Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Çocuklar ile İlgili Atasözleri Deyimler Özlü Sözler Sloganlar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve çocuklar ile ilgili atasözleri, çocuklarla ilgili özlü sözler, deyimler, hadis ve sloganlardan oluşan derleme.

Çocuklar ile İlgili Atasözleri Deyimler Özlü Sözler Sloganlar

Çocuklar ile İlgili Atasözleri Deyimler Özlü Sözler Sloganlar

Çocuklar ile İlgili Atasözleri ve Deyimler

» Ağaç yaş iken eğilir: “insanlar küçük yaşta kolay eğitilir” anlamında kullanılan bir söz

» Ağlamayan çocuğa meme vermezler: “hakkını aramasını bilmeyen kimsenin işi görülmez” anlamında kullanılan bir söz.

» Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez: “aç hiçbir mazeretle susturulamaz, çocuk da istediği şeyi hemen elde etmek ister” anlamında kullanılan bir söz.

» Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz: “bir kimse sevdiği işi sürekli olarak yapmaktan bıkmaz” anlamında kullanılan bir söz.

» Çocuk düşe kalka büyür: “çocuk yürümeye başladığı sırada sık sık düşer, anne baba bu duruma üzülmemelidir” anlamında kullanılan bir söz.

» Çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider: “çocuk kendisine ısmarlanan işi yapamayacağından işi buyuran kimsenin onun arkasından gitmesi gerekir” anlamında kullanılan bir söz.

» Çocuktan al haberi: Bir aile sorunu veya ailece gizli tutulan bir şey, çocukların rastgele söyledikleri bir sözle açığa çıktığında söylenen bir söz.

» Çocuk olan yerde gıybet olmaz: Çocuk, bir sözün nereye varacağını bilmez. Onun için sözün gizlisi ya da saklısı da olmaz. Duyduğunu hiç umulmadık bir anda ve yerde lâf olsun diye söyleyip başkalarına aktarabilir. Bu korkuyla çocuğun bulunduğu yerde başkasını çekiştirme olmaz, dedikodu yapılmaz.

» Çocuk büyütmek, taş kemirmek: Çocuk büyütmek büyük fedakârlık ister. Çünkü anne-baba çocuğu büyütmek için türlü zahmetler çeker, büyük emek verirler.

» Su küçüğün, söz büyüğün: Büyüklerin sayılması, küçüklerin korunması gerektiğini anlatan bir söz.

» Besle büyük danayı, tanımasın anayı: Anne ve babalar çocukların sağlıklı büyümeleri, iyi bir eğitim görmeleri için her türlü zorluğa katlanırlar. Ama buna karşılık çocuklarından umduklarını bulamazlar.

» Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlu olur: “çocuklar ana ve babalarından öğrendiklerini yapmaya özenirler” anlamında kullanılan bir söz.

Çocuklar ile İlgili Deyimler

» çocuk gibi: yetenekleri gelişmemiş, çocuk kalmış

» çocuk dünyaya getirmek: çocuk doğurmak

» çocuk gibi sevinmek: çok sevinmek

» çocuk kalmak: büyümüş olmasına rağmen çocukça düşünceler taşıyıp çocuk gibi davranmak

» çocukla çocuk olmak: çocukça davranışlarda bulunmak, çocuklaşmak

» çocuk oyuncağı: kolay iş

» çocukluk etmek: çocukça davranışlarda bulunmak

» çoluk çocuğa karışmak: evlenip çocukları dünyaya gelmek

» çoluk çocuk elinde kalmak: deneyimsiz, çok genç kişilerin eline geçmek

» çoluk çombalak gitmek: ailenin tamamı, tümü, çocuktan en yaşlısına kadar herkesin bir yere gitmesi

Çocuklar ile İlgili Özlü Sözler

» Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır. Mustafa Kemal Atatürk

» Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz olduğu sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler hiçtir. Einstein

» Çocukların nasihatten çok, iyi örneğe ihtiyaçları vardır. Joseph Jouberth

» Kendisiyle ilgilenen bir ana baba ile evinde okuyabilecek bol kitap bulan bir çocuk, yoksul sayılmaz. Sam Levenson

» Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir. Mustafa Kemal Atatürk

» Hiç şüphe yok ki ideal terbiye, çocuğun kabahatlerinden dolayı cezalandırmak değil, onu kabahat yapmaktan alıkoyacak bir seviyeye çıkarmaktır. Peyami Safa

» Çocukların karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz. Michael Marshall

» Çocuklarınızla 7 yaşına kadar oynayın, 15 yaşına kadar onlarla arkadaş olun, 15 yaşından sonra ise istişare edin. Hz. Ali

» Bir çocuğun küçüklüğünde aldığı ilk intibalar, bütün ömrünce devam eder. Heinrich Schlimann

» Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı ve onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel olarak ele alınmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk

» Çocuklar donmamış beton gibidir, üzerlerine ne düşse iz bırakır. Haim Jinott

» Çocukluğunu tam yaşamamış insan, kolay kolay tam bir insan olamaz. Hölderlin

» Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, O’nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz. Mustafa Kemal Atatürk

» Çocuklar, önce ana babalarını severler, biraz büyüyünce, onları eleştirir, sonra sorguya çeker, daha sonra da yargılarlar, bazen de affettikleri olur. Oscar Wilde

» Çocuğun yanında olmalıyız, çocuğun yanında olmak çocuğa sevgi vermek demektir. Sahip çıkan sevgi değil, duygusal sevgi de değil, yalnızca çocuğa onu sevdiğinizi ve onayladığınızı hissettirecek biçimde davranmak. A. S. Neil

» Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk

» Terbiye, ana kucağında başlar; her söylenilen kelime, çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır. Namık Kemal

» Ceza çocuklara verilen bir ilaç sayılmalı, öyle verilmelidir. Montaigne

» Bir gün ulusu, sizin gibi beni anlamış gençliğe bırakacağımdan, çok memnun ve mesudum. Mustafa Kemal Atatürk

» Çocuklarınıza dilini tutmasını öğretin, konuşmasını nasıl olsa öğreneceklerdir. Benjamin Franklin

» Çocuklar eleştirilmekten, azarlanmaktan değil, kendilerine güzel örnek olunmasından etkilenirler. Thiersch

» Çocukta ruh ve beden eğitimi ve gelişimi beraber yürütülmelidir. İbn-i Sina

» Türk çocuklarından beklediğimiz; sağlam vücut, işlek zeka ve temiz yürektir. Mustafa Kemal Atatürk

» Çocuk kafasının içi bilgiyle doldurulacak bir kap değildir, istediğince açmasına yardım edilecek bir çiçektir. Noam Chomsky

» Çocuklarınıza çok değerli birer hazineymiş gibi bakın, onları ve kendinizi onurlandırın. Bernie Siegel

» Çocuklar, geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Mustafa Kemal Atatürk

» Çocuklarımıza hayat boyu yol gösterecek kaynak, onlara hiçbir şeyin bozamayacağı güzel adetler kazandırmaktır. Sydney Smith

» Dünyada insanın en önemli işi, yüzünü ağartacak çocuklar yetiştirmektir. Bertrand Russell

» Günümüz çocuklarının isteklerinin çoğu, ihtiyaçlarının ise pek azı karşılanıyor. Jesper Juul

Çocuklar İle İlgili Sloganlar

» Bugünün çocukları yarının sahipleridir!

» Dünya çocukları arkadaştır!

» Çocuğunu koru asla kullanma!

» Dünyadaki bütün çocuklar masumdur!

» Çocuğum, haklarım var!

» Masumiyet, onların diğer adıdır!

» Çocuğum, gelecek benim!

» Çocuk, öğretilirse öğrenir!

» Dünya Çocukları el ele verdi, kötülüğü yendi!

» Çocuklar korunmalı zarar görmesinin önüne geçilmeli!

» Savaşlar dursun, dünya çocukların olsun!

» Çocuklar inşaatlarda değil oyun sahalarında olmalı!

» Çocuk sevgisi, dünyalara bedel!

» Çocuk hakları bilinmesi gereken en güzel haklardır!

» Dünya Çocukları birlik ve beraberlik içinde!

» Çocuğuma verilecek eğitim geleceğe verilecek eğitimdir!

» Yarının umudu çocuklarımızdır!

Çocuklar İle İlgili Hadisler

» Evlat kokusu, cennet kokusudur.

» Çocuk bulunmayan evde bereket yoktur.

» Kimin çocuğu varsa, onunla çocuklaşsın.

» Çocuk doğduğu yere aittir.

» Çocuklarınıza gereken ikramı yapın ve terbiyelerini güzel yapın.

» Çocuğun ana-babası üzerindeki hakkı, ona iyi bir eğitim ve iyi bir isim vermesidir.

» Hiç bir ana-baba evlâdına iyi bir eğitimden, iyi bir ahlâktan daha değerli miras bırakamaz.

» Çocuklarınıza önce “Lâ ilâhe illallah” cümlesini öğretiniz.

» Allah’tan korkun ve çocuklarınız arasında adâleti gözetin.

» Çocuklarınız size ihsan, hürmet ve itaatte âdil olmalarını istediğiniz gibi, siz de onlar arasında hediyede ve bağışlamada adâlete (eşitliğe) riâyet ediniz.

» Ana-babanın çocuklara olan vazifeleri, onlara yazmayı, yüzmeyi, ok atmayı öğretmeleri ve sağlıklı ve helâl yiyecekler temin etmeleridir.

» Bizim küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüzün hakkını bilmeyen kimse bizden değildir. Bizleri aldatan da bizden değildir. Kendi nefsi için sevdiğini, diğer müminler için de sevip istemedikçe, hiç bir kul hakkı ile mümin olamaz.

» Bir genç, yaşlı olması sebebiyle bir ihtiyara ikram (ve hürmet) ederse, Allah-u Teâlâ da, o gence yaşlılığı sırasında hürmet ve ikramda bulunacak bir kimseyi müvekkil kılar.

» Kim Müslümanlar arasından bir yetim alarak yiyecek ve içeceğine dâhil ederse, affedilmez bir günah (şirk) işlememişse, Allah onu mutlaka Cennete koyacaktır.

» Büyüyene kadar çocuktan, uyanıncaya kadar uyuyandan, sıhhat buluncaya kadar hastadan kalem kaldırılmıştır (işledikleri suç yazılmaz).

İlgili İçerikler:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bilgilendirme Yazısı 23 Nisan ile İlgili Kompozisyon 23 NİSAN ŞİİRLERİ ATATÜRK 23 NİSAN’I NEDEN ÇOCUKLARA ARMAĞAN ETMİŞTİR?

*** Çocuklar ile İlgili Atasözleri Deyimler Özlü Sözler Sloganlar hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
love
2
happy
2
unlike
2
angry
1
clap
0
confused
0
sad

2 Yorum

Yorum Yap