Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

Bu Robotların Esin Kaynağı Hayvanlar Metni Cevapları (4. Sınıf Türkçe)

Bu Robotların Esin Kaynağı Hayvanlar metni cevapları ve soruları, Meb Yayınları 4. sınıf Türkçe Okuma Becerileri Kitabı Cevapları

Bu Robotların Esin Kaynağı Hayvanlar Metni Cevapları

Bu Robotların Esin Kaynağı Hayvanlar Metni Cevapları Sayfa 1

BU ROBOTLARIN ESİN KAYNAĞI HAYVANLAR

İnsanlar yıllardır, yeni teknolojiler tasarlarken hayvanlardan esinleniyor. Vücut yapıları ve hareket etme biçimleri esinlenildikten hayvanlara çok benzeyen robotlar, çeşitli görevleri yerine getirmek üzere tasarlanıyor. İşte bu robotlardan bazıları:

Balık Robot

Balık robot tasarlanırken somondan esinlenildi. Kendi kendine yönlenebilen bu robot, çeşitli algılayıcılarla donatıldı.
Robotun daha da geliştirilerek deniz kirliliğine yol açan durumların ve deniz tabanının keşfedilmesinde kullanılması planlanıyor.

Sinek Kuşu Robot

Sinek kuşu robot, gerçek bir sinek kuşu büyüklüğünde ve görüntüsünde olan, uzaktan kontrollü bir hava aracı. Uçarken onu gerçeğinden ayırt edebilmek güç. Bu robot, üzerindeki kamera sayesinde kullanıcısının kontrol paneline görüntü aktarıyor. Üstelik bir helikopter gibi havada asılı kalabiliyor ve kendi ekseni etrafında dönebiliyor. Bu robotun askerî amaçlı gözlem çalışmalarında kullanılması planlanıyor.

Bu Robotların Esin Kaynağı Hayvanlar Metni Cevapları Sayfa 2

Yılan Robot

Yılandan esinlenilerek geliştirilen bu robot hem sert zeminlerde hem de suda hareket edebiliyor. Baş kısmında bir kamera olan robot, dar alanlara girebiliyor ve küçük boşluklarda rahatça hareket edebiliyor. Robotun arama kurtarma çalışmalarında kullanılması planlanıyor.

Biyonik Kanguru

Biyonik kanguru, kangurunun vücut yapısından ve sıçrama biçiminden esinlenilerek tasarlandı. Bu robot 40 cm yukarıya ve 80 cm ileriye sıçrayabiliyor.
Robotun bacak mekanizmasına gerçek bir kangurunun bacaklarındaki yapıya benzemesi için yaylar yerleştirildi.
Kanguru sıçrayıp ayakları tekrar yere değdiğinde bu yaylar sıkışıyor ve bunun sonucunda bir miktar enerji depolanıyor. Depolanan bu enerjinin bir kısmı bir sonraki sıçrama için kullanılıyor. Bu robotun enerjiyi kendi kendine yeniden kazanabilen araçlar ve robotlar üretme yolunda önemli bir adım olduğu düşünülüyor.

Bu Robotların Esin Kaynağı Hayvanlar Metni Cevapları Sayfa 3

Örümcek Şempanze Robot

Örümcek ve şempanze karışımı bir görünüme sahip olan bu robotun kol ve ayak işlevi gören dört parçası var. Robot, gövdesinde ve baş kısmında bulunan kameraların kontrol paneline aktardığı görüntüler sayesinde kumanda ediliyor. Bu robot, insanların girmesinin tehlikeli olabileceği yerlerde kullanılmak üzere tasarlandı.

Cheetah Robot

Dünyanın en hızlı kara hayvanı olan ve saatte yaklaşık 110 km hızla koşabilen çitalardan esinlenilerek Cheetah (Çita) adlı bir robot geliştirildi. Saatte yaklaşık 45 km hızla koşabilen bu robot şimdiye kadar üretilen, bacakları olan robotların en hızlısı. Cheetah, her türlü yüzey koşulunda ilerleyebiliyor ve tekerlekli robotlarla ulaşılması zor olan yerlere kolayca ve çok hızlı ulaşabiliyor.

