İnsanlarla Geçinme Sanatı Metni Cevapları


2018-2019 Ortaokul 7. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları MEB Yayınları – 2, sayfa 80-81-82-83-84,
İnsanlarla Geçinme Sanatı metni cevapları ve soruları 
(Kişisel Gelişim Teması)


İnsanlarla Geçinme Sanatı Metni Cevapları - 7. sınıf Türkçe MEB Yayınları - 2

İnsanlarla Geçinme Sanatı Metni Cevapları – 7. sınıf Türkçe MEB Yayınları – 2


İnsanlarla Geçinme Sanatı Metni Cevapları Sayfa 80
⇓⇓⇓


1. ETKİNLİK

Aşağıda metinden alınmış bazı cümleler verilmiştir. Bu cümlelerden ve ipuçlarından hareketle kelimeleri bulunuz.

İlişkilerimizde kalp kırıyor, dozu kaçırıyorsak kendi kendimizle problemimizin olduğunu biraz düşünürsek bulabiliriz.

Başarı formülünün en önemli bileşeni insanlarla iyi geçinmeyi bilmektir.

Ne çok uzak ne de çok yakın olmayan tavrımızla bu tür kişileri idare etmeye çalışmak en doğrusu olsa gerektir.

“Onunla geçinemiyorum, çünkü o şöyle şöyle…” dediğimizde onun karşısında âcizliğimizi itiraf etmiş oluruz.

Marifet çevremizdeki diğer insanlarla geçinebilmektir.

Bir başka husus da kavgacı tutumdan uzak olup anlaşmacı bir tutum sahibi olmaktır.

İnsanın eşref-i mahlukat olarak yaratılmış olması geçinebilmek için güzel bir sebeptir.

İnsanlarla Geçinme Sanatı Metni Cevapları - 7. sınıf Türkçe MEB Yayınları - 2 - Bulmaca

İnsanlarla Geçinme Sanatı Metni Cevapları – 7. sınıf Türkçe MEB Yayınları – 2 – Bulmaca


İnsanlarla Geçinme Sanatı Metni Cevapları Sayfa 81
⇓⇓⇓


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili deyimlerin anlamlarını, metindeki bağlamlarından hareketle yazınız. Deyimleri birer cümlede kullanınız.

İlişkilerimizde kalp kırıyor, dozu kaçırıyorsak kendi kendimizle problemimiz olduğunu biraz düşünürsek bulabiliriz.

Anlamı: Birini çok üzecek bir davranışta bulunmak, gücendirmek
Cümlem: Ben düşünce herkesin gülmesine aldırmadım ama en iyi arkadaşımın gülmesi kalbimi kırdı.

Anlamı: Ölçüyü aşmak, aşırı gitmek
Cümlem: Cep telefonuyla vakit geçirmenin dozunu kaçırınca ailesi telefonu elinden alıp telefonla oynamasını yasakladı.

Bizi can kulağı ile dinleyenlere karşı hep güzel duygular beslemiş ve onların yanındayken rahatladığımızı hissetmişizdir.

Anlamı: Kendini vererek, büyük bir dikkatle dinlemek.
Cümlem: Derste anlatılanları can kulağıyla dinlemelisin.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Yazara göre insanlarla geçinebilmek neyin göstergesidir?
Kendimizle iyi geçindiğimizin ve kendimizle barışık olduğumuzun bir göstergesidir.

2. Yazara göre “kendimizle barışık olduğumuzun göstergesi” nedir? Siz, kendinizle barışık olduğunuzu düşünüyor musunuz?
İnsanlarla geçinebilmektir.

3. “İstediğimi yapar, istediğimi söyler, istediğim gibi davranırım.” diyen kişilere bu davranışlarının yanlış olduğunu nasıl anlatırsınız?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4. Sizce çevremizdeki bütün insanlarla geçinebilmek mümkün müdür?
Mümkündür. Kişilere toplumdaki rolleri dışında her birinin birer insan olduğunu düşünerek davranırsak herkesle geçinmemiz mümkündür.

