Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

Dört Büyük Şair Metni Cevapları

Dört Büyük Şair metni cevapları ve soruları, Koza Yayınları 4. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 180-183-184-185-186-187 (Sanat Teması)

Dört Büyük Şair Metni Cevapları - 4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları

Dört Büyük Şair Metni Cevapları – 4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları

Dört Büyük Şair Metni Cevapları Sayfa 180

HAZIRLIK

1. Sınıfa getirdiğiniz şiirlerden birini okuyunuz. Bu şiiri sevme nedeninizi açıklayınız.

2. Sizce bir insanın şair olabilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerekir?

(örnek) Duygusal, ince ruhlu, farklı bakış açılarına sahip biri olması gerekir.

Dört Büyük Şair Metni Cevapları Sayfa 183

1. ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki kelimeleri bulmacada belirginleştiriniz. Bu kelimelerin anlamlarını metinde geçtikleri cümleden hareketle tahmin edip yazınız. Tahminlerinizi kelimelerin sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız. Bu kelimeleri anlamlarıyla birlikte oluşturduğunuz sözlüğe yazdıktan sonra bunları birer cümlede kullanınız.

Cevap:

Dört Büyük Şair Metni Cevapları - Bulmaca

Dört Büyük Şair Metni Cevapları – Bulmaca

usta: Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse

oturum: Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak için yaptığı birleşimlerden her biri, celse

sürgün: Ceza olarak belli bir yerin dışında veya belli bir yerde oturtulan kimse

ödül: Bir başarı karşılığında verilen armağan, mükâfat

sanat: Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık

ünlü: Ün salmış olan, tanınmış, şöhretli, meşhur, şanlı, namlı, namdar, anlı şanlı

sanatçı: Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimse, sanat adamı, sanat eri, sanatkâr, artist

hüzün: Gönül üzgünlüğü, gam, keder, sıkıntı

çağdaş: Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan, çağcıl, uygarca, asri, modern

Cümlelerim

usta: Marangoz, bu işte usta olduğunu ince el hareketleriyle belli ediyordu.

oturum: Bir sonraki otumda sınıf başkanını seçeceğiz.

sürgün: Sürgün olarak gittiği köyü o kadar çok beğendi ki ömür boyu burada yaşamaya karar verdi.

ödül: Yarışmada başarılı olanlara ödül olarak tablet bilgisayar verildi.

sanat: En sevdiğim sanat dalı resimdir.

ünlü: Ünlü şarkıcı verdiği konser ile şehir halkına unutulmaz bir gece yaşattı.

sanatçı: Günümüzde sanata ve sanatçıya gereken önem verilmiyor.

hüzün: Genç kız yaşadığı hüznü kilimlere dokuyordu.

çağdaş: Çağdaş şiirin beni en rahatsız eden özelliği, kafiyeye önem verilmemesidir.

Dört Büyük Şair Metni Cevapları Sayfa 184

2. ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını altlarına yazınız. Bu kelimeleri aynı cümlede eş anlamlısı yerine kullanınız. Cümlelerin anlamı değişti mi? Neden? Metinde geçen diğer eş anlamlı kelimeleri belirleyiniz.

Cevap:

Şiirleri okundu, anıları tazelendi.
Eş anlamlısı: hatıra
Cümlem: Şiirleri okundu, hatıralarını tazelendi.

Öbürlerinin adlarını da bilmeyen yoktur.
Eş anlamlısı: isim
Cümlem: Öbürlerinin isimlerini de bilmeyen yoktur.

Özgürlük ve yurt şairidir o.
Eş anlamlısı: vatan
Cümlem: Özgürlük ve vatan şairidir o.

Cümlelerin anlamları değişmedi. Çünkü kelimeler aynı anlamı taşıyor.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden hareketle adı geçen şairler hakkında verilen bilgileri uygun yerlere yazınız.

Cevap:

Oktay RıfatNamık KemalOrhan Veli KanıkAhmet Haşim
Behçet Necatigil Ödülü’nü aldı.Özgürlük ve yurt şairidir.

Vatan Yahut Silistre adlı oyununu yazmıştır.

 

Şakacı bir şair.

Çok genç öldü.

Şiirimizi çağdaş çizgiye getiren şairlerimizden biridir.

Yalnızlık duygusunu, hüzünleri işlemiştir.

Dört Büyük Şair Metni Cevapları Sayfa 185

4. ETKİNLİK

Aşağıda verilen kelimelerin zıt anlamlılarını metinde bulunuz. Bunları birer cümlede kullanınız.

Cevap:

KelimelerZıt anlamlılarıCümlelerim
evethayırHayır, yanlış düşünüyorsunuz.
açıkkapalıHava bugün kapalı.
yokvarCebimde elli kuruş var.
ölümyaşamBenim yaşamdan beklentim mutluluktur.
doğruyanlışBu cevapların hepsi yanlış.
güzelçirkinO çirkin oyuncağı nereden buldun?
ağırhafifTorbalar çok hafifti.
yakınuzakOrada bir köy var uzakta.