Bu Robotların Esin Kaynağı Hayvanlar Metni Cevapları Sayfa 4

1. Metnin genelinde “ (Bir şeyden) etkilenmek; ilham almak, içine doğmak, aklına gelmek.” anlamında bir sözcük kullanılmıştır. Bu sözcük hangisidir?
A. Yönlenmek
B. Tasarlamak
C. Kullanmak
D. Esinlenmek

Cevap: D

2. Metinde sözü edilen robotlar, hayvanların hangi özelliklerinden yararlanılarak üretilmiştir?

Cevap:

Kabul edilebilir cevap: “Vücut yapıları ve hareket etme biçimlerinden yararlanılarak üretilmiş.” ifadesi veya bu anlama gelen cevaplar kabul edilir.
Örnek cevap:
– Vücutlarının yapısal özelliklerinden yararlanılmıştır.
– Hayvanların hareket biçimlerinden yararlanılmıştır.

Kabul edilemez cevap: Metnin ilgisiz olan bir bölümünden alıntı yapılarak verilen veya yanlış ve ilgisiz cevaplar kabul edilmez.

3. Robot balık, hangi balıktan esinlenilerek üretilmiştir?

Cevap:

Kabul edilebilir cevap: “Somon balığından esinlenilerek üretilmiştir.” ifadesi veya bu anlama gelen cevaplar kabul edilir.
Örnek cevap:
– Somon balığından esinlenilmiştir.
– Somon balığından esinlenilerek üretilmiştir.
– Somondan esinlenilmiştir.

Kabul edilemez cevap: “Başka bir balık adı” ya da sadece “balık” cevabı kabul edilmez.

Bu Robotların Esin Kaynağı Hayvanlar Metni Cevapları Sayfa 5

4. Okuduğunuz ilk metin 2015 yılında yazılmıştır. Robot balıklarla ilgili 2019 yılında yayımlanmış aşağıdaki haber metninde ise şunlar yazmaktadır:

Thames Nehrine bırakılan robot balık, su kirliliğiyle ilgili üç boyutlu bir harita çıkaracak. Bu robot balık, içine yerleştirilen elektronik sensörler sayesinde sudaki zararlı kimyasalları koklayabiliyor. Böylece gemilerden sızan yakıtların veya suya karışan kimyasal maddelerin oluşturduğu kirlilik kaynaklarını tespit edebiliyor.

Okuduğunuz iki metinden hareketle aşağıdakilerden hangileri doğrudur? Uygun olan bütün seçenekleri işaretleyiniz.

Robot balıklar, balıkların deniz altında yumurtlamalarını sağlamıştır.
Robot balıkların deniz kirliliği için kullanılma planı, dört yıl sonra gerçekleştirilmiştir.
Robot balıklar, deniz altındaki kirliliğin kaynağını yok etmeye programlanmıştır.
Robot balıklar, ilerleyen zamanlarda denizlerdeki araştırmalarda daha verimli kullanılması amacıyla yeni teknolojilerle donatılmıştır.

Cevap:

Kabul edilebilir cevap: Doğru olan iki seçeneğin işaretlendiği cevaplar kabul edilir.

Kısmi kabul edilebilir cevap: Doğru seçeneklerden sadece birinin işaretlendiği cevaplar kabul edilir.

Kabul edilemez cevap: Doğru seçeneklerin işaretlenmediği veya tüm seçeneklerin işaretlendiği ya da hepsinin boş bırakıldığı cevaplar kabul edilmez.

5. Sinek kuşu robotun askeriyede gözlem yapmak amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Nedenlerinden ikisini yazınız.
1. Neden:
2. Neden:

Cevap:

Kabul edilebilir cevap: Aşağıdaki nedenlerden iki tanesinin veya bu anlama gelen ifadelerin yazıldığı cevaplar kabul edilir.
– Sinek kuşu robotun, gerçek sinek kuşu büyüklüğünde olması yani küçük olması nedeniyle ayırt edilmesinin güç olması
– Uzaktan kontrollü bir hava aracı olması
– Üzerindeki kamerayla kullanıcısına görüntü aktarması
– Helikopter gibi havada asılı kalıp kendi etrafında dönebilme yeteneğine sahip olması

Kısmi kabul edilebilir cevap: Nedenlerden bir tanesinin veya bu anlama gelen bir ifadenin yazıldığı cevaplar kabul edilir.

