Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Çevre Kirliliğinin Ülkemizde ve Dünyada Yarattığı Sorunlar

Çevre kirliliği ne demektir? Çevre kirliliğinin ülkemizde ve dünyada yarattığı sorunlar nelerdir? Çevre kirliliğini oluşturan sebepler nelerdir? Yaşanılan çevre kirliliğini nasıl sınıflandırabiliriz? Ülkemizde çevre kirliliğine sebep olan etkenler nelerdir? Dünyada çevre kirliliğine sebep olan etkenler nelerdir? Ülkemizde ve dünyada çevre kirliliğini engellemek için yapılan çalışmalar nelerdir?  sorularını cevaplayan bir araştırma yazısını içerikte bulabilirsiniz.

Çevre Kirliliğinin Ülkemizde ve Dünyada Yarattığı Sorunlar

Çevre Kirliliğinin Ülkemizde ve Dünyada Yarattığı Sorunlar

Bilim adamlarının araştırmalarına göre dünya milyarlarca yıl önce yaratılmıştır. Sonrasında zaman içerisinde doğa oluşmuş, dünya fiziki olarak uygun hale geldiğinde ise insanların yaşam alanı olmuştur. İnsanoğlu dünyaya ayak basmasından itibaren hızla çevresini ve doğayı kirletmeye başlamıştır. İnsanoğlunun sebep olduğu çevre kirliliğinin ülkemizde ve dünyada yarattığı sorunlar hızla artmaktadır.

Özellikle son yüz yılda, insanın çevreye ve doğaya verdiği zarar hat safhaya ulaşmıştır. Öyle ki 1900 ila 2000 yılları arasında geçen yüz yıllık zaman dilimindeki insanoğlunun neden olduğu çevre kirliliği, dünyanın yaradılışından 1900 yılına gelinene kadar ki zaman diliminde oluşan çevre kirliliğinden fazladır. Yine bilim adamlarının hesaplamalarına göre; 2000 yılından bu yıla kadar geçen 17 yıllık süreçte neredeyse 1 asırda oluşacak çevre kirliliği meydana gelmiştir. Maalesef ülkemiz de bu kirlilikten payını almıştır ve almaya devam etmektedir.

Çevre Kirliliği Ne Demektir?

Çevre kirliliği, doğada kendiliğinden bulunmayan, dış etkenler ile oluşmuş atıkların doğa üzerindeki etkisini ifade eden tabirdir. Buradaki “dış etkenler” ifadesinden kasıt tabii ki insanoğludur. Yani çevre kirliliğinin baş sorumlusu insandır.

Çevre Kirliliğini Oluşturan Sebepler Nelerdir?

Çevre kirliliğini oluşturan onlarca sebep vardır. Bu sebeplerin hepsi de temelde insana dayanmaktadır. Çevre kirliliğini oluşturan etkenleri şu şekilde sıralayabiliriz.

– Zehirli ve kimyasal atıklarla toprak ve yeraltı suları kirletilmektedir.

– Plastik ve türevleri doğaya sorumsuzca atılarak toprak kirletilmektedir. Bu türde pek çok madde doğada on binlerce yıl çürümeden kalmaktadır.

– Fabrikalardan doğaya bilinçsizce bırakılan atıklar suyu ve toprağı kirletmektedir.

– Yine fabrikalardan çıkan zehirli gazlar havayı kirletmektedir.

– Arabaların egzozlarından çıkan gazlar soluduğumuz havayı kirletmektedir.

– Bilinçsiz kullanılan yakıtlar dünyayı nefes alınmaz hale getirmektedir.

– Düşüncesizce etrafa yayılan her türlü ses, ses kirliliği meydana getirmektedir. Pek dikkat edilmese de ses kirliliği de çevre kirliliğine dahildir.

Çevre kirliliğini oluşturan yüzlerce madde sayılabilir. Bu maddelerin tamamının kökeninde insan vurdumduymazlığı, umursamazlığı, kazanma hırsı ve cahilliği yatmaktadır.

Yaşanılan Çevre Kirliliğini Nasıl Sınıflandırabiliriz?

