Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Kuş Çocuk Metni Cevapları

Kuş Çocuk metni cevapları ve soruları, Koza Yayınları 4. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 12-16-17-18-19-20 (Çocuk Dünyası Teması)

Kuş Çocuk Metni Cevapları - 4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları

Kuş Çocuk Metni Cevapları – 4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları

Kuş Çocuk Metni Cevapları Sayfa 12

HAZIRLIK

1. Çocuk olmak sizce nasıl bir duygudur?

(örnek) Bence çocuk olmak çok güzel bir duygu. Sorumluluklarım büyüklerinkine göre daha az. İstediğim kadar oynayıp eğlenebiliyorum.

2. Günlük hayatınızda neleri yapmaktan hoşlanıyor, neleri yapmaktan hoşlanmıyorsunuz?

(örnek) Oyun oynamaktan, gezmekten, arkadaşlarımla vakit geçirmekten, dondurma ve çikolata yemekten çok hoşlanıyorum. Ekmek almaya gönderilmekten, tırnaklarımı kesmekten, okul çantamı taşımaktan hoşlanmıyorum.

Kuş Çocuk Metni Cevapları Sayfa 16

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin anlamlarını tahmin edip yazınız. Bunun için cümlenin anlamından hareket ediniz.

Cevap: 

Martılara, “Neden çığlık atıyorsun?” diye kızan birini hiç görmedim mesela şimdiye kadar.

martı: Çoğu beyaz renkte, eti yenmez, yüzücü, perde ayaklı bir kuş türü.

• İçlerinden gelen uçma içgüdüsü yok mu oluyor?

içgüdü: Doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış

• Sen benim midemi unuttun galiba akıllı bıdık!

bıdık: Kısa boylu

Kuş Çocuk Metni Cevapları Sayfa 17

2. ETKİNLİK

Bütün metinlerin bir konusu vardır. Konu, metinde ele alınan düşünce, durum, olay ya da sorundur.

a. Bu açıklamaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi metnin konusudur? İşaretleyiniz.

Cevap: 

Ailemizle geçirilen zamanın güzelliği (   )Hayvan sevgisi (   )
Kuşların özellikleri (   )Bir çocuğun hayalleri (X)

Bütün metinlerin bir konusu olduğu gibi ana fikri de vardır. Ana fikir, yazarın metnini yazarken okuyucuya vermek istediği mesajdır. Metnin ana fikri bir cümleyle ifade edilebilir.

b. Yukarıdaki açıklamaya göre metnin ana fikri olan ifadeyi işaretleyiniz.

İnsan her yaşta kendini nasıl hissediyorsa öyle yaşamalıdır. (X)Çocukların her zaman her istedikleri
olmaz. (   )
Bazı yetişkinler çocukluklarını yaşayamamışlardır. (   )Büyüklere karşı her zaman saygılı
olmalıyız. (   )

3. ETKİNLİK

Metnin görsellerini inceleyiniz. Görselleri, metnin içeriğini yansıtmakta başarılı bulup bulmadığınızı nedenleriyle yanlarına yazınız.

Cevap: 

Başarılı buldum. Verilmek istenen düşünce ile görseller birbirini tamamlamaktadır. Metinde anlatılanlar resimlerle canlandırılmıştır.

Birinci resimde çocuğun uçma isteği resmedilmiş.

İkinci resimde bütün çocukların koşması, kanat çırpma şeklinde resmedilmiş.

Üçüncü resimde çocuğun kuşa kurabiye verirken onunla konuşması resmedilmiş.

Kuş Çocuk Metni Cevapları Sayfa 18

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

Çocuğu üzen davranışlar nelerdir?

Cevap: Büyüklerin çocukların her davranışına kızmaları çocuğu üzüyor.

Çocuk, ne olmak istiyor?

Cevap: Kuşlar gibi uçup özgür olmak istiyor.

Çocuk, annesinin diğer büyüklerle benzerlik ve farklılığı hakkında neler diyor?

Cevap: Diğer büyükler hemen kızıyor. Annesi de kızıyor fakat bu kızma insan içinde utanmamak için bir uyarı şeklinde oluyor.

Çocuk ve ablası, annesiyle kurabiye yaparken ne yapıyorlar?

Cevap: Kurabiye hamuru ile oynuyorlar. Pişen kurabiyeleri kuşlarla paylaşıyorlar.

