Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Küçük Yunus Metni Cevapları

Küçük Yunus metni cevapları ve soruları, Özgün Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 132-135-136-137-138-139-140 (Doğa ve Evren Teması)

Küçük Yunus Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları

Küçük Yunus Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları

Küçük Yunus Metni Cevapları Sayfa 132

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Çevre kirliliğinin sebepleri ile ilgili araştırmalarınızdan elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Aşağıdaki butona tıklayarak çevre kirliliğinin sebepleri ile ilgili araştırmaya ulaşabilirsiniz.

Çevre Kirliliğinin Sebepleri

2. Çevreyi korumak için çalışan sivil toplum kuruluşları hakkında arkadaşlarınıza bilgi veriniz.

Aşağıdaki butona tıklayarak çevreyi korumak için çalışan sivil toplum kuruşları hakkındaki araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Çevreyi Korumak İçin Çalışan Sivil Toplum Kuruluşları

Küçük Yunus Metni Cevapları Sayfa 135

1. ETKİNLİK

Metinden aşağıdaki sözcüklerin kullanıldığı cümleleri bulunuz. Önce cümlelerin bağlamından hareketle bu sözcüklerin anlamını tahmin ediniz. Sonra bu sözcüklerin anlamını sözlükten bulup yazınız. Daha sonra tahminleriniz ile sözlük anlamlarını karşılaştırınız.

Cevap:

akrobatik: Cambazlık ile ilgili

güverte: Gemide ambar ve kamaraların üstü

sendelemek: Dengesi bozularak düşecek gibi olmak, adımlarını şaşırmak

çakıntı: Şimşek çakması, parlaması

kimyevi: Kimyasal

onulmaz: Daha iyi bir duruma gelememek, hastalıktan, dertten kurtulamamak

2. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki deyimleri, anlamlarının başına yazınız. Boşta kalan deyimin anlamını metinden hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi sözlük anlamıyla karşılaştırınız.

düğün bayram olmak – aklından geçirmek – dümen kırmak – seyirci kalmak
çaba harcamak – gücü kesilmek – altüst olmak – içi daralmak

Cevap: 

seyirci kalmak: Bir olay karşısında hiçbir tepki göstermeyerek işe karışmamak.

aklından geçirmek: Bir şeyi yapmayı düşünmek, tasarlamak.

altüst olmak: Üzülmek, tedirgin olmak, yıkılmak.

dümen kırmak: Yön değiştirmek.

gücü kesilmek: Kuvveti, takati azalmak.

içi daralmak: Sıkılmak, bunalmak.

düğün bayram olmak: Çok sevinmek, çok sevinç duymak.

Küçük Yunus Metni Cevapları Sayfa 136

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Yunus ailesi yaşantısını nasıl sürdürüyormuş?

Cevap: Yunus ailesi yaşantısını gruplar hâlinde dolaşıp avlanarak ya da gelip geçen gemilerin dümen suyuna takılıp onlarla yarışarak sürdürüyormuş.

2. Yunusların görünümleri nasılmış?

Cevap: İki buçuk ile dört metre arasında değişen boyları, bir füzeyi andıran iri vücutlarına oranla küçük kalan kafaları, bir kaz gagasına benzeyen çeneleri ve yürek şeklindeki gözleri varmış.

3. Küçük Yunus’un özellikleri nelermiş?

Cevap: Küçük Yunus obur ve meraklıymış.

4. Küçük Yunus, başını varillere vurduktan sonra neler yaşamış?

Cevap: Sendelemiş. Sanki gözlerine dolan yıldızlardan kurtulmak için başını sağa sola silkelemiş. Hızla derin sulara inmeye başlamış. Görmede zorluk yaşamış. Panikle hızla suyun üzerine fırlamış.

5. Küçük Yunus’u sahilde gören çocuk ne yapmış?

Cevap: Küçük Yunus’un yanı başında dizlerinin üzerine çökmüş, “Ne olur ölme güzel Yunus!..” diye hıçkırıyormuş.