5. Metne göre insanlarla geçinebilmenin yolları nelerdir? Sıralayınız.
– Kendimizle barışık olmak.
– İyi bir dinleyici olmak.
– Bencil olmamak.
– Herkesin bir şekilde önemli olduğunun farkına varmak.
– Karşımızdaki kişiye önem verdiğimizi göstermek, değerli olduğunu farkettirmek.
– Kavgacı tutumdan uzak durmak.
– İnsanların duygularını anlamaya çalışmak, onlarla empati kurabilmek.

6. Her yolu denemenize rağmen geçinemediğiniz bir insandan uzaklaşır mısınız yoksa yeni yollar denemeye devam eder misiniz? Neden?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Metnin Konusu: İnsanlarla geçinebilmek

Metnin Ana Fikri: İnsanlarla geçinebilmenin yolu, iyi bir dinleyici olmak, insanlara önem vermek, kavgacı tutumdan uzak durmak, ön yargılardan uzak durmak ve empati ile yaklaşabilmekten geçer.

b) Siz olsanız metne nasıl bir başlık bulurdunuz?

İnsanlarla Geçinmenin Formulü


İnsanlarla Geçinme Sanatı Metni Cevapları Sayfa 82
⇓⇓⇓


5. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) “İnsanlarla Geçinme Sanatı” metninde geçen koşul anlamına sahip aşağıdaki cümleleri inceleyiniz.

Kendi kendimizle problemimizin olduğunu biraz düşünürsek bulabiliriz.

Karşımızdakini, “Ben ailem için, çalıştığım iş yeri için, bu ülke için önemli ve gerekliyim.” şeklinde düşündürebiliyorsak o kişiyle aramızdaki alıcı-vericiler açık olacağı için onlarla geçinmemiz daha kolay olur.

“Affedersiniz, dalgınlığıma gelmiş, yardım edebilirim…” dersek ortaya çıkan tablo çok farklı
olacaktır.

b) Aşağıdaki metni okuyup koşul anlamı içeren cümleleri boşluklara yazınız.

Misafirliğe Dair
(…)
Misafirlik samimi olmalıdır. Onun için insan kimlerle ahbaplık etmek istiyorsa onların misafirliğine gitmeli, ahbaplık etmek istemediklerinin de misafirliklerini kabul etmemeli ki samimiyet dışı bir misafirlik oyununun can sıkıcı neticelerine maruz kalmasın. Aslında bir insanın sizi aramış olması, sizi görmek için zahmetlere katlanması, onu iyi karşılamanız için kâfi bir sebeptir. Fakat şayet bu geliş, elbisenizi görmek, evinizin içini görmek, hâlinizi, tavrınızı süzmek içinse bir zaman mukaddes sayılmış olan misafirlik bu olmadığı için, böyle bir misafiri sevmemenizde hiçbir mahzur yoktur. (…)

Meşhur İmparator Ogüst (Ogüst) vatandaşlarından kim çağırırsa onun evine misafir gidermiş. Bir gün kendisini bir vatandaşı davet etmiş. Fakat o kadar laubali davranmış, o kadar üstünkörü yemekler önüne sürmüş ki Ogüst’ün canı sıkılmış. Giderken:
— Teşekkür ederim ama bu kadar dost olduğumuzu zannetmiyordum, demiş.
Her misafirin, ne kadar alçak gönüllü olursa olsun, biraz itibar istediğini unutmamalı!
Şevket RADO

• Onun için insan kimlerle ahbaplık etmek istiyorsa onların misafirliğine gitmeli, ahbaplık etmek istemediklerinin de misafirliklerini kabul etmemeli ki samimiyet dışı bir misafirlik oyununun can sıkıcı neticelerine maruz kalmasın.

