Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Anadolu Üstüne Dinleme Metni Cevapları

Anadolu Üstüne dinleme metni cevapları ve soruları, Özgün Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 122-123-124-125 (Milli Kültürümüz Teması)

Anadolu Üstüne Dinleme Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları

Anadolu Üstüne Dinleme Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları

Anadolu Üstüne Dinleme Metni Cevapları Sayfa 122

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Araştırmanızdan edindiğiniz bilgilere göre doğduğunuz şehrin adının nereden geldiğini arkadaşlarınıza anlatınız. Anlatılanlar arasından en çok ilginizi çeken hangisiydi? Nedenini belirterek açıklayınız.

2. Çevrenizdeki tarihî eserler hakkında arkadaşlarınıza bilgi veriniz.

1. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki sözcüklerin anlamını önce metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Sonra bu sözcüklerin anlamını sözlükten bulup yazınız. Daha sonra tahminleriniz ile sözlük anlamlarını karşılaştırınız.

Cevap: 

hökelekli: Çalımlı, kurumlu, gösterişli

oluk: Yağmur sularını damların kenarlarına toplayıp akıtan yatay konumlu, genellikle çinko boru

medeniyet: Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, uygarlık

arkeolog: Kazı bilimci

höyük: Tarih boyunca türlü nedenlerle yıkılan yerleşme bölgelerinde, yıkıntıların üst üste birikmesiyle oluşan ve çoğu kez içinde yapı kalıntılarının gömülü bulunduğu yayvan tepe

bakraç: Çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova

Anadolu Üstüne Dinleme Metni Cevapları Sayfa 123

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Yazar, yurdumuzu nelere benzetmiş?

Cevap: Çınara, tüten ocağa, anaya, bacıya, sevince, acıya benzetmiştir.

2. Metinde, Anadolu’da yaşamış hangi medeniyetlerden söz edilmiş?

Cevap: Hititler, Yunan, Roma, Bizans.

3. Türklere Anadolu’nun kapıları hangi devlet döneminde, ne zaman açılmış?

Cevap: Selçuklular döneminde, 1071 Malazgirt Zafer ile açılmıştır.

4. Selçuklular zamanında Anadolu hangi mimari eserlerle süslenmiş?

Cevap: Cami, mescit, medrese, kütüphane, han, hamam, kervansaray gibi mimari eserlerle süslenmiş.

5. Ülkemiz, hangi kültürel özellikleriyle yeniden keşfedilmeye hazırmış?

Cevap: Tarihi hazineleri, eski eserleri, folklor zenginlikleri, tabiat güzellikleri ile yeniden keşfedilmeye hazırdır.

6. Metne göre “Anadolu” ismi nereden gelmiş?

Cevap: Yaşlı bir nine askerlere ayran verir. O “Ayranı tasına doldur oğul.” dedikçe askerler “Ana dolu.” derler. Anadolu ismi buradan gelir.

3. ETKİNLİK

Aşağıya, metne yönelik farklı başlıklar yazınız.

Cevap: 

ANADOLU SEVGİSİ

GÜZEL VATANIMIZ

MEDENİYET BEŞİĞİ ANADOLU

4. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Öznel yargılı olanların başına “Ö”, nesnel yargılı olanların başına “N” yazınız.

Cevap: 

[Ö] İstanbul’u, Ankara’sı, Edirne’si, Kars’ıyla taşına toprağına vurgun olduğumuz güzel vatan…

[Ö] Bin yılların, beş bin yılların az geldiği bir medeniyet beşiği Anadolu.

[N] Tarih öncesi dediğimiz yazısız çağların ardından, dört bin yıl öncesi Hititlerin adı duyulur Anadolu’da.

[Ö] İslam âleminin dört köşesinden bilginler Anadolu’ya üşüşür, sanatkârlar Anadolu’da kümeleşir.

[Ö] Açılmamış sayfaları, duyulmamış sözleri, derlenmemiş türküleri, hikâyeleri, masalları, destanları, bilinmeyen ozanları ile bitmez tükenmez bir söz yumağıdır Anadolu.