5. ETKİNLİK

Şiire en yakın sanatlardan biri de müziktir. Bazı şairlerin, şiirlerini enstrümantal müzik eşliğinde okudukları bilinmektedir. Bildiğiniz böyle bir şair var mıdır? Varsa, şiirlerini dinlerken neler hissettiğinizi açıklayınız. Yoksa bilgi teknolojilerinden yararlanarak şiirlerini seslendiren ve aşağıda görselleri verilen şairleri araştırınız.

Siz bir şair olsaydınız şiirlerinizi seslendirerek sesli kayıt altına almak ister miydiniz? Nedenleriyle açıklayınız.

Açıklamalarınızı yaparken konuşma kurallarına uygun hareket ediniz. Aynı şekilde arkadaşlarınız konuşurken onları dikkatlice dinleyerek göz teması kurunuz.

Araştırma için aşağıdaki butonlara tıklayabilirsiniz.

Âşık Veysel Orhan Veli Kanık Atilla İlhan Ahmet Arif

Dört Büyük Şair Metni Cevapları Sayfa 186

6. ETKİNLİK

Enstrümantal müzik yapan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile ilgili aşağıdaki bilgileri okuyunuz. Orkestranın isminin kısaltmasına dikkat ediniz.

CSO (Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası) dünyada, bugüne kadar kesintisiz yaşamını sürdürebilmiş senfoni orkestralarının en eskilerinden biridir. 1826 yılında Padişah Sultan II. Mahmut devrinde başlayan Batılılaşma hareketleri ile ülkemize giren çok sesli müzik, kısa zamanda kurumsallaşmıştır. Türkiye’nin sanatsal gelişim süreci içinde CSO’nun katkısını unutmamak gerekir.

Bir kelimenin, terimin veya özel adın, içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilmesi ve simgeleştirilmesine kısaltma denir.

Kısaltmalarla ilgili kurallar şunlardır:

1. Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır: TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), TDK (Türk Dil Kurumu),
TD (Türk Dili), TK (Türk Kültürü)

Ancak bazen kelimelerin, özellikle son kelimenin birkaç harfinin kısaltmaya alındığı da görülür. Bazen de aradaki kelimelerden hiç harf alınmadığı olur. Bu tür kısaltmalarda, kısaltmanın akılda kalabilmesi için yeni bir kelime oluşturma amacı güdülür: BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi)

Gelenekleşmiş olan T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T. (Türkçe) kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz.

2. Kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarıyla ölçülerin dışında kalan kelime veya kelime gruplarının kısaltılmasında, ilk harfle birlikte kelimeyi oluşturan temel harfler dikkate alınır. Kısaltılan kelime veya kelime grubu; özel ad, unvan veya rütbe ise ilk harf büyük; cins isim ise ilk harf küçük olur: İng. (İngilizce), Atapark Mah. (Atapark Mahallesi), Prof. (Profesör) gibi.

Defterinize yukarıdaki örneklerden farklı olacak şekilde içinde kısaltmaların geçtiği beş cümle yazınız.

Cevap:

Kardeşim THY’de çalışıyor.

Hz. Muhammed bize iyiliği ve güzel ahlağı öğütlemiştir.

10 kg elma aldım.

TBMM 20 Nisan 1923’de açıldı.

Başkan yrd. sınıfı susturmakla görevlidir.

Dört Büyük Şair Metni Cevapları Sayfa 187

7. ETKİNLİK

“Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında sizden istenilen ve sınıfa getirdiğiniz şiirleri sesli okuyunuz. Şiirlerin ana duygusunu söyleyiniz. Bu şiirlerin size hissettirdikleri ve şairlerin sanata yaptıkları katkılar hakkında konuşunuz. Konuşmanız esnasında yeni öğrendiğiniz kelimeleri ve dilimize yabancı dillerden geçmiş kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanmaya özen gösteriniz. Konuşma ve dinleme kurallarına uyunuz.

8. ETKİNLİK

Konusunu ve ana duygusunu belirleyerek bir şiir yazınız. Şiirinizi yazmadan önce yazmak istediklerinizi zihninizde tasarlayınız. Şiirinizde eş sesli ve mecaz anlamlı kelimeleri de kullanmaya özen gösteriniz. Ayrıca dilimize henüz yerleşmemiş yabancı kelimeler yerine Türkçe karşılıklarını kullanmaya dikkat ediniz.

Cevap:

(örnek)

SEVGİ

Mutlu bir dünyada,
İnsanlar sevgiyle yaşasın.
Barış sarsın yeryüzünü,
Coşkusuz insan kalmasın.

Sevgi örtsün toprağı,
Savaşlar kalmasın.
Bir sürü insanın,
Hayalleri yıkılmasın.

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Film eleştirileri yapan güvenilir kaynaklardan araştırmalar yapınız. İmkânlarınız dâhilinde sınıfa sevdiğiniz bir filmin afişini ya da afişin çıktısını getiriniz.

*** Dört Büyük Şair metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
11
2
3
39
4
2
8

20 Yorum

Yorum Yap