Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Seyit Onbaşı İzleme Metni Cevapları

Seyit Onbaşı İzleme metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları (2) 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 54-55-56-57  (Milli Mücadele ve Atatürk Teması)

Seyit Onbaşı İzleme Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları (2)

Seyit Onbaşı İzleme Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları (2)

Seyit Onbaşı İzleme Metni Cevapları Sayfa 54

DERSE HAZIRLIK

1. “Seyit Onbaşı” ismini duyduğunuzda aklınıza neler gelmektedir?

(örnek)

250 kiloluk top mermisini sırtında taşıyıp savaşın gidişatını etkileyen kahraman bir asker aklıma geliyor.

2. (…)
Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor!
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.
(…)
Mehmet Âkif ERSOY

Dörtlüğü yorumlayıp arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Şair güneş ile şehitlerimizi, hilal ile de bayrağımızı, özgürlüğümüzü sembolize etmiştir. Özgürlük için kendi canlarını hiç düşünmeden veren Türk milletinin fedakarlığını ve Türk milletinin bu insanlarla ne kadar gurur duyduğunu, minnet duygusu beslediklerini anlatmaktadır.

1. ETKİNLİK

İzlediğiniz filmde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri yazınız. Kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Cevap: 

tabya: Bir bölgeyi savunmak için yapılan ve silahlarla güçlendirilen yapı

zırhlı: Büyük bir bölümü mermilere ve uçak bombalarına karşı bir zırhla korunmuş, genellikle büyük tonajlı açık deniz gemisi

hürmet: Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, saygı

siper almak: Bir şeyi veya bir yeri siper olarak kullanıp gizlenmek

2. ETKİNLİK

İzlediğiniz filmden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. “Çamlık” köyünün isminin “Koca Seyit” olarak değişmesinin sebebi nedir?

Cevap: Koca Seyit’e yani Seyit Onbaşı’ya duyulan hayranlık nedeniyle değişmiştir.

2. “Seyit Onbaşı” filmi sizde hangi duyguları uyandırdı? Niçin?

(örnek)

Gurur ve minnet duygusu uyandırdı. Atalarımızın kahramanlıkları, ne kadar yüce bir millete tabi olduğumu fark ettirdi. Zor şartlarda mücadele edip vatanımızı koruyan, düşman ellerinden kurtaran atalarımıza ne kadar borçlu olduğumu hissettirdi.

3. Sizce Seyit Onbaşı’ya dört insan gücü veren duygunun kaynağı ne olabilir?

Cevap: Vatan sevgisi ve inanç duygularıdır.

4. Bir turist rehberi olarak turistlere Seyit Onbaşı’yı nasıl anlatırsınız?

Cevap: Seyit Onbaşı, bir savaşın seyrini değiştirdiği gibi bir milletin kaderini de değiştiren, inanç abidesi bir kahramandır.

5. “Kimi Niğde’den, kimi Diyarbakır’dan, kimi Rize’den, kimi Edirne’den; kimi üniversite sırasından, kimi tarlasından kalkıp cepheye koştular.” Kumandanın bu sözleri Çanakkale Savaşı’nın hangi özelliğini göstermektedir?

Cevap: Çanakkale Savaşı, sadece askerlerin değil tüm Anadolu halkından insanların katıldığı bir savaş olduğunu gösterir.

6. Sizce Çanakkale geçilseydi neler olabilirdi?

Cevap: Kurtuluş Savaşı’nı kaybedebilirdik. Düşmanlar topraklarımıza girer, vatanımızı ele geçirirlerdi.

Seyit Onbaşı İzleme Metni Cevapları Sayfa 55

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) İzlediğiniz filmdeki çocuğun “Merak etme amca. Ben Koca Seyit köyündenim.” derken yaptığı “baş parmak hareketinin” anlamı ne olabilir?

Cevap: Köyün yönünü, ne tarafta olduğunu göstermektedir.

b) Konuşurken jest ve mimiklerinizi kullanır mısınız? Düşüncelerimizi ifade ederken jest ve mimiklerimizi neden kullanma ihtiyacı hissederiz?

Cevap: Anlattıklarımızın karşı tarafın daha iyi anlayabilmesi, daha etkili bir anlatım sağlamak, duygularımızı yansıtmak için jest ve mimiklerimizi kullanırız.

c) Başarılı bir iletişim için günlük hayatta beden dilinin önemi nedir?

Cevap: Beden dili etkili bir anlatım ve duyguların yansıtılması için önemlidir. Karşımızdaki insanın anlattıklarımızı yanlış anlamaması ya da anlattıklarımızı ciddiye alması, beden dilimizi etkili bir şekilde kullanmamıza bağlıdır. Böylece iletişimimiz daha sağlıklı olacaktır.

4. ETKİNLİK

İzlediğiniz filmi canlandırmak amacıyla öğretmeninizin rehberliğinde bir grup oluşturunuz. Grup arkadaşlarınızla filmdeki kahramanları belirleyiniz. Rolleri paylaşarak sınıfta canlandırınız.

Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

5. ETKİNLİK

“Seyit Onbaşı” filminde geçen aşağıdaki cümlelerden nesnel olanların başına (N), öznel olanların başına (Ö) yazınız.

