Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Munise Metni Cevapları

Munise metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları (2) 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 16-19-20-21-22 (Erdemler Teması)

Munise Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları (2)

Munise Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları (2)

Munise Metni Cevapları Sayfa 16

DERSE HAZIRLIK

1. İlkokuldaki bir anınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

(örnek)

İlkokul üçüncü sınıfa gidiyordum. O gün ders boştu. Nöbetçi öğretmen bahçede oynamamıza izin vermişti.

Okulun bahçesinde ağaçların olduğu kısım ile okul alanını ayıran, borulardan yapılmış bir çit vardı. O boruların üzerine çıkar, dengede durarak yürümeye çalışırdık. Arkadaşım Cihan yine böyle boru üzerinde yürümeye çalışırken ayağı kaymıştı. Göğüs kısmı tam borunun üzerine düşmüştü ve birden hareketsiz kaldı. Çok korkup öğretmenimizi çağırdık.

Çarpmanın etkisi ile Cihan’ın kalbi durmuş. Öğretmenimiz hemen kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Yaklaşık iki dakikalık bir çabadan sonra Cihan’ın kalbi tekrar atmaya başladı. Öğretmenimiz Cihan’ın hayatını kurtarmıştı.

O günden sonra boru çitler kaldırıldı. Yerlerine daha güvenli çitler yapıldı. Bu tür tehlikeli oyunlar oynamanın hayatımıza mal olabileceğini acı bir tecrübe ile öğrenmiş olduk.

2. Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu” romanının konusu ile ilgili neler biliyorsunuz?

Cevap: 

Çalıkuşu romanında Feride isimli bir karakterin, ailevi problemleri nedeniyle kendini öğretmenlik mesleğine adaması ve bu süreçte başından geçenler konu edinmektedir.

Munise Metni Cevapları Sayfa 19

1. ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen ve anlamları verilen kelimeleri ipuçlarından ve metnin bağlamından hareketle bulunuz. Kelimelerin geçtiği cümleleri sınıfta söyleyiniz.

Cevap: 

havadis → İlgi ile karşılanabilecek haber

müddet → Süre.

fanila → Genellikle pamuk ipliğinden dokunmuş, ten üzerine giyilen iç çamaşırı.

aba →  Üvey anne, analık.

minnet → Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu.

viran → Yıkık, harap.

munis → Cana yakın, uysal, sevimli.

sefil → Sefalet çeken, yoksul.

akis → Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yansıma,
yankı.

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki deyimleri bulup anlamlarını karşılarına yazınız.

Cevap: 

Deyim: üstüne yürümek

Anlamı: Korkutmak, yıldırmak ereğiyle saldıracakmış gibi davranmak, üstüne doğru saldırırcasına gitmek.

Deyim: sokaklara dökülmek

Anlamı: Herhangi bir sebeple toplu halde dışarı çıkmak.

Deyim: kulak vermek

Anlamı: Dikkatli bir biçimde dinlemek, değer vermek, önemsemek.

Deyim: kendine gelmek

Anlamı: Bayıldıktan sonra ayılmak, bilinci açılmak.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. O gün Feride Öğretmen için neden en acı ve en dertli gündü?

Cevap: Öğrencisi Munise’nin kaybolduğunu öğrendiği için.

2. O gece Feride Öğretmen’in “sefil ve karanlık” oda olarak tanımladığı evi birdenbire nasıl “munis ve mesut” bir ev hâline geldi? Açıklayınız.

Cevap: Feride Öğretmen bir parça da olsa iyilik yapabildiği için.

3. Doğduğu günden beri o köyde yaşayan ve köy halkını tanıyan Munise yardım için neden yeni tanıdığı Feride Öğretmen’i seçmiştir?

Cevap: Köyde kendini en yakın hissettiği kişi Feride Öğretmen olduğu için.

4. Feride Öğretmen’i ve Munise’yi birbirine yaklaştıran sebepler nelerdir?

Cevap: Üvey annesinin Munise’ye kötülük etmesi, Munise’nin Feride Öğretmen’e güvenmesi, Feride öğretmenin Munise’yi çok sevmesi.

