Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Arıların İlhamı Metni Cevapları

Arıların İlhamı metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları (2) 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 10-12-13-14-15
(Erdemler Teması)

Arıların İlhamı Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları (2)

Arıların İlhamı Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları (2)

Arıların İlhamı Metni Cevapları Sayfa 10

DERSE HAZIRLIK

1. “Kelile ve Dimne, Ezop Masalları veya La Fontaine (La Fonten) Masalları” kitaplarından hangilerini okudunuz? Okuduğunuz bir masalı sınıfta paylaşınız.

(örnek)

La Fontaine Masalları kitabını okudum.

TİLKİ İLE LEYLEK

Tilki nezaket olsun diye leyleği yemeğe davet eder ancak yemekleri düz kaselere koyar. Hal böyle olunca leylek uzun gagası nedeniyle yemek yiyemez ve tilki onunla dalga geçer. Ertesi gün bu kez intikam almak isteyen leylek tilkiyi evine davet eder. Yemekleri dar ve uzun vazolara koyar. Tilki kapıdan içeri girer girmez yemek kokusuyla adeta büyülenir. Aceleyle masaya geçer ama yemeklerden yiyemez. Leylek hem karnını doyurmuş hem de intikamını almıştır.

2. Arıların insanlara örnek olabilecek davranışları üzerinde düşününüz. Bulduğunuz davranışları aşağıdaki boşluklara yazınız.

Cevap: 

  • Çalışkanlıkları
  • Birlikte hareket etmeleri
  • Yuvalarını tehlikelere karşı korumaları
  • Düzenli olmaları
  • Sorumluluk sahibi olmaları

Arıların İlhamı Metni Cevapları Sayfa 12

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları yönergeler doğrultusunda yanıtlayınız.

a) Aşağıdaki kelimelerin metinde geçtiği cümleleri bulunuz. Cümlelerden hareketle kelimeleri TDK (Türk Dil Kurumu) Türkçe Sözlük anlamları ile eşleştiriniz.

kovuk balçık gümeç eğimli maiyet ibret

Cevap: 

a) ibret → Kötü bir olaydan alınması gereken ders, uyarıcı sonuç.

b) maiyet → Üst görevlinin yanında bulunan kimseler, alt kademedekiler.

c) balçık → İçinde çeşitli organik maddeler bulunan, genellikle killi, koyu, yapışkan çamur, mil.

d) kovuk → Bir şeyin oyuk durumunda bulunan iç bölümü.

e) gümeç → Bal peteğini oluşturan altı köşeli gözeneklerden her biri.

b) Yukarıdaki eşleştirmede boşta kalan kelimeyi tespit ederek bu kelimenin anlamını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz. Kelimeyi metnin bağlamındaki anlamına uygun olarak cümle içinde kullanınız.

Cevap: 

Kelime: eğimli

Sözlük Anlamı: Bir şeyi yapmaya içten yönelmiş, meyyal

Cümle: Recep basketboldan ziyade futbol oynamaya daha eğimli görünüyor.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Padişah, Haceste Ray’ın görüşlerine niçin çok önem verirdi?

Cevap: Devlet yönetimini ilgilendiren ilginç düşüncelere sahip olduğu için.

2. Metinde arıların yaşamı ile ilgili verilen bilgiler nelerdir?

Cevap: Arılar toplu halde yaşarlar ve birlikte hareket ederler. Her arı topluluğunun kendi yöneticisi, bu yöneticiye bağlı yardımcıları vardır. Her arı temizdir. Yabancı madde taşıyan arılar kovana sokulmaz. Çalışkandırlar. Hepsinin silahı vardır fakat bu silahları birbirlerine karşı kullanmazlar.

3. Sosyal hayatta iş bölümünün önemi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Cevap: Bir işi bir kişinin yapması yerine iş bölümü yapılması her işi kolaylaştırır. Toplumun birlik ve beraberlik içinde yaşamasını sağlar. Toplumu oluşturan insanların birbirlerine bağlanmasını sağlar.

4. Arıların ve insanların davranışlarını karşılaştırıp farklarını söyleyiniz.

Cevap: Arılar çalışkandırlar ve beraber bir düzen içinde hareket ederler. İnsanlarda çalışkan olmayanlar vardır. Birlikte hareket etmekte zorluk yaşarlar.
Arılar birbirlerine zarar vermezler. İnsanlar birbirlerine zarar verebilirler.
Arıların hepsi temizliğe önem verirler. İnsanlar içinde temizliğe önem vermeyenler vardır.
Arılar kendilerine yöneten bir kişiye bağlıdırlar ve dediklerini yaparlar. İnsanlar özgürlüklerine düşkündürler.

5. Bir grup çalışmasında grup üyeleri üzerine düşen görevleri yapmadığında ne gibi problemler ortaya çıkabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: Çalışma verimli olmaz. Olumlu sonuçlanmaz. Grup üyeleri arasında kavga ve huzursuzluk baş gösterebilir.

6. Bir işin yapılmasında bireysel çalışma mı yoksa grup çalışması mı daha verimli olur? Tartışınız.

Cevap: Grup çalışması daha verimli olur. Kimse mükemmel değildir. Grup çalışmasında herkes birbirinin eksiğini tamamlar. Böylece ortaya çıkan iş mükemmel olur. Herkese fayda sağlar.

Arıların İlhamı Metni Cevapları Sayfa 13

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini bulunuz.

Cevap: 

Arıların İlhamı Metnin Konusu: Padişah ile vezir arasında, arıların yaşamı hakkındaki sohbet.