Kabul edilemez cevap: Doğru nedenlerin dışında yazılan yanlış ve ilgisiz cevaplar kabul edilmez.

Bu Robotların Esin Kaynağı Hayvanlar Metni Cevapları Sayfa 6

6. Örümcek ve şempanze karışımı robot hangi amaçla tasarlanmıştır?

Cevap:

Kabul edilebilir cevap: “Örümcek ve şempanze karışımı robot, insanların girmesinin tehlikeli olabileceği yerlerde kullanmak amacıyla tasarlanmıştır.” ifadesi veya bu anlama gelen cevaplar kabul edilir.
NOT: Metindeki “Bu robot, insanların girmesinin tehlikeli olabileceği yerlerde kullanılmak üzere tasarlandı.” cümlesinin aynen yazıldığı cevaplar da kabul edilir.
Örnek cevap:
– İnsanların girmesi tehlikeli olan bazı yerlerde kullanmak için tasarlanmıştır.

Kabul edilemez cevap: Yanlış ve ilgisiz cevaplar kabul edilmez.

7. Yılanlardan esinlenilerek üretilen robotun arama kurtarma çalışmalarında kullanılması planlanıyor. Nedenlerini yazınız.
1. Neden:
2. Neden:

Cevap:

Kabul edilebilir cevap:
1. “Çünkü bu robot, sert zeminde ve suda rahatlıkla hareket edebiliyor.”
2. “Baş kısmındaki kamerası ve dar alanlara girip küçük boşluklarda rahat hareket edebilmesi arama kurtarma çalışmalarında kolaylık sağlayacaktır.” ifadeleri veya bu anlama gelen cevaplar kabul edilir.
Örnek cevap:
– Çünkü vücudunun esnek olması, sert zeminlerde ve suda yapılan arama kurtarma çalışmalarında avantaj sağlar.
– Çünkü, dar alanlardaki arama kurtarma çalışmalarında, kamerası ve vücudunun esnek oluşu fayda sağlar.
– Çünkü, dar alanlarda rahat hareket edebilir.

Kısmi kabul edilebilir cevap: İstenen nedenlerden sadece birinin yazıldığı cevaplar kabul edilir.

Kabul edilemez cevap: Hiçbir nedenin belirtilmediği veya yanlış ve ilgisiz cevaplar kabul edilmez.

8. Biyonik kanguruya takılan yayların görevi nedir? Yazınız.

Cevap:

Kabul edilebilir cevap: “Kangurunun sıçramaları sırasında kullanacağı enerjiyi üretmektir.” ifadesi veya bu anlama gelen cevaplar kabul edilir.
Örnek cevap:
– Kanguru sıçrayıp ayakları tekrar yere değdiğinde bu yaylar sıkışır böylece bir sonraki sıçramalarında kullanılmak üzere bir miktar enerji üretir.
– Kangurunun sıçramaları için gerekli enerjiyi üretmektir.
– Kangurunun ihtiyacı olan enerjiyi üretmektir.

Kabul edilemez cevap: Yanlış ve ilgisiz cevaplar kabul edilmez.

Bu Robotların Esin Kaynağı Hayvanlar Metni Cevapları Sayfa 7

9. Sizce, biyonik kanguru gibi bazı robotlar, daha üstün özelliklere sahip başka bir robot veya aletin üretimi için ilk örnek olabilir mi? Cevabınızı işaretleyiniz.
Evet
Hayır
Cevabınızın gerekçesini yazınız.

Cevap:

Kabul edilebilir cevap:
Evet: “Çünkü, mevcut robotun faydalı ve aksayan yönleri bilineceği için başka özellikler de eklenerek yeni bir araç, alet veya robot geliştirilebilir.” ifadesi veya bu anlama gelen cevaplar kabul edilir. Hayır: “Çünkü, mevcut robotun aksayan yönü düzeltilemeyebilir.
Bu yüzden eksik yönleri bulunan bir robotun geliştirilip yeni bir alet veya robot üretmek için kullanılması sorun oluşturabilir.” ifadesi veya bu anlama gelen cevaplar kabul edilir.
Örnek cevap:
– Evet: Çünkü bu robotun özelliklerine başka özellikler eklenerek geliştirilebilir.
– Hayır: Çünkü bu robotun iyi çalışmayan özellikleri olabilir.

