Okuma Kültürü Teması Tema Sonu Değerlendirme


6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 33-34, Okuma Kültürü Teması Tema Sonu Değerlendirme cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


A. 

1- Okumayan sanatçı hangi sorunlarla karşılaşır?
Cevap: Okumayan sanatçı, kendini geliştiremez, yerinde sayar. Hiçbir zaman gerçek bir usta olamadığı gibi ustalarını taklit etmekle yetinir.

2- “Okumak değiştirir bizi.” sözünden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Okumak, insanın gelişmesine katkıda bulunur. Kendini geliştiren insan hep aynı kalamaz, bilgisi artar, ufku genişler, fikirleri ve düşünceleri değişir. Böylelikle insan değişmiş olur.

3- Metnin ana fikrini yazınız.
Cevap: Hayatın tüm alanlarında düşüncenin sürekliliği ancak okumakla olur.

4- Metindeki koyu olarak verilen kelimelerin eş anlamlılarını yazınız.
Cevap:
– bilim ⇔ ilim
– düşünce ⇔ fikir
– öykünme ⇔ taklit
– duygu ⇔ his
– sürekli ⇔ devamlı

B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.
Cevap: 
(D) “Olaylar aniden gelişti” cümlesinde üsnsüz benzeşmesine uğrayan bir kelime vardır.
(D) “Bu konudaki fikrim hala değişmedi.” cümlesinde ünlü düşmesi vardır.
(D) “Toplantıda yanlız senin görüşün beğenildi.” cümlesinde yazım yanlışı vardır.
(Y) “Dünyada hiç bir dost, insana kitaptan daha yakın değildir” cümlesinde “hiç bir” doğru yazılmıştır.

C. Aşağıda bazı ses olayları ve bunları örmekleyen kelimeler verilmiştir. Ses olaylarının başlarındaki numaraları o ses olayının görüldüğü kelimenin başına yazınız.
Cevap:
1. Ünlü Düşmesi     2. Benzeşme
(2) attı
(1) omzu
(1) düştü

D. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

Dünyada kitaptan güzel ne vardır ki? İşte önünüzde iki yüz, üç yüz sayfalık bir kitap… Ne olduğunu, neden söz ettiğini bilmiyorsunuz. Yalnız ismini görüyorsunuz. Sadece biliyorsunuz ki romandır… Hiç durmadan açın, belki içnde elemleri, sevinçleri, muhabbetleri veya nefretleri sizi ilgilendirecek bir veya birkaç insanla tanışacaksınız. Onlarla birkaç saat veya birka gün beraber yaşayacak, onların sırlarını belki kendinizinkilerden de daha iyi öğreneceksiniz. Onların belki de dostu olacaksınız, onların kederlerine ağlayacak, mutlulukları ile sevineceksiniz.   Nurullah ATAÇ

1- Aşağıdaki cümlelerden hangisi paragrafın ana fikri olabilir?
A) Farklı duyguları hissetmek istiyorsan kitap oku.
B) Kitap, okuyucusunu kendi içine almaya hazırdır.
C) İyi bir  sırdaş olmak için kitap okumalısın.
D) Kitap en iyi dosttur.

2- Yukarıdaki parafrafın yazarı için aşağıdaki cümlelerden hangsi söylenemez?
A) Yeni şeyler keşfetmek için okumaktadır.
B) Yalnızlığını unutmak için kitaplara sığınmıştır.
C) Dünyasını zenginleştirmek için okumaktadır.
D) İnsanları kitap okumaya davet etmektedir.

3- Paragrafla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi söylenemez?
A) Ünlü düşmesine uğramış kelime vardır.
B) Birden fazla duyudan yararlanmıştır.
C) Düşünceyi geliştirmek için örneklere yer vermiştir.
D) Zıt anlamlı kelimelere yer vermiştir.

4- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde insana ait bir özellik başka bir varlığa yüklenmiştir?
A) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.
B) Araba tozlu yollara bir şeyler anlatıyordu.
C) Yeter ki gün eksilmesin penceremden.
D) Bir yer düşünüyorum yemyeşil.

5- 
Mutluluk, aslında herkesin çok yakınında. İsteyen herkes, her an mutlu olabilir. Filozof Sokrates: “Bir kitap, bir çiçek, bir kuş… ne büyük saadet.” derken bunu anlatmıyor mu?
Yukarıdaki metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangisinden yararlanılmıştır?
A) Benzetme
B) Tanık gösterme
C) Örnekleme
D) Karşılaştırma.

6- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine uğrayan bir kelime vardır?
A) Bu günlerde onun da burnu büyümüş.
B) Elbisenin rengi iyice açıldı.
C) Ağaçta bir kedi vardı.
D) Küçücük çocuk nasıl da çalışıyordu.

7- Hangi seçenekte yer alan kelimeler hem yapım hem çekim eki almıştır?
A) geldim      toprak     balıkçıl
B) işçiler       yazarı       gözlükçünün
C) sergi         kışlık        kazı
D) annesi     evde          defterin

8- Cümlelerde koyu yazılan kelimelerden hangisinin kökü “Yaralarındaki sargılar bugün açılacaktı.” cümlesinde koyu yazılan kelimenin kökünden farklı bir türdedir?
A) Açık bıraktığı defterini birden kapatıverdi.
B) Okuduğu romanlar onu duygulandırdı.
C) Evlerinin önündeki çamlıkta yangın çıktı.
D) Eskiden bu sokak demirci dükkanlarıyla doluydu. (Diğerleri fiil kökü, bu isim köküdür.)


6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!