Çocuk, minik kuşa hangi konularda sorular yöneltiyor?

Cevap: Büyüyen ama içinde hala kuş gibi olma isteği duran kişilerin var olup olmadığını soruyor.

Minik kuş, çocuğa “Kuş Çocuk” olarak kalması için hangi tavsiyelerde bulunuyor?

Cevap: Sadece uçmasından mutluluk duyanları, yüreğindeki sevgiyi yitirmemiş olanları dinlemesini söylüyor.

Siz de kendinizi bir kuş çocuk olarak görüyor musunuz? Neden?

Cevap: (örnek) Evet görüyorum. Ben de hayaller kurup, kuşlar gibi uçmak istiyorum. Özgür olmak istiyorum. Ben bu şekilde davranırken kimse bana kızmasın istiyorum.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki yazma alanına metindeki çocuğun ve kendinizin özelliklerini yazınız. Ardından metindeki çocuğa hayatını istediği gibi yaşaması için hangi tavsiyelerde bulunacağınızı sözlü olarak söyleyiniz.

Cevap:

Kuş çocuğun özellikleriBenim özelliklerim
Hayal kurmayı seven, özgür olmayı seven, büyüklerin, hayal kurarken onu engellemesinden hoşlanmayan, eğlenmeyi seven bir çocuk.(örnek) Arkadaşlarımla oyun oynamayı, resim yapmayı, şarkı söylemeyi seven, istemediğim bir şeyin zorla yaptırılmasından hoşlanmayan bir çocuğum.

Sevgili Kuş Çocuk.

Hayatını istediğin gibi yaşamalısın. Çünkü bu hayat senin. Bunun için hayal kurmaktan hiçbir zaman vaz geçme. Seni seven kişilerle birlikte ol. Herkesin seni sevebilmesi için de davranışlarına dikkat et. Kimseyi kırma. Etrafındaki kişiler mutlu olursa sen de mutlu olursun. Mutlu olursan da, istediğin her şeyi yapacak gücü kendinde bulabilirsin.

6. ETKİNLİK

Yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler dediğimizi hatırlayınız. Türkçemizde çok sayıda eş anlamlı kelime bulunmaktadır. Bu da dilimizin ne kadar zengin olduğunu gösterir.

a. Metinden alınan aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimeleri yanda verilen eş anlamlılarıyla eşleştiriniz.

Cevap:

1. Herkes yürür ya da koşar ama ben kalbimle uçmak istiyorum.
2. Yine de o da büyüklerin dünyasındaki kurallar yüzünden.
3. Mesela o sokakta, markette, çarşıda, iki insandan daha fazla kişinin bulunduğu her yerde kızan teyzeler, amcalar küçükken de hep böyleler miymiş?
4. Yoksa bir zamanlar nasıl cıvıl cıvıl uçmak istediğini unutabilir mi insan?
(2) kaide
(1) yürek
(4) vakit
(3) şahıs

b. Metinde geçen diğer eş anlamlı kelimeleri belirleyiniz. Bu kelimelerin eş anlamlılarını birer cümlede sözlü olarak kullanınız.

Cevap:

kızmak → öfkelenmek

Cümle: Tavanın yandığını görünce annem çok öfkelendi.

çığlık → feryat

Cümle: Yavrusu mazgala düşen anne kedinin feryatları herkesi duygulandırdı.

slogan → motto

Cümle: Okulda Kızılay için kan verme kampanyası için mottomuzu “Kan ver, hayat ol!” olarak belirledik.

Kuş Çocuk Metni Cevapları Sayfa 19

7. ETKİNLİK

Aşağıda bu sözleşmede yer alan bazı maddelere yer verilmiştir. Bu maddelerden hareketle günümüzde çocukların haklarını yeterince kullanıp kullanmadıkları hakkında bir konuşma yapınız. Konuşmanızda çevrenizden örnekler vererek yetişkinlerin bu konuda duyarlı olup olmadığına vurgu yapınız.

Madde 13: Çocuk, düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir.
Madde 14: Taraf devletler, ana-babanın ve gerekiyorsa yasal vasilerin; çocuğun yeteneklerinin gelişmesiyle bağdaşır biçimde haklarının kullanılmasında çocuğa yol gösterme konusundaki hak ve ödevlerine saygı gösterirler.
Madde 27: Taraf devletler, her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine hakkı olduğunu
kabul ederler.