Yaşanılan çevre kirliliğini iki farklı şekilde sınıflandırmamız mümkündür. Bu sınıflandırma çeşitlerinden ilki kirlenme çeşidine göre sınıflandırmadır. Kirlenme türüne göre çevre kirliliği sınıflandırmasını:

1. Fiziksel kirlenme

2. Biyolojik kirlenme

3. Kimyasal kirlenme

olarak ifade etmek mümkündür. Diğer sınıflandırma türü ise çevreyi oluşturan unsurlara göre çevre kirliliğini ifade etmektir. Çevre unsurlarına göre çevre kirliliğini 4 grupta sıralamak doğru olacaktır:

1. Hava kirliliği

2. Toprak kirliliği

3. Su kirliliği

4. Ses kirliliği

Ülkemizde Çevre Kirliliğine Sebep Olan Etkenler Nelerdir?

Ülkemizde çevre kirliliğine sebep olan etkenlerin başlıcaları şunlardır:

– Bilinçsiz yakıt kullanımı

– Bilinçsiz çöp birikimi

– Kalitesiz kömür kullanımı

– Bacalardan çevreye kontrolsüz yayılan gazlar

– Yetersiz çöp kutusu sayısı

– Yetersiz geri dönüşüm imkanları

– Fabrika atıkları ve bu atıkların kirlettiği alanlar

– Fabrika bacalarından çıkan ağır ve kirli gazlar

– Çevreye zarar verenlerin yeterli denetlenmemesi ve gerekli şekilde cezalandırılmaması

– Bilinçsiz tarım ilaçları kullanarak toprağın ve suyun kirletilmesi

– Araba egzozlarından çıkan gazlar

– Yemek yağlarının bilinçsizce lavabolara dökülerek yer altı sularının kirletilmesi

– Orman yangınları

– Trafikte gereksiz korna kullanımı ile gürültü kirliliği yaratılması

– Açık alanda yapılan düğünlerde etrafın müzik sesi ile rahatsız edilmesi

Ülkemizde çevre kirliliğine sebep olan etkenler, dünyada çevre kirliliğine sebep olan etkenlerden farklı değildir. Dünyada çevre kirliliğine sebep olan etkenlere ek olarak ülkemizde maalesef çevre bilinci daha az gelişmiştir. Bu nedenle insanların çevreye verdikleri önem yeterli değildir.

Dünyada Çevre Kirliliğine Sebep Olan Etkenler Nelerdir?

Ülkemizde çevre kirliliğine neden olan etkenlere ek olarak dünyada çevre kirliliğine neden olan etkenler şunlardır:

– Bilinçsiz ve aşırı petrol tüketimi

– Petrol çıkarımı esnasında meydana gelen sızıntılar

– Aşırı ve bilinçsiz kömür kullanımı

– Devasa fabrikalardan yayılan her türlü atıklar

– Kimyasal silahlardan çıkan radyasyonlar

– Nükleer santrallerden yayılan radyasyon ve bu santrallerde meydana gelen sızıntılar

– Savaşlarda meydana gelen doğa ve çevre katliamları

– Gemi batıkları ve denizlere gemilerin bıraktığı atıklar

Ülkemizde ve Dünyada Çevre Kirliliğini Engellemek İçin Yapılan Çalışmalar Nelerdir?

Dünyada çevre kirliliğini önlemek adına bir araya gelen devletler Japonya’nın Kyoto şehrinde çevre kirliliğini önlemek adına anlaşmaya varmışlardır.

Kyoto Protokolü olarak adlandırılan bu metin, büyük devletlerin petrol ve petrole bağlı ham maddeler kullanarak yaptıkları üretimleri yavaşlatarak çevre kirliliğini önlemeyi amaçlamıştır. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere pek çok büyük devlet bu anlaşmayı imzalamaktan vazgeçmiştir.

Greenpeace isimli sosyal sorumluluk örgütü tüm dünya üzerinde faaliyet gösteren çevre dostu bir topluluktur. Bu topluluk dünya çapında eylemler yaparak çevre kirliliğine dikkat çekmektedir.

Ülkemizde de pek çok farklı kuruluş çevre kirliliğine dikkat çekmek ve çevre kirliliğini önlemek adına çalışmalarda bulunmaktadır. Ayrıca belediyeler atık geri dönüşüm merkezleri kurarak çevre kirliliğini önlemeye çalışmaktadır. Ülkemiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da çevre kirliliğinin önlenebilmesi adına pek çok sosyal sorumluluk projesini desteklemektedir.

İlgili İçerikler:

Yaşadığımız Çevreyi Temiz Tutmak İçin Neler Yapmamız Gerekir?

*** Çevre Kirliliğinin Ülkemizde ve Dünyada Yarattığı Sorunlar konulu araştırma yazısı hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
clap
2
unlike
2
angry
1
love
0
happy
0
confused
0
sad

7 Yorum

Yorum Yap