Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Okumak Gibisi Yok Metni Cevapları (4. Sınıf Türkçe)

Okumak Gibisi Yok metni cevapları ve soruları, Meb Yayınları 4. sınıf Türkçe kitabı Sayfa 76-77-78-79-80-81-82 (Okuma Kültürü Teması)

Okumak Gibisi Yok Metni Cevapları

Okumak Gibisi Yok Metni Cevapları Sayfa 76

1. METİN

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Nasıl bir okuyucu olduğunuzu belirlemek için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Tabloya bu konuda uygun gördüğünüz soruları ekleyebilirsiniz.

Ayda ortalama kaç kitap okursunuz? 

Cevap: 2

Hangi tür kitapları okumaktan daha çok keyif alırsınız?

Cevap: Çocuk kitapları okurum.

Kitap okumayı mı, dinlemeyi mi tercih edersiniz?

Cevap: Okumayı severim.

Takip ettiğiniz bir süreli yayın (gazete, dergi vb.) var mı? Varsa adları nedir?

Cevap: Var Bilim Teknik Çocuk dergisi.

Farklı türde medya metinleri (blog, internet sitesi, haber vb.) okur musunuz?

Cevap: Var www.evvelcevap.com sitesini her zaman takip ediyorum.

Kitap seçiminde nelere dikkat edersiniz?

Cevap: Özellikle bana neler anlattığı kahramanlarının nasıl işlendiğine bakarım.

Okumak Gibisi Yok Metni Cevapları Sayfa 77

2. Aşağıda verilen alana, “kitap, okumak, bilgi, öğrenmek, kültür, kütüphane” kavramlarının sizde uyandırdığı duygu ve düşüncelerle ilgili bir resim çiziniz.

Cevap: Bu kavramlar bana hayal kurmayı çağrıştırıyor. Çünkü okumak, kütüphaneden kitap almak beni heyecanlandırıyor. Bana yeni ufuklar açıyor.

Metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz.

OKUMAK GİBİSİ YOK

Okulun kütüphanesi kalabalıktı. Anlaşılan kitap kulübünün sergisi ilgi çekmişti. Çocuklar bir haftadır uğraşıyorlardı ve iyi hazırlanmışlardı doğrusu. Sergide ilginç fotoğraflar ve bilgiler yer alıyordu. Örneğin kütüphaneler nerede kuruldu? Bu kütüphanelerin işlevi neydi?
Antik kütüphanelerde hangi kitaplar bulunuyordu?
İlk kütüphanelerin nerelerde kurulduğunu anlamak için ilk kentlerin nerelerde kurulduğuna bakmak gerekir. Çünkü kütüphaneler kent kültürünün ve medeniyetin bir parçasıdır.
Tarihteki ilk kentlerin, ilk medeniyetlerin kurulduğu yerlerden birinin Dicle ve Fırat nehirleri arasında bulunan ve Mezopotamya adı ve- rilen bölge olduğu tahmin ediliyor. Asurlular da Mezopotamya medeniyetlerinden biri.
Asur kraliyet ailesinin özel kütüphanesi olan Asurbanipal Kütüphanesi’nde çok sayıda mektup, yönetim ve hukukla ilgili resmî belgeler ve resmî yazışmalar bulunduğu biliniyor. Bu kütüphane, daha çok bir arşiv niteliğinde.
İlk kitapların kâğıda basıldığını mı düşünüyorsunuz? Kâğıdın henüz bulunmadığı dönemde, ilk kütüphanelerin kurulduğu Mezopotamya medeniyetlerinde kil tabletler kullanılırdı. Bu tabletlerde üçgenlerden ve çizgilerden oluşan çivi yazısı kullanılıyordu. Çivi yazısı tahta çubuklar kullanılarak kil tabletlere yazılıyordu. Peki bu kil tabletlerde neler anlatılıyordu? Ticaret, tarım, tıp, din, hukuk, doğa, edebiyat, hatta yemek tarifleri…
Roma İmparatorluğu döneminde, krallar kentlerinin zenginliğini göstermek için görkemli binalar yaptırırlardı. Elbette bu binalar arasında kütüphaneler de vardı. Ülkemizde İzmir’de bulunan Efes Antik Kenti’ndeki Celsus (Selsus) Kütüphanesi ve Cezayir’in Timgad Antik Kenti’ndeki Timgad Kütüphanesi mimari açıdan göz alıcıdır. Bu kütüphanelerdeki kitaplar el yazmasıydı ve papirüs adı verilen kâğıt rulolar şeklindeydi. Bu rulolar özel kutularda saklanıyordu. Antik Çağ’ın en büyük kütüpha- nelerinden biri de Mısır’ın İskenderiye kentinde bulunan ve kentle aynı adı taşıyan İskende- riye Kütüphanesi’ydi. Kütüphane okuma salonları, derslikleri, toplantı odaları ve bahçesiyle âdeta bir araştırma merkezi olan İskenderiye Müzesi’nin bir parçasıydı. Bu kütüphanede Öklid, Arşimet, Batlamyus, Erasisratos gibi Antik Yunan tarihinin önemli bilim insanlarının çalıştığı biliniyor.