Kabul edilemez cevap: “Evet “veya “Hayır” seçeneklerinden birinin işaretlenip mantıklı bir gerekçenin yazılmadığı cevaplar kabul edilmez. Çünkü cevap, gerekçesi olmadan kabul edilmez.

10. Aşağıdaki robotların, canlıların hangi hareket biçimlerinden esinlenilerek tasarlandıklarını tabloda işaretleyiniz.

Cevap:

Kabul edilebilir cevap: Tablodaki doğru olan tüm bölümlerin işaretlendiği cevaplar kabul edilir.

Kabul edilemez cevap: Tablodaki doğru olan bölümlerin dışında bir işaretlemenin yapıldığı veya doğru olan bölümlerin eksik işaretlendiği ya da tabloda hiçbir işaretlemenin yapılmadığı cevaplar kabul edilmez.

Bu Robotların Esin Kaynağı Hayvanlar Metni Cevapları Sayfa 8

11. Çitalardan esinlenilerek üretilen “Cheetah” adlı robotu diğer robotlardan ayıran bazı özellikler vardır. Bu özellikleri metinden hareketle yazınız.

Cevap:

Kabul edilebilir cevap:
“1. Saatte yaklaşık 45 km hızla koşabilen robot şimdiye kadar üretilen, bacakları olan robotların en hızlısıdır.
2. Daha önce üretilen tekerlekli robotlarla ulaşılması zor olan yerlere kolayca ve çok hızlı ulaşabilir.” ifadeleri veya bu anlama gelen iki özelliğin de yazıldığı cevaplar kabul edilir.
Örnek cevap:
– Şimdiye kadar üretilenlerin içinde en hızlısıdır.
– Daha önce üretilen tekerlekli robotların ulaşamadığı yerlere ulaşabilmesidir.

Kısmi kabul edilebilir cevap: Özelliklerden sadece birinin yazıldığı cevaplar kabul edilir.

Kabul edilemez cevap: Yanlış ve ilgisiz cevaplar kabul edilmez.

12. Metne göre, robotlar hangi amaç için üretilmiştir?
A. Doğayı koruyarak yeşil kalmasını sağlamak
B. Dünyayı yapay zekânın denetiminden kurtarmak
C. İnsanların gücünün yetmediği pek çok işi kolaylaştırmak
D. Çeşitli bilimsel deneylerde kullanmak

Cevap: C

Bu Robotların Esin Kaynağı Hayvanlar Metni Cevapları Sayfa 9

13. Aşağıdaki tabloda verilen robotların eğlence ve spor alanlarından hangilerinde kullanılabileceğini işaretleyerek belirtiniz.

Cevap:

Kabul edilebilir cevap: Tablodaki doğru olan tüm bölümlerin işaretlendiği cevaplar kabul edilir.

Kabul edilemez cevap: Tablodaki doğru olan bölümlerin dışında işaretlemenin yapıldığı veya doğru olan bölümlerin eksik işaretlendiği ya da hiçbir işaretlemenin yapılmadığı cevaplar kabul edilmez.

14. Siz bir robot üretmek isteseydiniz hangi hayvanın hangi özelliğinden esinlenirdiniz? Nedeniyle birlikte yazınız.

Cevap:

Kabul edilebilir cevap: Öğrencinin verdiği özgün (metinde olmayan bir hayvanın ve onun özelliklerinin doğru açıklandığı, bu hayvandan esinlenilerek yapılan robotun işe yarar bir durum için üretilmesinin açıklandığı) cevap kabul edilir.

NOT: Kısmisi olmayacaktır çünkü sadece hayvan adının verilmesi nedeni ile bütünlük taşıyacağı için kabul edilmez.

Kabul edilemez cevap: Öğrencinin verdiği özgün olmayan veya özgün bir hayvan örnek verilmiş olsa bile robotun özelliklerinin doğru açıklanmadığı, işe yarar bir durum için üretilmesinin açıklanmadığı cevaplar kabul edilmez.

***Bu Robotların Esin Kaynağı Hayvanlar metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilir, emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap