Türkülerimizin Kültürümüzdeki Yeri ve Önemi


Türkülerimizin kültürümüzdeki yeri ve önemi, türkülerin sosyal hayatımızdaki yeri, önemli türkülerimiz konulu araştırma yazısını içerikte bulabilirsiniz.


Türkülerimizin Kültürümüzdeki Yeri ve Önemi

Türkülerimizin Kültürümüzdeki Yeri ve Önemi


Milletlerin kültürel değerleri, onları bir arada tutan önemli ögeler arasında yer almaktadır. Çünkü kültür; birden oluşmaz, aniden gelmez, tepeden inmez, rastgele olmaz ve yolda bulunmaz. Kültür, ilmek ilmek dokunarak meydana gelir. Yıllar, hatta bazen yüzyıllar alır ve zorlu süreçlerin ardından oluşur. Bizim milletimizin de en önemli kültürel değerlerinden biri türküleridir. Türkülerimizin kültürümüzdeki yeri ve önemi bambaşkadır.

Türkülerimiz, milletimizin bağrından çıkmıştır. Türkülerimizin pek çoğu anonimdir. Kim tarafından yazıldığı ya da kim tarafından söylendiği belli değildir. Bu durum, türkülerimizin millete mal olduğunun en önemli göstergeleri arasında yer alır. Türkülerin hemen hemen hepsinin bir de hikayesi bulunmaktadır. Tüm bu sebeplerden türkülerimizin kültürümüzdeki yeri ve önemi tartışılmazdır. Hikayesi olan türkülerimizden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz.

» Ağgül Seni Camekanda Görmüşler

» Hey On Beşli

» Ali Beyim Taş Başında Oturur

» Anne Beni Kırkpınar’da Kestiler (Molla Ahmed)

» Aşağıdan Gelen Tatar

» Ankara’da Yedik Taze Meyvayı

» Aşağıdan Gelir Omuz Omuza

» Aşağıdan Geliyor Türkmen Koyunu (Manda Yuva Yapmış)

» Aşan Bilir Karlı Dağın Ardını

» Bebeğin Beşiği Çamdan

» Ben Gidiyom Rüştü Beyim Ağlama

» Beyaz Giyme Toz Olur

» Beyler De Bahçesinde Bir Ulu Çınar

» Bir Hışmınan Geldi Geçti (Kiziroğlu)

» Bir Sandığım Vardır Sırmadan Telden

» Bir Yıldız Doğdu Nur İle

» Bir Yıldız Doğdu Yüceden

» Cabur Dağdan Kuş Geliyor

» Bodrum’lular Erken Biçer Ekini (Bodrum Hakimi)

» Çamlığın Başında Tüter Tütün

» Çıktım Belen Kahvesine Baktım Ovaya

» İnsan Kısım Kısım Yer Damar Damar

» İslamoğlu Derler Benim Adıma

» Kaçındasın Gelin Ümmü Kaçında

» Çöngünün Uykusu Yoktur

» Dağlar Seni Delik Delik Delerim

» Dastarını Örtüp Örtüp Bakarsın (Huriyem)

» Deli Poyraz Yere Sürdü Bulutu (Gurbet Havası)

» Deniz Üstü Köpürür

» Dersini Almış da Ediyor Ezber

» Erzincan’a Girdim Ne Güzel Bağlar

» Devrent Deresini Duman Bürüdü (Dudu)

» Drama Köprüsü Bre Hasan

» Ela Gözlü Nazlı Yar

» Ereğli’den Çıktım Sökün Eyledim

» Eremedim Vefasına Dünyanın

» Evlerinin Önünde Pınarlar Harlar

» Ferayidir Kızın Adı Ferayi

» Güvercin Uçuverdi (Misket)

» Geyik Ne Melersin

» Gine Yeşillendi Niğde Bağları

» Gökte Uçan Huma Kuşu

» Hem Okudum Hem Yazdım

» Gözüm Yaşı Terme Çayını Tutuyor

» Halil İbrahim

» Hastane Önünde İncir Ağacı

» Ben de Gittim Bir Geyiğin Avına

» Hekimoğlu Derler Benim Aslıma

Bu listedeki türküleri daha onlarca çoğaltmak mümkündür. Yukarıdaki listede bulunan bütün türkülerin ve daha onlarca farklı türkünün bir hikayesi bulunmaktadır. Bu türküler özlemde, ağıtta, acıda, ölümde, sevinçte ve düğünde milletimizi bir araya getiren birer baş yapıttır. Dolayısıyla türkülerimizin kültürümüzdeki yeri ve önemi, taşların duvar olabilmesi için çimentonun önemi gibidir.


Türkülerimizin kültürümüzdeki yeri ve önemi, türkülerin sosyal hayatımızdaki yeri, önemli türkülerimiz konulu araştırma yazısını beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak konudan diğer arkadaşlarınızın da faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


Diğer Araştırma Konuları İçin Tıklayınız