5. İnsanların yaşadıklarını anlamada, empati yapmanın önemi nedir?

Cevap: İnsanlar bir olay başlarına gelmeden onun sebep ve sonuçlarını anlamazlar. Fakat kendini karşısındakinin yerine koyup düşündüğünde, karşısındaki kişiyi daha iyi anlar, ona göre davranır. Bu da iyiliği ortaya çıkarır.

6. Çevrenizde yardıma ihtiyacı olan insanlar için neler yapabilirsiniz?

Cevap: Maddi durumumuz iyiyse sahip olduklarımızı onlarla paylaşırız. Değilse gidip dertlerini dinleriz, dertlerine çözüm sunmaya çalışırız.

Munise Metni Cevapları Sayfa 20

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili iki soru yazıp bu soruları arkadaşlarınıza sorunuz.

Cevap: 

(örnektir)

1- Feride öğretmen niçin Munise’yi evlat edinmek istiyor?

2- Munise niçin Feride öğretmene “Anacım” diyerek ellerine sarılıyor?

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki hikâye unsurlarını belirleyiniz.

Cevap: 

Konu: Bir köy öğretmeni ve yetim bir kız öğrencinin arasında yaşananlar.

Yer: Zeyniler Köyü

Olay Örgüsü: Küçük bir kız çocuğu üvey annesinden eziyet görüp evden kaçar. Gün sonunda Feride öğretmeninin evine gelir. Feride öğretmen kapısına gelen baygın haldeki kız çocuğu ile ilgilenerek ona sahip çıkar.

Kişiler: Munise, Feride Öğretmen, Hatice Hanım

Zaman: Bir kış günü

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Okuduğunuz metinde geçen benzetme cümlelerini örnekteki gibi yazınız.

Cevap: 

» Mezarlık tarafındaki kapıya vuruyorlar gibi bir ses işitmeye başladım.

» Karanlıkta, kollarımın içine buz gibi donmuş, küçük bir vücut düştü.

» Son kuvvetini tükettiği anlaşılan Munise, kollarımda baygın gibiydi.

» Fırtına içinde viran bir gemi teknesi gibi sallanan bu sefil ve karanlık oda, ocağın kızıl akisleri içinde birdenbire öyle munis ve mesut bir yuva olmuştu ki…

» Samanlar insanı yatak gibi sıcak tutuyormuş.

» Munise’de neticesiz bir rüya uyandırmaktan korkar gibi yavaş bir sesle Hatice Hanım’a dedim ki:

b) Siz de iki benzetme cümlesi yazınız.

Cevap: 

» Bulaşıklar dağ gibi yığıldı.

» Babam keçi gibi inatçı bir adamdır.

Daha fazla benzetme cümlesi örneğine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Benzetme Cümleleri Örnekleri

Munise Metni Cevapları Sayfa 21

7. ETKİNLİK

“Eba video” bölümünden “Munise” isimli kısa filmi izleyiniz. Okuduğunuz “Munise” adlı metin ile izlediğiniz “Munise” adlı kısa filmi yönerge doğrultusunda karşılaştırınız.

Cevap: 

Kahramanlar

Metin: Munise, Feride Öğretmen, Hatice Hanım

Film: Hatice Hanım, Doktor Bey, Hoca Hanım, Munise, Munise’nin babası

Mekan

Metin: Zeyniler Köyü

Film: Köy evi odası

Zaman

Metin: Bir kış günü

Film: Bir kış günü

Olay

Metin: Küçük bir kız çocuğu üvey annesinden eziyet görüp evden kaçar. Gün sonunda Feride öğretmeninin evine gelir. Feride öğretmen kapısına gelen baygın haldeki kız çocuğu ile ilgilenerek ona sahip çıkar.