Aşağıdaki butona tıklayarak ulaşabileceğiniz çocuk hakları ile ilgili yazılmış bir yazıyı konuşmanızda kullanabilirsiniz.

Çocuk Hakları

Kuş Çocuk Metni Cevapları Sayfa 20

8. ETKİNLİK

Sevdiğiniz özelliklerinizi kaybetmemek için yapmanız gerekenler hakkında bir yazı yazınız.

Yazınıza başlamadan önce okuyucuya nasıl bir mesaj vereceğinizi düşününüz. Bu mesajın yazacağınız metnin ana fikri olduğunu unutmayınız.

Yazıların giriş, gelişme ve sonuç bölümleri vardır. Giriş bölümünde ele almak istediğiniz konu hakkında okuyucuda merak uyandıracak bir giriş yapmalısınız. Gelişme bölümünde okuyucuya hangi bilgileri vermek istiyorsanız bunları örneklerle açıklamalısınız. Sonuç bölümünde ise düşüncelerinizi bir sonuca bağlamanız gerekir. Metinlerin giriş ve sonuç bölümleri kısa, gelişme bölümü ise daha uzundur. Yazınızda giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde hangi bilgilere ve düşüncelere yer vermek istiyorsanız bunları öncelikle tasarlayınız.

Yazınızda anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri kullanmaya özen gösteriniz. Yazınıza başlık koymayı unutmayınız. Yazınızı bitirdikten sonra tekrar okuyarak noktalama ve yazım yanlışlarınız varsa bunları düzeltiniz.

Cevap:

(örnek)

BÜYÜDÜKÇE KAYBOLANLAR

Çocukken yapmaktan hoşlandığımız, o an yapınca bizi mutluluk veren bir çok davranış vardır. Bu davranışları sürekli yapmaktan asla bıkmayız. Her fırsatta yapmaya çalışırız. Fakat büyüdükçe bu davranışları yapmaktan eskisi kadar hoşlanmadığımızı fark ederiz.

Bunun niçin böyle olduğunu düşündünüz mü? Ben düşündüm. Çünkü büyüdükçe daha farklı dünyalar tanıyoruz. Bu dünyalarda bizi daha mutlu edecek şeyler keşfediyoruz. Mesela 4-5 yaşlarında iken ben tahtadan yapılmış bir ata binmeyi çok severdim. 7 yaşıma geldiğimde bisiklete binmeyi öğrendim. Bundan sonra tahtadan ata binmek bana hiç de çekici gelmedi. Bisiklete binmek bugün bana daha çok mutluluk veriyor. Babam da araba kullanmanın bisikletten daha mutluluk verici olduğunu söylüyor.

Kendimizde sevdiğimiz özellikler de böyledir. Büyüdükçe bu özelliklerimizi kaybederiz. Küçükken boyumuz kısa olduğundan her yere girip çıkabiliyorduk. Bu çok sevdiğim ve kullanışlı bir özelliğimdi. Şimdi ise boyum uzadı. Bu özelliğimi kaybettim. Fakat botum uzadığı için artık lamba anahtarlarına ulaşabiliyorum. Işığı yakması için başkasına muhtaç değilim.

Sevdiğimiz özellikler büyüdükçe kaybolacaktır. Fakat yerlerine daha iyi, daha çok sevdiğimiz özellikler gelecektir. Sevdiğimiz özellikleri kaybetmekten korkmak yerine, bu özelliklerimizi geliştirmek için çaba sarf etmek daha mantıklı. Böylece bu özelliklerimizi de kaybetmemiş oluruz. Yapmamız gerekenler hayatı sevmek, kendimizi sevmek, kendimize güven duymaktır. Azim, cesaret ve çalışarak hem sevdiğimiz özellikleri korur hem de onları geliştirebiliriz.

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Arkadaşlık konulu sözler araştırıp bunları defterinize yazınız.

Aşağıdaki butona tıklayarak arkadaşlık konulu sözlere ulaşabilirsiniz.

Arkadaşlık Konulu Sözler

*** Kuş Çocuk metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
love
3
unlike
2
angry
1
clap
1
confused
0
happy
0
sad

14 Yorum

Yorum Yap