Araştırma Konuları

Türk Bilim İnsanlarının Medeniyete Yaptığı Katkılar

Türk tarihi boyunca bir çok bilim adamı yetişmiştir. Bu bilim adamları gerek araştırmalarıyla bilime katkıda bulunmuş gerekse de icatlarıyla medeniyete büyük katkılarda bulunmuşlardır. Medeniyete yaptığı katkılarla ismini bilmediğimiz bir çok Türk bilim adamı olsa da isimleri bilinen ve dünyaca tanınan bilim adamlarımız da vardır. Bu bilim adamları ve katkılarını sıralayacak olursak:

Medeniyete Katkıda Bulunan Türk Bilim İnsanları

AKŞEMSETTİN: Mikrobu ilk keşfeden bilim insanıdır. Tıp alanındaki çalışmaları ile medeniyete katkıda bulunmuştur.

ALİ KUŞÇU: Ay’ın ilk haritasını çıkaran bilim insanıdır. Astronomi alanındaki çalışmaları ile medeniyete katkıda bulunmuştur.

ULUĞ BEY: Yaptığı ilk kapsamlı yıldız cetveli ile medeniyete katkıda bulunmuştur. Yaptığı gözlemlerle bir yılın uzunluğunu 365 gün 5 saat 49 dakika 15 saniye olarak hesaplamıştır.

İBN-İ SİNA: Tıp alanındaki çalışmalarla medeniyete katkıda bulunmuştur. Yüzyıllarca tıp alanında temel ders kitabı olarak okutulan Kanuni’fit Tıb(Tıbbın Kanunları) kitabının yazarıdır.

RAZİ: Çiçek ve kızamık hastalıklarını ilk kez tespit ederek bilime katkıda bulunmştur.

LAGARİ HASAN ÇELEBİ: İlk insanlı roket denemesini yapmıştır.

EL-CEZERİ: Haberleşme, kontrol, denge kurma ve ayarlama ilmi olan “sibernetik” ilminin kurucusu olarak kabul edilir.

HAZİNİ: Güneş ışınlarının yer yüzüne dik olarak değil kırılarak geldiğini tespit etmiştir. Kimyasal maddelerin yoğunluk ve özgül ağırlıklarını ölçmek için icat ettiği terazilerle kimya biliminin gelişmesinde katkıda bulunmuştur.