6. Metne göre denizin katilleri nelermiş?

Cevap: Denizlere karışan lağımlar, zehirli fabrika atıkları, aldırmadan dökülen çöpler ve bırakılan kimyevi madde yüklü varillermiş.

4. ETKİNLİK

a. Aşağıya “Küçük Yunus” metninin hikâye unsurlarını yazınız.

Cevap: 

Olay: Küçük bir yunusun denize atılan zehirli variller nedeniyle ölmesi.

Şahıs ve Varlık Kadrosu: Küçük Yunus, Küçük Yunus’un ailesi, küçük çocuk, bir kadın ve bir erkek.

Zaman: Belirsiz

b. Metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıya yazınız.

Cevap: 

Metnin konusu: Deniz kirliliğinin denizde yaşayan canlılara olan etkisi

Metnin ana fikri: Denizlere karışan lağımlar, zehirli fabrika atıkları, aldırmadan dökülen çöpler ve bırakılan kimyevi madde yüklü variller denizlerde yaşayan canlıların ölümüne sebep olur.

Metnin yardımcı fikirleri: Bilmediğimiz, yabancı maddelerle oynamak tehlikeli olabilir.

5. ETKİNLİK

Aşağıya, metinde geçen benzetme cümlelerini örnekteki gibi yazınız.

İki buçukla dört metre arasında değişen boyları, bir füzeyi andıran iri vücutlarına oranla küçük kalın kafaları, bir kaz gagasına benzeyen çeneleri ve yürek şeklindeki gözleriyle öyle sevimli bir görünümleri vardı ki…

Cevap: 

• Kıvrak vücutlarında iki yana kanat gibi açılmış yüzgeçleri, bir dümen gibi kullandıkları yatay kuyrukları ile dalgalar arasından…

• Buz gibi sulara dalarken “Alacağın olsun. Ben de senin rahatını bozayım da gör.” diye geçirdi aklından.

• … küçük dokunuşlarıyla varili kendi çevresinde tıpkı bir topaç gibi döndürmeyi başardı.

• … yüreklerinde doğanın öldürülüşüne seyirci kalmanın onulmaz acısıyla, bir suçlu gibi Karadeniz’in hırçın dalgalarına dikmişlerdi gözlerini.

Küçük Yunus Metni Cevapları Sayfa 137

6. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillere, verilen eklerden uygun birini getirerek cümleleri tamamlayınız.

Cevap: 

• Yaptıkları akrobatik hareketler bazen dakikalarca sürermiş .

• Büyük bir ringa balığı sürüsüne rastlamak düğün bayram oluyormuş .

• Buz gibi sulara dalıp dalıp çıkar .

• Yine de ailesine kavuşabilmek için çaba harcıyordu .

• Çöpler denize atılırsa bütün canlılar zarar görür.

b. Ekleri getirdikten sonra cümlelerdeki fiillerin zaman ve anlamında nasıl bir değişiklik oldu? Aşağıya yazınız.

Cevap: 

Ekler getirildikten sonra fiillerin belirttiği zamanlarda değişiklik oldu. Birinci cümle geniş zamandan ek fiilin rivayet birleşik zamanına, ikinci cümle şimdiki zamandan ek fiilin rivayet birleşik zamanına, üçüncü cümle geniş zamandan ek fiilin hikaye birleşik zamanına, dördüncü cümle şimdiki zamandan ek fiilin hikaye birleşik zamanına, beşinci cümle geniş zamandan geniş zamanın şart birleşik zamanına dönüştü.

Ek fiiller, basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiillere çevirir.

c. Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik zamanlı fiillerin altını çiziniz. Bu fiillerin zamanını noktalı yerlere yazınız.