Film: Bir askeri doktor, Hoca Hanım’ı çağırtır. Konuşurlarken peçesini açtığında, Hoca Hanım’ın zengin bir ailenin kızı olduğunu anlar ve şaşırır. Böyle zengin bir ailenin kızı olan Hoca Hanım’ın fakir bir köyde hizmet etmeye gelmesi, onu duygulandırır. Filmin geri kalanındaki olaylar metnin geri kalanıyla aynıdır.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Aşağıdaki parçada koyu yazılmış fiilleri (eylemleri) parçanın anlam bütünlüğüne dikkat ederek tamamlayınız.

Cevap: 

Kaç saat geçtiğini bilmiyorum İnsan böyle hâllerde zaman hissini kaybediyor. Mezarlık tarafındaki kapıya vuruyorlar gibi bir ses işitmeye başladım. Rüzgârdan başka ne olabilirdi? Fakat hayır, bu rüzgâr sarsıntısından başka bir şeydi. Yatağımdan doğrularak kulak verdim ve gecenin içinde bir insan iniltisi işitir gibi oldum. Hemen yatağımdan fırladım, omuzlarıma bir örtü alıp aşağı koşmaya başladım.

b) Eylemler tamamlandıktan sonra metinde ne gibi değişiklikler olmuştur? Yazınız.

Cevap: 

Metindeki eylemlerin kim tarafından, ne zaman yapıldığı belirlenmiştir.

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki eylemlerin aldıkları çekim eklerini örnekteki gibi ilgili satırlara yazınız.

Cevap: 

uyusa → -sa

bulun → -un

ağlıyor → -yor

yapalım → -a-lım

söylememiş → -me -miş

olmalı → -malı

korkar → -ar

Munise Metni Cevapları Sayfa 22

10. ETKİNLİK

Mevlânâ’nın aşağıdaki sözlerini okuyup üzerinde düşününüz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.
Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.

Cevap: 

(örnek)

Akarsu aktığı yol boyunca her bitkiyi, her ağacı, her canlıyı sular. Hiçbir şeyi ayırt etmez, kimseden suyunu esirgemez. Biz insanlar da akarsuyu örnek alarak zengin, fakir, güzel, çirkin, güçlü, zayıf diye kimseyi ayırt etmeden elimizdekileri paylaşmayı bilmeliyiz. Herkese eşit davranarak cömert olmalıyız.

İnsan olarak şefkat ve merhamet duygularımızı herkese karşı aynı oranda kullanmalıyız. Güneş nasıl kimseyi ayırmadan ışığıyla herkesi aydınlatıyorsa, biz de ayrım yapmadan tüm insanlara şefkatli ve merhametli yaklaşarak gönülleri aydınlatmalıyız.

11. ETKİNLİK

Okuduğunuz “Munise” adlı metni konu bütünlüğü oluşturacak şekilde tamamlayınız.

Cevap: 

(örnektir)

Ertesi gün muhtarla konuşmaya gittik. Muhtar babasının bu duruma razı gelmeyeceğini, çünkü Munise’nin gelinlik yaşına geldiği zaman ondan başlık parası kazanacağını umduğunu söyledi.

Öğretmen olduğum ilk günden bu yana herkese başlık parasının ne kadar kötü bir şey olduğunu anlattım durdum. Ama kimse kulak asmadı. Kızlar hala bir mal gibi görünüyordu.

Gözümü karartıp Munise’nin babasına gittim. Evet, gerçekten de başlık parası için Munise’yi bana vermek istemiyordu. Ben başlık parasının kanunlarca suç olduğunu, bu niyetini ve Munise’ye yaptıklarını jandarmaya anlatacağımı söyledim. İtiraz etmeye devam etse de jandarma lafından korktuğu belliydi. Kim bilir jandarma gelse, daha ne kabahatleri ortaya çıkacaktı?

Sonunda ikna oldu. Munise’ye bu mutlu haberi vermek için hemen eve koştum…

*** Munise metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
clap
3
happy
2
angry
1
sad
1
unlike
0
love
0
confused

132 Yorum

Yorum Yap