Tuğba CAN

Okumak Gibisi Yok Metni Cevapları Sayfa 78

1. ÇALIŞMA

Aşağıdaki açıklamaların yanında harfleri karışık olarak verilen kelimeleri, düzelterek noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

İşlev: Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, yaptığı görev. (i-ş-v-l-e)
Medeniyet: Uygarlık. ( d-e-m-e-i-y-e-t-n)
Arşiv: Çeşitli bilgi ve belgelerin toplanması ve toplandığı yer. (r-ş-i-a-v)
Resmî: Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili. (r-e-m-î-s)
Kil: Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak. (l-i-k)
Papirüs: Eski Mısırlıların bu bitkinin saplarından yaptıkları kâğıt. (s-i-p-a-ü-r-p)
Tablet: Eski medeniyetlerden kalma, pişmiş veya güneşte kurutulmuş kilden yapılmış, üzerinde çivi yazısı ile metin yazılı belge. (t-a-l-b-e-t)
Antik: İlk Çağ’daki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan. (t-i-a-n-k)

Okumak Gibisi Yok Metni Cevapları Sayfa 79

2. ÇALIŞMA

Aşağıdaki soruları “ Okumak Gibisi Yok” adlı metne göre cevaplayınız.

• Metinde söz edilen sergi kimler tarafından, nerede düzenlenmiştir?

Cevap: Okulda kitap kulübü tarafından düzenlenmektedir.

• İlk kütüphanelerin nerede kurulduğunu bilmek için hangi bilgiye sahip olmak gerekir?

Cevap: İlk kütüphanelerin nerelerde kurulduğunu anlamak için ilk kentlerin nerelerde kurulduğuna bakmak gerekir.

• Asurbanipal Kütüphanesi’nin özellikleri nelerdir?

Cevap: Asurbanipal Kütüphanesi’nde çok sayıda mektup, yönetim ve hukukla ilgili resmî belgeler ve resmî yazışmalar bulunduğu biliniyor. Bu kütüphane, daha çok bir arşiv niteliğinde imiş.

• Kâğıdın henüz bulunmadığı zamanlarda ilk kitaplar ne şekilde hazırlanırmış?

Cevap: Kâğıdın henüz bulunmadığı dönemde, ilk kütüphanelerin kurulduğu Mezopotamya medeniyetlerinde kil tabletler kullanılırmış. Bu tabletlerde üçgenlerden ve çizgilerden oluşan çivi yazısı kullanılıyormuş. Çivi yazısı tahta çubuklar kullanılarak kil tabletlere yazılıyormuş.

• Antik Çağ kütüphanelerinin özellikleri nelerdir?

Cevap: Antik Çağ’da krallar kentlerinin zenginliğini göstermek için görkemli binalar yaptırırmış bu binalardan biri de kütüphaneler imiş. Bu kütüphaneler okuma salonları, derslikleri, toplantı odaları ve bahçesiyle âdeta bir araştırma merkezi halinde imiş.

3. ÇALIŞMA

“Okumak Gibisi Yok” metninden öğrendiğiniz farklı üç bilgiyi aşağıdaki öğrencilerin konuşma balonlarına yazınız.