Cevap: 

• Gemilerin dümen suyuna takılıp yaşamını sürdürüyordu. (Ek fiilin hikaye birleşik zamanı)

• Sonra birdenbire kayboluveriyorlarmış ortadan. (Ek fiilin rivayet birleşik zamanı)

• Yüzlerce balığı zahmetsizce yutuvermişlerdi. (Ek fiilin hikaye birleşik zamanı)

• Kardeşleriyle yüzme yarışı yaparmış keyifle. (Ek fiilin rivayet birleşik zamanı)

• Kirliliğe seyirci kalırsak doğamız yok olur. (Ek fiilin şart birleşik zamanı)

• Bir şeyler yapacaksak hemen yapmalıyız. (Ek fiilin şart birleşik zamanı)

Küçük Yunus Metni Cevapları Sayfa 138

7. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümlelerde geçen ek fiil almış sözcüklerin altını çiziniz.

Cevap: 

• Karnı acıkınca ailesinden uzaklaştığının ayrımına varabilmişti.

• Küçük Yunus da oburun biriydi.

• Oyun oynamak için ailesinden geri kaldığı oluyordu.

• Yıldızların terk ettiği gözlerini karanlıklar perdelemişti.

• Parlak beyaz karnı gün ışığında ıslak mermer çakıntıları içindeydi.

• Eğer açık denizlerde yol alan bir geminin güvertesindeyseniz her şeye tanık olursunuz.

• Her canlının temiz bir doğada yaşamaya hakkı vardır.

b. Altını çizdiğiniz sözcüklerden hangilerinin birleşik zamanlı fiiller olduğunu söyleyiniz.

Cevap: “varabilmişti, oluyordu, perdelemişti” sözcükleri birleşik zamanlı fiillerdir.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki haber metnini okuyunuz. Haberde anlatılanlar üzerine arkadaşlarınızla tartışınız.

ÖĞRENCİLERDEN YENİ BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğünce önemli bir sosyal sorumluluk projesi başlatılıyor. Proje, öğrencilerin doğal çevrenin korunmasına yönelik tesisleri tanımalarını amaçlıyor.

Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin çevre duyarlılığını artırmak için “Gezelim, Görelim, Çevreyi Koruyalım” adı verilen sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmek için hazırlıklarını tamamladı. Projenin tanıtımı, bu projenin gerçekleştirilmesi için talepte bulunan öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrenci grubunun sözcüsü, projenin amacını şu sözlerle açıkladı:

“Çevre denildiğinde çoğu insanın aklına temiz deniz, kirlenmemiş yeşil alanlar ve çöplerin çevreye gelişigüzel atılmadığı yaşam alanları geliyor. Çevrenin bu güzelliği kazanmasında şehrin arka planında olan ancak çok da bilinmeyen tesislerin etkisi ise oldukça büyük. Şehrin gizli kahramanı olan çevreyle ilgili tesisleri görmenin çevre bilincimizi geliştireceğini düşünüyoruz.”

Proje, Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilecek. Proje kapsamında, başlangıçta il merkezindeki 11 ortaokulun öğrencileri, Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında Kent Müzesi, atık su arıtma, içme suyu ve katı atık tesislerinde ağırlanacak.

