Araştırma Konuları

ATAÜRK ÇOCUKLARA VERDİĞİ ÖNEMİ NASIL GÖSTERMİŞTİR?

Atatürk, savaş yıllarının en kötü koşullarında bile çocuklarla yakından ilgilenmiş, birçok çocuğu koruması altına almıştır. Savaş yıllarından sonra da çocuklarla ilgilenmeye devam etmiş, özellikle kimsesiz çocuklara büyük önem vermiştir. Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yapılan çalışmaları yakından takip etmiş, kurumun amacını yerine getirebilmesi için büyük bir çaba sarf etmiştir. Çocukları bulundukları yerlerde, evlerde, yurtlarda ziyaret etmiş, hediyeler almış, nasihatlerde bulunmuştur.

Atatürk için bütün çocuklar onun öz yavrusu gibiydi. Çağdaş, modern, mutlu ve huzurlu bir Türkiye’yi çocuklarda görürdü. Yurt gezilerinde nerede bir çocuk görse, onlara sevgiyle yaklaşarak onlarla uzun uzun sohbet ederdi.

Atatürk, TBMM’nin açıldığı gün olan 23 Nisan’ı çocuklara armağan ederek, çocuklara verdiği değer ve önemi tüm dünyaya göstermiştir.

“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.”

+ +