Cevap:

1. Öğrenci (Kız): İlk kütüphanelerin nerelerde kurulduğunu anlamak için ilk kentlerin nerelerde kurulduğuna bakmak gerekirmiş.
2. Öğrenci (Erkek): Asurbanipal Kütüphanesi’nde çok sayıda mektup, yönetim ve hukukla ilgili resmî belgeler ve resmî yazışmalar bulunduğu biliniyormuş.
3. Öğrenci (Erkek): Kütüphaneler okuma salonları, derslikleri, toplantı odaları ve bahçesiyle âdeta bir araştırma merkezi halinde imiş.

Okumak Gibisi Yok Metni Cevapları Sayfa 80

4. ÇALIŞMA

“Okumak Gibisi Yok” metniyle ilgili aşağıdaki açıklamalara metinden birer örnek yazınız.

Cevap:

• Metinde, bazı eski ve ünlü kütüphanelerin adları geçmektedir.
ÖRNEK: Asurbanipal Kütüphanesi, İzmir’de bulunan Efes Antik Kenti’ndeki Celsus (Selsus) Kütüphanesi ve Cezayir’in Timgad Antik Kenti’ndeki Timgad Kütüphanesi.

• Metinde, ilk kitaplar hakkında bilgi verilmektedir.
ÖRNEK: Kâğıdın henüz bulunmadığı dönemde, ilk kütüphanelerin kurulduğu Mezopotamya medeniyetlerinde kil tabletler kullanılırmış. Bu tabletlerde üçgenlerden ve çizgilerden oluşan çivi yazısı kullanılıyormuş. Çivi yazısı tahta çubuklar kullanılarak kil tabletlere yazılıyormuş.

• Metinde; yer adları, kütüphane adları, çağ adları ve devlet adları büyük harflerin kullanıldığı yerlere uygun olarak büyük harfle yazılmıştır.
ÖRNEK: İzmir’de bulunan Efes Antik Kenti’ndeki Celsus (Selsus) Kütüphanesi ve Cezayir’in Timgad Antik Kenti’ndeki Timgad Kütüphanesi mimari açıdan göz alıcıdır.

5. ÇALIŞMA

Aşağıda verilen sözde, Voltaire (Volter) daha etkili ve farklı bir anlatım kullanmak amacıyla benzetme yapmıştır. Bu benzetmeyle ilgili cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

Kitabın yaprakları, bizi aydınlığa götüren kanatlar gibidir. (Voltaire)

Cevap:

• Bu ifadede, hakkında görüş bildirilen ve başka bir şeye benzetilen, kitabın yapraklarıdır. 
• Voltaire, söz ettiği varlığı kanatlara benzetmiştir.
• Bu benzetme, şu yönden yapılmıştır: Kitabın yaprakları aydınlığa götüren kanatlar gibi bizi uçurur anlamında yapılmıştır. 

Okumak Gibisi Yok Metni Cevapları Sayfa 81

6. ÇALIŞMA

Aşağıdaki görsellerle “Okumak Gibisi Yok” adlı metin arasında nasıl bir ilişki vardır? Düşüncelerinizi aşağıda verilen alana yazınız.

Cevap: Görsellerde kitapların geçmişten günümüze geçirdikleri evrelere yer verilmiştir. Bu evrelerde kitapların önce papirüs, sonra yapraklara en sonunda da kağıtlara ve seri basımlarla matbaalar aracılığı bugünkü haline basıldığını görürüz. Metinde de bu konudan bahsetmekte kitapların muhafaza edildiği kütüphaneler anlatılmaktadır.

Okumak Gibisi Yok Metni Cevapları Sayfa 82

7. ÇALIŞMA

Aşağıda bir kitabın tanıtımı yapılmıştır. İnceleyiniz. Siz de çok sevdiğiniz bir kitabı seçip bu kitaba bir kapak hazırlayınız ve kitabınızın kimlik bilgilerini yazınız.

• Çocuk Edebiyatı
• Yayınevi: MEB
• Sayfa Sayısı: 32
• Yazar: EMEL SANCAK – EMİNE DÜVER

Cevap:

Çocuk Edebiyatı
Yayınevi: Evvelcevap
Sayfa Sayısı: 48
Yazar: Asrın NIRSA, Volkan NAKLOV

**Okumak Gibisi Yok metni cevapları (Sayfa 76-77-78-79-80-81-82) hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilir, emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilirsiniz.

Türkçe Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

9 Yorum

Yorum Yap