• Fakat şayet bu geliş, elbisenizi görmek, evinizin içini görmek, hâlinizi, tavrınızı süzmek içinse bir zaman mukaddes sayılmış olan misafirlik bu olmadığı için, böyle bir misafiri sevmemenizde hiçbir mahzur yoktur.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Metinde geçen yukarıdaki paragrafta yazarın insanlarla geçinmek için önerileri nelerdir?
İnsanları tanımaya çalışmak, geçinilmesi zor kişileri idare etmesini bilmek.

b) Siz de yazarın bu düşüncelerine katılıyor musunuz? Neden?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.


İnsanlarla Geçinme Sanatı Metni Cevapları Sayfa 83
⇓⇓⇓


7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde zaman anlamı taşıyan kelime ve kelime gruplarını belirleyerek kutucuklara yazınız.

Her zaman ölçülü hareket etmek durumundayız. her zaman

Sabahleyin karşılaştığımız birine “Günaydın.” diyor muyuz? sabahleyin

Kişisel gelişimle ilgili kitapları geçen yıl okumuştum. geçen yıl

İnsanlar bahar aylarında daha mutlu oluyor. bahar aylarında

Sanatçı lise yıllarında uluslararası bir yarışmaya katılmış. lise yıllarında

Çoğu zaman en büyük pişmanlıklarımız dilimizle söylediklerimizden kaynaklanır. çoğu zaman

“İletişim” konulu konferansa iki gün sonra gideceğiz. iki gün sonra

1988-1998 yılları arasında üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştım. 1988-1998 yılları arasında

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki zarfları cümlelerdeki uygun boşluklara yazınız.

1. Onunla her sabah otobüste karşılaşırız.
2. Adana’dan dün gelmemize rağmen yarın da Mersin’e gideceğiz.
3. Gezip gördüğün yerleri şimdi bize anlat bakalım.
4. Ünlü müzisyen haftaya İstanbul’a konser vermeye gelecek.
5. Sonbahar geldiğinde ağaçlarda yapraklar sararmaya başlar.
6. Bizim evin yerinde bir zamanlar yazlık sinema varmış.
7. Akşam sahilde rüzgâr hafif hafif esiyordu.


İnsanlarla Geçinme Sanatı Metni Cevapları Sayfa 84
⇓⇓⇓


9. ETKİNLİK

Yandaki karikatürü inceleyiniz. İncelediğiniz karikatürden hareketle “yaşama ve olaylara bakış açısı” konusundaki duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Bunu yaparken aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevaplardan faydalanınız.

a) Yaşamdaki kırmızı çizgiler (sınır koymak) ne anlama gelmektedir? Sizin kırmızı çizgileriniz nelerdir?
Yaşamımızda asla taviz veremeyeceğimiz bazı davranışlarımız kırmızı çizgilerimizdir.

b) İki kalemden biri çizerken diğerinin silmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hayatını renkli yaşayanların hayatta iyi şeyler yaptıklarını, hayata karamsar bakan kişilerin ise iyi şeyleri sürekli bozmaya çalışması.

c) Yaşanan olayları sadece “siyah ya da beyaz” olarak görmek ne kadar doğrudur?
Doğru değildir. Olaylara her açıdan bakabilmeyi bilmek gerekir. Bir olayı doğru ya da yanlış olarak kesin bir şekilde değerlendirmek doğru değildir. Olayları değerlendirirken tüm süreci, sebep sonuçları da göz önünde bulundurmak gerekir.

10. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki paragraftan hareketle “insanlarla geçinme sanatı” üzerine kısa bir yazı yazınız.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.


2018-2019 Ortaokul 7. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları MEB Yayınları – 2, sayfa 80-81-82-83-84,  İnsanlarla Geçinme Sanatı metni cevapları ve soruları içeriğini beğendiyseniz, aşağıda bulunan Facebook kutusundaki beğen tuşuna tıklayarak teşekkür edebilirsiniz.


2018-2019 Yılı 7. Sınıf MEB Yayınları - 2 Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız

1 Yorum

  • Bence güzel bir site ama keşke bazı cevapları siz yapabilirsiniz demeseydi 👍👍

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!