[N] Bu sırada, boz bulanık tepelerden, ak saçlı bir ana, omzunda ayran bakracıyla görünür.

Anadolu Üstüne Dinleme Metni Cevapları Sayfa 124

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragrafta, düşünceyi geliştirme yollarından hangilerinin kullanıldığını açıklayınız.

Selçuklulardan sonra Anadolu Beylikleri kökleşen millî kültürün hasadını yapar. Aralarından bir beylik, koca bir devlet olur; açıldıkça açılır, kolları Viyana’ya kadar uzanır. Bu ulu çınara Osmanlı derler. Kökü ve gövdesi Anadolu’da, üç kıta, üç iklime hükmeden yeryüzünün en ömürlü devleti, Osmanlı Devleti. Sonrası, Trakya’yı da içine alan bir Türkiye’dir Anadolu. Köklü bir kültürün kaynaştığı bölünmez bir bütünlüktür artık.

Cevap: Benzetme, karşılaştırma.

“Benzetme, karşılaştırma, tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme ve sayısal verilerden yararlanma” düşünceyi geliştirme yollarıdır.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde kesme işaretinin hangi amaçla kullanıldığını ilgili cümlelerin altına yazınız.

Cevap: 

• Sonrası, Trakya’yı da içine alan bir Türkiye’dir Anadolu.

> İyelik, durum ve bildirme eklerini özel adlardan ayırmak için kullanılmıştır.

• Anadolu’nun kapıları 1071’de açılmıştır.

> Sayıya gelen eki ayırmak için kullanılmıştır.

• Ayşe Hanım’ın Anadolu’nun kültürel miraslarıyla ilgili yaptığı sunum çok beğenildi.

> Kişi adından sonra gelen unvan sözüne getirilen eki ayırmak için kullanılmıştır.

• 1931 yılı TTK’nin kuruluş yılıdır.

> Kısaltmaya gelen eki ayırmak için kullanılmıştır.

• Atatürk, 19 Mayıs’ı doğum günü olarak kabul etmiştir.

> Belirli bir tarih bildiren ay adına gelen eki ayırmak için kullanılmıştır.

Anadolu Üstüne Dinleme Metni Cevapları Sayfa 125

7. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerde yargı bildiren sözcüğün isim soylu olduğu cümlelerin başındaki kutucuğu işaretleyiniz.

Cevap: 

[   ] Başarının ilk şartı kendine güvenmiş.

[X] Anadolu bir kültür coğrafyasıdır.

[   ] Sabahları gün ışığı pencereme vuruyor.

[X] Kemal, sınıfın en çalışkan öğrencisiydi.

[   ] Bütün işleri vaktinde yapmayı sever.

[X] Sağlık varsa huzur da vardır.

Ek fiil, isim soylu sözcüklere gelerek onları yargı bildirir hâle getirir.

b. Aşağıdaki isimleri istenilen ek fiil zamanlarına göre çekimleyerek birer cümlede kullanınız.

Cevap: 

• yalnız / Ek fiilin geniş zamanı

O hep yalnızdır.

• güzel / Ek fiilin duyulan geçmiş zamanı

Yeni aldığı arabası çok güzelmiş.

• mutlu / Ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanı

Evli olduğu zamanlar çok mutluymuş.

• tatlı / Ek fiilin şartı (koşulu)

Elmaların tatlıysa bir kilo alacağım.

8. ETKİNLİK

Aşağıya, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında üzerimize düşen görevlerin neler olduğunu belirten bir metin yazınız.

Kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında üzerimize düşen görevler şunlardır:

  • Tarihimizi ve kültürümüzü iyi bilmek.
  • Dilimizi doğru kullanmak.
  • Kültürel değerlerimizi yaşatmak ve korumak.
  • Kültürel değerlerimizin tanıtımı için çalışmalar yapmak.

*** Anadolu Üstüne dinleme metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
34
clap
22
angry
18
love
5
happy
4
sad
3
unlike
2
confused

151 Yorum

Yorum Yap