4) Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan kimse, yardımcı.

(11) Bir işi bitirememek, neticelendirememek.

(3) Bir durumun ilan edildiği veya savaşın sürdüğü dönem.

Ampulün İlk Yanışı Metni Cevapları Sayfa 237

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Edison ve ekibinin en önemli sorunu neymiş?

Cevap: Elektrik akımının kızdırdığı tellerin hangi maddeden yapılması gerektiği.

2. Edison ve ekibi, doğru maddeyi bulmak için neler denemişler?

Cevap: Kömürleştirme işleminden geçirilmiş mukavva, mantar, Hindistan cevizi kabuğu, at kuyruğu, ağaç dalı, sakal kılı.

3. Edison’un asistanı Edison’a ne söylemiş?

Cevap: “Artık bu işten vazgeçsek! Bine yakın deneme yaptık ama sonuç başarısız oldu…”

4. Edison’un, asistanına verdiği tarihe geçecek cevap neymiş?

Cevap: “Ne demek hiçbir netice alamadık! Öyle şey olur mu? Bin ayrı madde denedik ve bin tane yanlış maddenin hangileri olduğunu öğrendik!”

5. Edison soruna nasıl bir çözüm bulmuş?

Cevap: Pamuk ipliğini özel bir yöntemle kömürleştirmiş ve bu maddeyi deneyerek çözüm bulmuştur.

6. 4 Eylül 1882’de hangi olay gerçekleşmiş?

Cevap: Dünyada ilk defa bir mahalle elektrik ile aydınlanmıştır.

3. ETKİNLİK

Metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıya yazınız.

Cevap: 

Metnin konusu: Ampulün icadı

Metnin ana fikri: Başarmak için vazgeçmemek gerekir.

Metnin yardımcı fikirleri: Yapılan yanlışların sonucu başarısızlık değil nasıl başarısızlığa uğranacağını gösteren birer tecrübedir.

Başarı için sabır ve azim şarttır.

Deneme yapmadan doğru yol bulunamaz.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki görsel ve özdeyişin metnin ana fikri ile ilgili olup olmadığını arkadaşlarınızla tartışınız.

Hayatın en büyük hataları, başarıya ne kadar yaklaştıklarını bilmeyen insanların vazgeçmelerinden dolayı olur.

Thomas Alva EDISON

Cevap: Görsel ve özdeyiş, metnin ana fikri ile doğrudan ilgilidir. Görselde bir kazma ile paraya ulaşabilecek bir insanın vazgeçişini, bu nedenle zafere ulaşamadığını görüyoruz. Özdeyiş de bunu açıklıyor.

Ampulün İlk Yanışı Metni Cevapları Sayfa 238

5. ETKİNLİK

a. Görsellerdeki aydınlatma araçlarını, gelişimine uygun olarak geçmişten günümüze doğru numaralandırarak sıralayınız.

Cevap: 

Ampulün İlk Yanışı Metni Cevapları - Aydınlatma Araçları

Ampulün İlk Yanışı Metni Cevapları – Aydınlatma Araçları

b. Teknolojinin hiç ilerlemediğini düşününüz. Bu durumda nasıl bir yaşantımız olurdu? Yazınız.

Cevap: 

(örnek)

İlk olarak hastalıklara çare bulunamaz, ölüm oranları yüksek olurdu. Uzak mesafeler sorun olur, insanlar şimdiki kadar kolayca iletişim kuramazdı. Günlük hayatımızda yaptığımız birçok işlemi gerçekleştirmek çok uzun sürerdi. Hayat daha zor olurdu.

Ampulün İlk Yanışı Metni Cevapları Sayfa 239

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki işaretlerin anlamlarını altlarına yazınız.

Cevap: 

Ampulün İlk Yanışı Metni Cevapları - İşaretler

Ampulün İlk Yanışı Metni Cevapları – İşaretler

7. ETKİNLİK

Tablodaki fiillerin hangi kip ve kişi ekiyle çekimlendiğini örnekteki gibi yazınız.

Cevap: 

FiillerKip EkiKişi Eki
çalıştım-tı, geçmiş zaman kipi eki-m, 1. tekil kişi
geleceksin-ecek, gelecek zaman eki-sin, 2. tekil kişi
bitirmeliyiz-meli, gereklilik kipi-iz, 1. çoğul kişi
yaparım-ar, geniş zaman eki-m, 1. tekil kişi
bulmasanız-sa, şart kipi-ız, 2. çoğul kişi
okuyacak-acak, gelecek zaman eki-, 3. tekil kişi
gidelim-e, istek kipi-lim, 1. çoğul kişi

Ampulün İlk Yanışı Metni Cevapları Sayfa 240

8. ETKİNLİK

a. Sizce yapılmış en önemli icat hangisidir? Nedenini de belirterek aşağıya yazınız.

Cevap: 

(örnek)

Bence yapılmış en önemli icat elektriktir. Çünkü günümüzde hayatımızı kolaylaştıran bütün teknolojik aletler elektrikle çalışmaktadır. Elektrik olmasaydı bugün ne bilgisayar, ne cep telefonları, ne çamaşır makineleri ne de robotlar icat edilebilirdi.

b. Toplumun belli bir ihtiyacına yönelik yapılması gereken yeni bir icat olduğunu düşünüyor musunuz? Bu icat ne olabilir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.

Cevap: 

(örnek)

Vücuttaki sağlık sorunlarını, hastalıkları yüzde yüz olarak tespit edebilen bir makinenin icat edilmesini gerekli görüyorum. Her ne kadar tıp çok ilerlemiş olsa da bazı hastalıkların etkileri görülmeden var olan hastalık tespit edilemiyor. Bu durumda hastalığın tedavisi için geç kalınmış olabiliyor. İnsanlar bu nedenle ölüyorlar. 

c. Yazınızı yazım ve noktalama açısından inceleyip varsa yanlışlarınızı düzeltiniz.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

1. İbni Sina’nın tıp alanındaki çalışmalarını araştırıp sunum hazırlayınız.

2. İbni Sina’nın yazdığı eserlerin adlarını ve içeriklerini araştırıp defterinize not ediniz.

Alttaki butona tıklayarak gideceğiniz sayfada sunumunuz için gerekli bilgileri bulabilirsiniz.

İbn-i Sina

*** Ampulün İlk Yanışı metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

7. Sınıf Özgün Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın

1 Yorum

Yorum Yap