Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

İstanbul Metni Cevapları

İstanbul metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları (2) 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 224-226-227-228-229-230-231 (Zaman ve Mekan Teması)

İstanbul Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları (2)

İstanbul Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları (2)

İstanbul Metni Cevapları Sayfa 224

DERSE HAZIRLIK

1. İstanbul’un tarihimizdeki yeri ve önemi nedir?

İstanbul Osmanlı Devleti dahil dört büyük devlete başkentlik yapmış bir şehirdir.

2. Yaşadığınız şehri yeterince tanıdığınızı düşünüyor musunuz?

İstanbul Metni Cevapları Sayfa 226

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeyi uygulayınız.

Cevap:

Anlamını bilmediğim kelime: iskele
Metinde hangi cümlede? Bir iskeleden kalkan vapurun sesi,
Tahminim:
Sözlük anlamı: Deniz taşıtlarının yanaştığı, çoğu tahta ve betondan yapılmış, denize doğru uzanan yer
Cümlede kullanıyorum: Dalgalar artınca iskeledeki kayıkları batmamaları için açığa çektiler.

Anlamını bilmediğim kelime: kışla
Metinde hangi cümlede? Askerlik ettiğim kışladır ötesi
Tahminim:
Sözlük anlamı: Askerlerin toplu olarak barındıkları yapılar bütünü
Cümlede kullanıyorum: Askerler otobüslerle kışlalara taşındı.

Anlamını bilmediğim kelime: yadigâr
Metinde hangi cümlede? İstanbul yadigârı.
Tahminim:
Sözlük anlamı: Bir kimseyi, bir olayı hatırlatan nesne veya kişi, andaç
Cümlede kullanıyorum: Bu kol saati babamdan yadigâr kaldı.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Şiirde şairin yaşamının belli dönemlerini yansıtan mekânlar nerelerdir?

Cevap: İstanbul’daki camiler, evler, yollar, meydanlar, Boğaziçi, Kız Kulesi, Beşiktaş, evlendirme dairesi, askerliğini yaptığı kışla, Küçüksu, Eyüp Sultan, Boğaz, Çengelköy, Rumeli Hisarı, Kadıköy, Üsküdar, Adalar, Beyoğlu, Tünel.

2. Şairin yaşadığı yerleri her görüşünde başından geçen olayları tekrar yaşamasının sebebi ne olabilir?

Cevap: Oralarda yaşadığı hatıralar aklına geldiği için olabilir.

3. Sizin de yaşadığınız şehirle özdeşleşen mekânlar nelerdir? Paylaşınız.

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4. Hangi şehirde yaşamak isterdiniz? Neden?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

5. Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul’da yaşayan biri bu şiiri okuduğunda şair ile benzer duyguları hisseder mi? Tartışınız.

Cevap: Hissetmez. O dönem ile bu dönem arasında, mekanlar açısından farklılıklar vardır. Mesela Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul’da bu kadar çok cami yoktu. Yollar farklıydı. Semtlerdeki evler farklıydı. Bu nedenle şairle aynı duyguları yaşaması pek mümkün değildir.

6. “Bu şehir çok değişti.” ifadesinde değişen şehir midir, o şehirde yaşayan insanlar mıdır? Tartışınız.

Cevap: İnsanlar değişir. İnsanların duyguları, düşünceleri değişir. Bunlar değiştikçe şehir de değişir. İnsanlar düşüncelerine ve duygularına göre şehirleri değiştirirler. Mesela insanlar zamanın kıymetini anladıkça, bir yere daha çabuk ulaşmak istediklerinde, o yerin yolunu kısaltmak için yolları değiştirirler, köprüler yaparlar. Böylece şehir değişir.

İstanbul Metni Cevapları Sayfa 227

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Okuduğunuz şiirin çağrıştırdığı kavramları yazınız.

Cevap:

  • Hatıra
  • Özlem
  • Mutluluk
  • Manzara
  • Kültür
  • Yaşam

b) Okuduğunuz şiirin ana duygusunu yazınız.

Cevap: Geçen yaşama duyulan özlem.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki dörtlüklerde yer alan söz sanatlarını bularak karşılarına yazınız.

İstanbul
(…)
Bulut geçer üstünden,
Gemi gelir yanaşır.
Bir eski türküdür, kulağıma fısıldar,
“İçi dolu çamaşır.”
(…)
Ziya Osman SABA

Cevap: Konuşturma

Canım İstanbul
(…)
Her şafak Hisarlarda oklar çıkar yayından
Hâlâ çığlıklar gelir Topkapı Sarayı’ndan.
Ana gibi yâr olmaz, İstanbul gibi diyar;
Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar…
(…)
N.Fazıl KISAKÜREK

Cevap: Abartma

İstanbul Müzmin Sevdam
(…)
Böl-çıkar, çarp-topla, hepsi İstanbul
İstanbul bir canan, bense sevdakâr
Her kim bir tuğlasını yerinden sökse
Bütün İstanbul’u üstüme yıkar.
Bahaettin KARAKOÇ

Cevap: Abartma

İstanbul Metni Cevapları Sayfa 228

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki duvar yazısını yorumlayınız.

Cevap:

Resimde İstanbul silueti, bir kum saati ve kum saatinin içinde bazı harfler ve İstanbul yazısını görüyoruz. Resimde anlatılan, İstanbul’un çok kalabalık, karışık fakat çok güzel bir şehir olduğu, bunu da zamanla anlayabileceğimiz olabilir.

