Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

Hep Büyük Efsanesi Metni Cevapları

Hep Büyük Efsanesi metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 4. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 168-170-171-172-173-174  (Milli Kültürümüz Teması)

Hep Büyük Efsanesi Metni Cevapları - 4. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Hep Büyük Efsanesi Metni Cevapları – 4. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Hep Büyük Efsanesi Metni Cevapları Sayfa 168

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Efsanelere inanmalı mıyız?

Efsanelere inanmamalıyız. Çünkü efsaneler hayal ürünü, olağanüstü olayları anlatır ve gerçek değildirler.

2. Büyüyünce anne ve babanız için neler yapmak istersiniz?

(örnek) Onlara rahat edecekleri, bahçeli bir ev almak isterim.

Hep Büyük Efsanesi Metni Cevapları Sayfa 170

1. ETKİNLİK

Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz.

Cevap: 

efsane

Anlamı: Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence

Cümlem: Köydeki dağın tepesindeki mağarada bir ton altın olduğuna dair bir efsane anlatılır.

bölge

Anlamı: Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka

Cümlem: Yaşadığım bölge yaz kış hep ılık geçer.

delikanlı

Anlamı: Çocukluk çağından çıkmış genç erkek

Cümlem: Bir delikanlı karşıya koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan bastonlu teyzemize yardım etti.

civar

Anlamı: Yöre

Cümlem: Bulunduğum civara bir ekmek fırını açılsa çok iyi olacak.

hasret

Anlamı: Özlem

Cümlem: Yaşlı kadın, askere giden oğlunun hasretinden her akşam onun resmine bakarak ağlıyordu.

2. ETKİNLİK

Soruları metne göre cevaplayınız.

1. Metinde geçen olay nerede yaşanmıştır?

Cevap: Ege Bölgesi’nde yaşanmıştır.

2. Üzüm yetiştiren adam, niçin en iyi üzümleri yetiştiren kişi olarak anılıyormuş?

Cevap: Üzümlerin pazara ulaştırılması ve satılması gibi işlerle daha fazla ilgilendiği için.

Hep Büyük Efsanesi Metni Cevapları Sayfa 171

3. Yaşlı adam, işlerini neden oğluna bırakıyor?

Cevap: Yaşlanıp eskisi gibi çalışamaz olduğu için.

4. Delikanlının, babasına bir türlü üzüm getirememesinin sebebi nedir?

Cevap: Babasına küçük üzümlerin olduğu bir salkım vermek istemesi fakat bağda küçük taneli üzüm bulamamasıdır.

5. Babası, oğlu üzüm getiremeyince ne söylemiş?

Cevap: “ Kuş ol da, ’Hep büyük! Hep büyük!’ diye ötüver yaz kış!” demiş.

3. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz.

Cevap: 

KONU

Babasından bir bağ kalan bir delikanlının, cimriliği nedeniyle babasının bedduası nedeniyle kuşa dönüşmesi.

ANA FİKİR

Cimrilik yapmak, insanın elindekileri de yitirmesine sebep olur.

4. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun farklı başlıklar belirleyiniz.

Cevap: 

– Cimriliğin Sonu

– Kuşa Dönüşen Delikanlı

5. ETKİNLİK

Metnin görselleri kahramanların hangi özelliklerini yansıtıyor?

Cevap: Görseller kahramanların çalışkanlıklarını yansıtıyor.

6. ETKİNLİK

Metinde baba ve oğul arasındaki sorunları tespit ederek bunlara farklı çözüm yolları öneriniz.

Cevap: 

Sorun: Delikanlının, kendisine güzel bir bağ veren babasına büyük bir salkımı çok görmesi, cimrilik yapması.

Çözüm: Delikanlının elinden bağı alarak, cimriliğin nelere yol açabileceğini göstermek.

Hep Büyük Efsanesi Metni Cevapları Sayfa 172

7. ETKİNLİK

a. Metinde geçen “Baba oğluna bir bağ bağışlamış; oğul, babasına bir salkım üzüm vermemiş.” atasözü babalar çocukları için büyük fedakârlıklar yaparlar buna karşı çocukların babaları için gösterecekleri özveri sınırlıdır, anlamındadır. Siz de atasözlerinin yanına anlamını yazınız.

Babası, çocuğa “Yavru kuş, yuvada gördüğünü yapar.” diye nasihat ederdi.

Cevap: 

Anlamı: Herkes ailesinden gördüğü eğitime göre davranır. Aile eğitimi temel eğitimdir. Her insan ailesinde gördüğü davranışlara göre şekillenir. İnsanlar ailesinde öğrendiği davranışları dışarıda da uygulayabilir.

b. Cümlelerde koyu yazılmış deyimleri metne kattığı anlamıyla yazınız. 

Hem oğluyla hasret gidermeye hem de yeşil bağın içinde dinlenmeye karar verip, yola koyulmuş.

Cevap: 

hasret gidermek: özleme son vermek, kavuşmak

yola koyulmak: gidilecek yere doğru yola çıkmak

8. ETKİNLİK

Bölgenize ait bir efsaneyi anlatınız.

Yaşadığınız yerde anlatılan efsanelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

9. ETKİNLİK

a. Tırnak işaretinin (“ ” ) kullanım alanlarını örnekleriyle eşleştiriniz.

1. Başkasının konuşmasından aktarılan sözler tırnak içine konur.
2. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler kelimesi tırnak içine alınır.

Cevap: 

( 2 ) Öğretmenimiz “kültür” üzerinde durdu.

( 1 )Babamın “Her zaman dürüst ol.” sözünü hiç unutmam.

Cevap: 

b. Siz de tırnak işaretinin kullanım alanına uygun bir cümleler yazınız.

— Tahtaya kocaman harflerle “patates” yazdı.

— Atatürk öğretmenlerle ilgili olarak “Eserinin üzerinde imzası olmayan yegane sanatkar öğretmendir.” diyerek öğretmenlerin adsız sanatkarlar olduklarına vurgu yapmıştır.

Hep Büyük Efsanesi Metni Cevapları Sayfa 173

10. ETKİNLİK

Görsellere göre Nasrettin Hoca’nın fıkrasını yazınız.

Cevap: 

KAZAN ÖLDÜ

Bir gün Nasrettin Hoca komşusundan büyük bir kazan almış. Komşusu kazanı istediğinde Nasrettin Hoca içine küçük bir tencere koymuş.komşusuna:
— Senin kazan doğurdu, demiş. Adam sevinçten ne yapacağını şaşırmış. Nasrettin Hoca bir gün kazanı tekrar almış. Adam kazanı sorduğunda Hoca:
— Senin kazan öldü, demiş. Adam:
— Hocam ne diyorsunuz, kazanın canı var mı kazan hiç ölür mü? der. Hoca:
— Kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun?

Hep Büyük Efsanesi Metni Cevapları Sayfa 174

11. ETKİNLİK

Tekerlemeyi kendi yazı stilinize göre yazınız.

OLSA İLE BULSA
Olsa ile bulsa
Bir araya gelse
Kanatlı bir atım olsa
Aya çıkıp aylasam
Yıldızlarda sülün avlasam
Avcıların tüfeği
Tıp tıp eder yüreği
Elimde ellik
Çantamda keklik
Hey nereden nereden
Gelişi şu dereden
(…)
Hasan Lâtif SARIYÜCE

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Gölge oyunları hakkında araştırma yapınız.

Cevap: 

Aşağıdaki butona tıklayarak gölge oyunu hakkında araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Gölge Oyunu Nedir?

*** Hep Büyük Efsanesi metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

 

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
10
4
0
1
2
0
3

22 Yorum

Yorum Yap