Arıların İlhamı Metnin Ana Fikri: Bir işin verimli sonuçlanması için bir düzen, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gereklidir.

Arıların İlhamı Metnin Yardımcı Fikirleri: 

  • Devlet yönetiminde devleti yöneten kişinin, devlet yönetiminde yetenekli yardımcıları olması önemlidir.
  • Hayvanlar aynı özelliklerle yaratılmasına rağmen, insanlar farklı kişiliklerde yaratılmıştır. İnsanlar arasındaki problemlerin kaynağı budur.
  • Devleti yöneten kişilerin kötü de olsa halktan uzaklaşması daha kötü sonuçlara neden olur.

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz hikâyeye üç farklı başlık da siz bulunuz.

(örnektir)

Tek Kelimeden Oluşan Başlık

Cevap: Arılar

Kelime Grubundan Oluşan Başlık

Cevap: Padişah ve Veziri

Soru Cümlesinden Oluşan Başlık

Cevap: Birlik ve Beraberlik Niçin Önemlidir?

5. ETKİNLİK

Görsellerde anlatılan eylemleri (fiilleri), altlarında yazan anlam özelliklerine göre cümle içinde kullanınız.

Cevap: 

büyümek: Üç sene önce diktiğimiz fidan çok büyümüş.

okumak: Ahmet odasında kitap okuyor.

koşmak: Otobüse yetişmek için var gücüyle koştu.

içmek: Sağlıklı yaşamak için her gece yatmadan önce süt içerim.

uyumak: Okula geç kalmamak için erkenden yatmalısın.

ihtiyarlamak: Çiftlikteki çoban köpeğimiz oldukça ihtiyarlamış.

Arıların İlhamı Metni Cevapları Sayfa 14

6. ETKİNLİK

“Kütük” hikâyesinde geçen altı çizili fiilleri anlam özelliklerine göre sepetlere yerleştiriniz.

KÜTÜK

Alaca karanlık içinde sivri, siyah bir kayanın belli belirsiz hayali gibi yükselen Şalgo Burcu uyanıktı. Zaman zaman inleyen trampet seslerini, akşamın hafif rüzgârı derin bir uğultu hâlinde her tarafa yayıyordu. Kederli bağrışmasıyla ölümü hatırlatan karga sürüleri, bulutlu havanın donuk hüznünü daha çok artırıyordu. Mor dağlar gittikçe koyulaşıyor, gittikçe kararıyordu. Yamaçlardaki dağınık gölgeler, kuşsuz ormanlar, hıçkıran dereler, uzaklara giden yollar, ıssız korular, sanki korkunç bir fırtınanın gürlemesini bekliyorlardı.

Burcun tepesinde, beyazlı siyahlı bir bayrak, can çekişen bir kartal ızdırabıyla kıvranıyordu. İki bin kişilik kuşatma ordusunun çadırları, kaleye giren yolun sağındaki büyük ağaçların etrafına kurulmuştu.

Ömer Seyfettin

İş Fiili:

Cevap: yayıyordu, artırıyordu, bekliyorlardı

Durum Fiili:

Cevap: kıvranıyordu

Oluş Fiili:

Cevap: koyulaşıyor, kararıyordu, kurulmuştu

NOT: İş, oluş ve durum fiilleri ile ilgili daha fazla bilgi almak ve örnekleri görmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

İlgili İçerik:

İş – Oluş – Durum Fiilleri Örnekleri

7. ETKİNLİK

Metinde geçen “Bir insanın bir lokma ekmek yiyebilmesi için bin kişinin çalışması gerekir.” sözünden ne anlıyorsunuz? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: 

Elinizdeki bir ürünü kullanabilmeniz için nelere ihtiyaç vardır bir düşünün. Mesela dondurma. Dondurmacıya gidip bir külah dondurma alıyor ve yiyorsunuz. Peki o dondurma sizin elinize gelene kadar başına neler geliyor?

Dondurma sütten yapılır. Süt için ineğe ihtiyaç vardır. İneği sağmak için bir insan gerekli. O sütü ulaştırmak için bir taşıt, o taşıtı kullanmak için bir insan gerekli. O sütü işlemek için bir insan, işlenmiş sütten dondurma yapmak için bir insan, o dondurmanın şekeri için birkaç insan, dondurmayı satmak için birkaç insan…

Dondurmanın her işlemi için bir çok insana ihtiyaç vardır. Siz sadece bir top dondurma yiyeceksiniz fakat o dondurma meydana gelene kadar onlarca insan çalışmaktadır. O sadece bir dondurma değil, üzerinde onlarca kişinin emeğinin geçtiği, aslında çok değerli bir üründür.

Böyle düşünürsek, etrafımızdaki şeylerin değerini daha iyi anlar ve ona göre hareket ederiz. Bu da bizi erdemli bir insan yapar.

Arıların İlhamı Metni Cevapları Sayfa 15

8. ETKİNLİK

“Birlik, iş bölümü, çalışmak, üretmek, insan, verimlilik” kavramlarından hareketle bir hikâye yazınız. Hikâyenizi oluştururken “Yazdıklarımı Değerlendiriyorum” formundaki maddeleri göz önünde bulundurunuz.

Hikayeniz için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabileceğiniz bir hikaye örneğinden faydalanabilirsiniz.

Karınca Okulu

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu” romanının konusu hakkında bir araştırma yapınız.

Aşağıdaki butona tıklayarak konu hakkındaki araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Reşat Nuri Güntekin ve Çalıkuşu Romanı Hakkında Bilgi

*** Arıların İlhamı metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
clap
2
love
2
sad
2
unlike
1
happy
1
confused
1
angry

90 Yorum

Yorum Yap