6. ETKİNLİK

Aşağıda “İstanbul” şiiri ile daha önce okumuş olduğunuz “Türkiye’m, Anayurdum, Sebebim, Çarem” şiirinden birer dörtlük verilmiştir. Dörtlükleri inceleyerek yönergeleri uygulayınız.

İSTANBUL
Göğünde tanıdım ayın on dördünü.
Kırlarında bilirim baharı,
Her şey içimde, her şey,
İstanbul yadigârı.
Ziya Osman SABA

TÜRKİYE’M, ANAYURDUM, SEBEBİM, ÇAREM
Türkiye’m! Hasretim! Kınalı türküm!
İç içe güzellik, uç uca kahır
Yüreğimi bin parçaya bölseler
Her parçası yine seni çağrışır.
Yavuz Bülent BÂKİLER

a) Şair “İstanbul” şiirinde kendi yaşamı ile “İstanbul” arasında nasıl bir bağ kurmuştur?

Cevap: Yazara göre İstanbul, yaşamındaki güzelliklerin, hatıraların mekanıdır.

b) Şair “Türkiye’m, Anayurdum, Sebebim, Çarem” şiirinde kendi yaşamı ile “Türkiye” arasında nasıl bir bağ kurmuştur?

Cevap: Yazara göre Türkiye, yaşamındaki iyi kötü tüm duyguları yansıtmaktadır.

c) Her iki şiirde verilmek istenen ortak mesaj nedir?

Cevap: İnsanların yaşadıkları yerler, onların yaşamını etkiler.

İstanbul Metni Cevapları Sayfa 229

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilleri yapılarına göre inceleyerek uygun tablolara yazınız.

• Gözlerimle kucaklar gibi uzaktan, seni görüyorum yine İstanbul.

• Durmuş bir tepende okuduğum mektep.

• Adalar’da çamların uykusunu anarım.

• Bir eski türküyü kulağıma fısıldar.

• Göğünde tanıdım ayın on dördünü.

• Eylül ayında okullar açıldı.

• Teyzemler hafta sonu bize gelebilir.

• Kuşlar, kuzey yarım küreden güney yarım küreye göç etti.

• Dolmabahçe Sarayı’nın inşaatı 1856 yılında bitmiş.

• İlimize büyük bir fabrika kuruluyor.

• Çamlıca Tepesi ziyaretçilerine büyüleyici bir manzara sunar.

• Bana bu konuyu bir kere daha anlatıver.

• Lütfen hediyemi kabul buyurunuz.

• Bu kitabı bir haftada okuyuverdim.

• Çamlıca Tepesi’nde annemle birlikte gezindik.

• Hepimizi mutlu kıldınız.

• Uzun zamandır aramızdan su sızmıyor.

• Galata Kulesi’nden Haliç manzarası görülür.

• Ortaköy denince aklıma İskele Meydanı geliyor.

• Kız Kulesi’ne sandallarla ulaşılır.

Cevap:

Basit FiillerTüremiş FiillerBirleşik Fiiller
görüyorum

durmuş

anarım

tanıdım

bitmiş

sunar

sızmıyor

geliyor

ulaşır

fısıldar

açıldı

kuruluyor

gezindik

görülür

gelebilir

göç etti

anlatıver

okuyuverdim

kabul buyurunuz

mutlu kıldınız

 

İstanbul Metni Cevapları Sayfa 230

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki sosyal medya grubundaki mesajları inceleyiniz. Ardından yönergeleri uygulayınız.

Eray: Selam arkadaşlar, dörtlükte geçen türküyü buldunuz mu?
Bulut geçer üstünden,
Gemi gelir yanaşır.
Bir eski türküdür, kulağıma fısıldar,
“İçi dolu çamaşır.”

Emre: Ben buldum. “Gemilerde Talim Var” türküsüymüş.

Gemilerde talim var,
Bahriyeli yârim var,
O da gitti sefere,
Ne talihsiz başım var.

Hani benim Recebim, Recebim
Sarı lira vereceğim,
Almazsa karakola gideceğim.

Gemi gelir yanaşır,
İçi dolu çamaşır,
Şu İstanbul’un kızları,
Recep diye ağlaşır.

Hani benim Recebim, Recebim
Sarı lira vereceğim,
Almazsa karakola gideceğim.
(…)

Eray: Ben de yöremizle ilgili türküleri ve bu türkülerin hikâyelerini araştırıyorum. Bir tanesini
beğendim ama söylemem.

a) Şair İstanbul’un hangi özelliğinden dolayı “Gemilerde Talim Var” türküsüne atıfta bulunmuş?

Cevap: İstanbul’da deniz vardır. Denizinde de bir çok gemi bulunmaktadır.

b) Siz de yörenizle ilgili bir türkünün sözlerini ve hikâyesini arkadaşlarınızla paylaşınız.

İstanbul Metni Cevapları Sayfa 231

9. ETKİNLİK

Şehrinizde yapılan bir festivale katılmak için gelen bir grup çocuğa şehrinizi tanıtmak üzere görevlendirildiğinizi düşününüz. Bu konuda bir araştırma yaparak şehrinizi tanıtan bilgilendirici bir metin yazınız.
Metninizi aşağıdaki taslak plana uygun olarak hazırlayınız.

Bulunduğunuz şehre göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

*** İstanbul metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
35
clap
19
angry
9
unlike
7
love
6
happy
5
sad
3
confused

46 Yorum

Yorum Yap