Basından

Küçük Yunus Metni Cevapları Sayfa 139

9. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

Bir cam şişenin doğada
4000 yıl, plastiğin 1000 yıl,
cikletin 5 yıl, teneke kutunun
10-100 yıl, sigara filtresinin 2
yıl süre ile yok olmadığını,
Evsel atıkların %65’ini
organik atıklar, kalan kısmını
ise kâğıt, plastik, metal, cam
gibi geri dönüşümlü maddelerin oluşturduğunu,
Türkiye’de çöp miktarının yaklaşık %30’unun organik atık işleme yöntemiyle
geri kazanılabilir nitelikte olduğunu,
Geri dönüşümü sağlanan her bir ton cam için
yaklaşık 100 litre petrolden
tasarruf edilebileceğini,
Bir ton kullanılmış kâğıt
geri kazanıldığında 17 adet
çam ağacının, bir ton kullanılmış gazete kâğıdı kullanıldığında ise 8 adet çam
ağacının kesilmesinin önlenebileceğini,
Ülkemizde günde yaklaşık 65 bin ton çöp biriktiğini,
1 litre atık yağın 1 milyon
litre içme suyunu kirletebildiğini, ayrıca sudaki balıkların
ve diğer canlıların yaşamını
tehdit ettiğini,
Evsel atıkların toprağa
karışması sonucu su kaynaklarında kirlilik meydana
geldiğini,
Her yıl tonlarca tehlikeli
atığın, evsel atıklarla beraber
çöpe atıldığını ve depolama
alanlarında biriktiğini,
Bir bilgisayar ve ekranının imalatı için en az 240 kg
fosil yakıt, 22 kg kimyasal
madde ve 1,5 ton suya ihtiyaç duyulduğunu,
Yeni üretime kıyasla metal ve plastik geri kazanımı
ile %95 enerji tasarrufu sağlanabileceğini,
Normal şartlarda bir evde 1,5 kg-5 kg arasında tehlikeli ürün bulunduğunu,
Bir bilgisayarın yaklaşık
1,4 kg kurşun, 2 gr kadmiyum, 0,5 gr cıva içerdiğini,
Plastiklerin doğada parçalanma süresi en uzun olan
madde olduğunu,
Plastik ambalaj atıklarının yıkanıp granül hâline
dönüştürülerek ikincil ürün
üretim için ham madde elde
edildiğini ve sera örtüsü,
plastik torba, marley, pis su
borusu, elyaf ve dolgu malzemesi, araba yedek parçası
gibi birçok malzemenin yapımında kullanıldığını biliyor
muydunuz?

b. Yukarıdaki bilgilerden en fazla ilginizi çekenler hangileri oldu? Bu bilgilerden hareketle geri dönüşümün faydaları hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.

Cevap:

(örnek)

En çok ilgimi çeken “Yeni üretime kıyasla metal ve plastik geri kazanımı ile %95 enerji tasarrufu sağlanabileceği” bilgisi oldu.

Yani yeni üretim yapmak yerine metal ve plastikleri geri dönüştürürsek %95 enerji tasarrufu sağlanacak. Bu bilgi, geri dönüşümün ne kadar yararlı bir şey olduğunu açıkça anlamamızı sağlıyor bence.

Küçük Yunus Metni Cevapları Sayfa 140

10. ETKİNLİK

a. “Küçük Yunus” metnindeki koyu yazılmış cümlede anlatılmak istenen nedir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız. Yazınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız.

Cevap:

(örnek)

KATİLLER

İnsanlar daha rahat yaşamak için bir şeyler üretiyorlar. Ürettikleri şeylerden arta kalanları ise denize atıyorlar. Peki niçin? Çünkü daha ucuz ve daha kolay. Tamam daha ucuz ve kolay da bu yaptıklarının aslında cinayet olduğunu biliyorlar mı?

Denize dökülen atıklar, denize karışan lağım suları, fabrika atıkları, çöpler… Bunlar bir insan için ne kadar zararlıdır biliyoruz. Eğer bu atıkları sokağa döksek, atıkların insanları ölüme götürebileceğini de biliyoruz. Böyle bir şey yapsak ceza alınacağını, hatta cinayetten yargılanabileceğini de biliyoruz. Peki ya deniz canlıları… Onlar canlı değil mi? Katil damgası vurmak için illa ki insan mı öldürmek gerekiyor? Bile bile sırf ucuz ve kolay diye denizdeki canlılara zarar vermek cinayet değil midir?

Bence kim olursa olsun, denizlere zehirli atık, çöp atan herkes bence katildir ve cinayetle yargılanmalı, ömür boyu ceza çekmelidir.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Çevrenizde hayvan barınakları var mı? Bu barınakların kurulma amacı nedir? Araştırınız.

Cevap:

Hayvan barınaklarının kurulma amacı sokakta başıboş dolanan sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürmesini sağlamak, insanlara zarar verebilecek hayvanları kontrol altında tutmaktır.

*** Küçük Yunus metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
40
love
25
clap
14
angry
9
unlike
8
happy
5
sad
4
confused

103 Yorum

Yorum Yap