Araştırma Konuları

SIRASIYLA ATATÜRK’ÜN GİTTİĞİ OKULLAR

 

Atatürk, sırasıyla şu okullara gitmiştir:

  1. Mahalle Mektebi
  2. Şemsi Efendi Okulu
  3. Selanik Mülkiye Rüştiyesi
  4. Selanik Askeri Rüştiyesi
  5. Manastır Askeri İdadisi
  6. Harp Okulu
  7. Harp Akademisi
+ +