Cevap: 

(N) Köyümüzün adı önceden “Çamlık’mış”, sonradan “Koca Seyit” adını vermişler.

(Ö) Koca Seyit’in kahramanlıklarını Çamlık köylüleri kadar hiç kimse bilemez.

(Ö) Bu topraklar tarihin en büyük savaşına tanık olmaya hazırlanıyor.

(Ö) Birbirinden büyük yirmi dört savaş gemisi inanılmaz bir güce sahipti.

(N) Hafif yara alan zırhlılar geri çekilirken yalnızca Ocean (Oşın) adlı bir zırhlı kalmıştı.

6. ETKİNLİK

İzlediğiniz “Seyit Onbaşı” filminin hedef kitlesi ve amacı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Cevap: 

Seyit Onbaşı filminin hedef kitlesi çocuklardır. Amacı, tarihimizin kahramanlarından olan Seyit Onbaşı’nın vatan sevgisi ve inancının nasıl olduğunu ve Çanakkale Savaşı hakkında kısa bilgi vermektir.

Seyit Onbaşı İzleme Metni Cevapları Sayfa 56

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinde geçen haber ve dilek kipi almış fiilleri bulunuz. Bulduğunuz fiilleri ilgili kutulara yazınız.

Ya Sütlüce’nin Başına Gelenler

(…)
Düşman denizaltısı, Sütlüce’yi durdurur. Gemiye çıkan üç düşman subayı etrafı inceler. Kaptan Sezai Bey’e:

— Çanakkale’ye mi? der düşman subaylarından biri alaylı alaylı.

— Evet, diye cevap verir Kaptan Sezai Bey. Hastanelere malzeme götürüyorum. Öteki subay:

— Bunlar, Çanakkale’de savaşan askerlere giden erzaklar, savaş malzemesi değil, der.

Sonra da yanında bulunan daha yüksek rütbeli düşman subayına bakarak:

— Bu gemiyi de batıralım komutanım.

Üst rütbeli düşman subayı, yanında konuşan subaya bakar. Bu bakış: “Çeneni kapa ve sus!” demektir. Sonra da Kaptan Sezai Bey’e:

— Bu seferlik sizi bırakıyorum. Bir daha bu denizde size rastlarsam hiç tereddüt etmeden batırırım, diyerek gemiden ayrılır.

Böylece Sütlüce gemisi ve Kaptan Sezai Bey serbest kalarak yoluna devam etti. Gelibolu’ya vardığında derin bir “oh” çekti. Yükünü boşalttıktan sonra da yeni seferler için tekrar İstanbul’a döndü.
(…)

Yaşar AKSAN
(Kısaltılmıştır.)

Cevap: 

Haber Kipi

 • durdurur
 • inceler
 • der
 • verir
 • götürüyorum
 • bakar
 • bırakıyorum
 • batırırım
 • ayrılır
 • etti
 • çekti
 • döndü

Dilek Kipi

 • batıralım
 • kapa
 •  sus

8. ETKİNLİK

Seyit Onbaşı, Çanakkale Savaşı’nda top mermisini kaldırırken neler hissetmiş olabilir? Kendinizi Seyit Onbaşı’nın yerine koyarak duygularınızı ifade ediniz.

(örnek)

Bir yandan insanın tek başına kaldıramayacağı ağır bir top mermisi, bir yandan da vatanını ele geçirmeye çalışan düşman gemisi vardır. Topu kaldırmasına imkan yoktur. Fakat kaldıramazsa gemi geçecek ve ağır zarar verecektir. O an Seyit Onbaşı, vatan sevgisinin verdiği manevi güçle topu kaldırıp kaldırmayacağını düşünmemiştir bile. Tek düşündüğü o geminin geçmemesi gerektiğidir. Bu hissettiği manevi güç yardımı ile topu kaldırabilmiştir.

Seyit Onbaşı İzleme Metni Cevapları Sayfa 57

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Okulunuzda düzenlenecek kompozisyon yarışmasına katılmak için “Çanakkale Savaşı ve Vatan Sevgisi” konulu bir araştırma yapınız. Bu araştırmanız için bir taslak oluşturunuz.

(örnek)

ARAŞTIRMA YAZI TASLAĞIM

Araştırmanın Konusu: Çanakkale Savaşı’ndaki vatan sevgisini gösteren örnekler

Araştırmanın Ana Fikri: Çanakkale Savaşı, Türk milletinin vatan sevgisini gösteren en önemli olaydır.

Giriş Bölümü: Çanakkale Savaşı hakkında kısa bilgi ve Türklerin vatan sevgisi

Gelişme Bölümü: Çanakkale Savaşı’nda Türk halkının fedakarlıkları

Sonuç Bölümü: Çanakkale Savaşı’ndaki bazı kahramanlar

b) “Çanakkale Savaşı ve Vatan Sevgisi” konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabileceğiniz Çanakkale ve Vatan Sevgisi konulu bir araştırma yazısını örnek alabilirsiniz.

Çanakkale Savaşı ve Vatan Sevgisi

*** Seyit Onbaşı İzleme metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
love
1
clap
1
unlike
0
happy
0
confused
0
sad
0
angry

60 Yorum

Yorum Yap