5. Sınıf MEB Yayınları 2017-2018 Çalışma Kitabı Cevapları

Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Etkinlik Cevapları


5. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 50-51-52-53, Mustafa Kemal’in Kağnısı metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


5. Sınıf MEB Yayınları Mustafa Kemal'in Kağnısı Metni Etkinlik Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Etkinlik Cevapları


1. ETKİNLİK

a)

Sözcüklerin sözlük sırasına göre dizilmesi:

1. acı
2. al
3. asker
4. elma
5. gece
6. kağnı
7. nazar
8. ses
9. ün
10. yaşlı

b)

Sözcüklerden cümle kurulması:

kağnı: Köy yolunda kağnı arabasını çeken öküzü görünce içim acıdı.

nazar: Annem bana nazar değmesin diye yakama nazar boncuğu takar.

2. ETKİNLİK

Soruların şiirden hareketle cevaplandırılması:

1.  Elif’in geceleyin kağnısıyla yolda olmasının sebebi ceoheye mermi taşımasıdır.

2. Şiirde Elif’in hızlı olması, çok yük taşıyabilmesi, hayvanlara karşı çok merhametli olması, iri ve güçlü olması, tecrübeli olması, azimli ve fedakar olması özelliklerinden bahsedilmektedir.

3. Elif, yolda kalıp cepheye mermi yetiştiremeyeceği endişesiyle Kocabaş’ın ölmesinden korkmaktadır.

4. Kocabaş zaten zayıftı. Yüklediği yük haddinden fazla olduğu için ölmüş olabilir.

5. Kocabaş öldükten sonra, Elif cephaneyi yetiştirmek için kağnı arabasını kendisi çekiyor. Elif’in bu davranışı fedakarca bir davranıştır. Elif vatanı için kendini hiçe sayarak görevini yerine getirmiştir.

6. O dönemde milli mücadelemizin başında Mustafa Kemal vardı. Halk Mustafa Kemal’i kendine önder seçmiş, mücadeleye yardım etmek için tüm varını yoğunu ortaya koymuşlardır. Elif de kağnısıyla mücadeleye yardım ettiği için kağnıya éMustafa Kemal’in kağnısı” adı verilmiştir.

7. Elif’in yerinde olsaydım ben de aynı şekilde kağnı arabasının önüne geçer, arabayı cepheye götürmeye çalışırdım.

8. Fedakar, cesur ve azimli olmaları Milli Mücadele’nin kadın kahramanları ile Elif’in ortak özellikleridir.

3. ETKİNLİK

a)

‘‘Mustafa Kemal’in Kağnısı’’ şiirinde geçen kelimelerin eş anlamlıları:

kara → siyah

çabuk → hızlı

yaşlı → ihtiyar

yürek → kalp

uzak → ırak

ün → şan

ulu → yüce

evvel → önce

yas → matem

asker → er

güçlü → kuvvetli

yel → rüzgar

b)

Eş anlamlı kelimelere örnekler:

130 adet Eş Anlamlı Kelimelere Örnekler için burayı tıklayınız.

4. ETKİNLİK

a)

Yukarıdaki tabloda bir çok kadının cephaneden oluşan yüklerini sırtlayıp bir yere görütmekte olduklarını görüyoruz.

b) 

Atatürk’ün sözü ile “Mermi Taşıyan Kadınlar” tablosu arasındaki ilişki:

Atatürk bu sözüyle Türkiye Cumhuriyeti’nin savaş yanlısı olmadığını fakat gerektiği zaman erkeklerimiz kadar kadınlarımızın da savaş için hazır olduklarını ve gereken her şeyi yapacaklarını anlatmak istemiştir. “Mermi Taşıyan Kadınlar” tablosu da Atatürk’ün Türk kadınları hakkındaki söylediklerini kanıtlamaktadır.

c)

Yukarıdaki tablodan ve “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirinden hareketle Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında kadınlarımızın rolü:

Savaşlar çoğunlukla erkekler ile yapılır. Doğaları gereği erkekler savaşmak için kadınlardan daha uygun yapıdadırlar. Fakat Türk kadınları er meydanında savaşamazlarsa da tüm fedakarlık, azim ve cesaretleri ile cephede savaşan askerlerimiz için mermi taşıyaraki yemek yaparak, yaralılara bakarak ve daha bir çok iş yaparak destek olmuşlardır. Milli mücadele için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardır.

6. ETKİNLİK

a)

Kocabaş’ın öldüğünü gören Elif’in yüz ifadesi:

Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni - Yüz İfadesi

Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni – Yüz İfadesi

b) 

Yüz ifademizin duygularımıza göre şekillenmesi konuşmamızın etkileyiciliğini arttırır. Eğer yüz ifadesi olmazsa, konuştuklarımız bir metinden okunuyormuş gibi olur. Bu nedenle dinleyiciler sıkılır. Konuşmaya gereken önemi göstermezler. Böylece konuşmamız amacına ulaşamaz.

7. ETKİNLİK

a)

Ayşe’nin kelime dağarcığı: yola çıktı, Elif, gece
Kurallaı Cümle: Elif gece yola çıktı.

Zeynep’in kelime dağarcığı: yola çıktı, Elif, dün gece, yetişmek, cepheye, amacıyla
Kurallı Cümle: Elif cepheye yetişmek amacıyla dün gece yol çıktı.

b)

Zeynep’in cümlesi daha açıklayıcı olmuştur. Çünkü Zeynep’in cümlesinde Elif’in yola çıkma amacı ve hangi gece yola çıktığı da belirtilmiştir.

c)

Kelime dağarcığımızı zenginleştirmek için:

  • Kitap, dergi, gazete gibi basılı yayınlar okumalıyız.
  • Gerek törenlerde yapılan konuşmaları, gerekse de televziyon, internet gibi araçlar sayesinde izlediğimiz film, dizi, video, haber gibi programları dikkatlice dinlemeliyiz.
  • Bilmediğimiz kelimeleri not alarak sözlük anlamlarını öğrenebiliriz.
  • İnsanlarla sürekli iletişim halinde olmalıyız.

8. ETKİNLİK

a)

Cümlelerin uygun yerlerine virgül konulması:

(virgüller kırmızı renk ile gösterilmiştir.)

– Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, Millî Mücadele’de ön plana çıkan şehirlerimizdendir.

– Mustafa Kemal 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldi, halk onu sevinç gösterileri ile karşıladı.

– Evet, yurdumuzu korumak için her türlü fedakârlığı yapmalıyız.

– Son düşman askeri ülkemizi terk edene kadar mücadeleye devam edeceğiz, dedi.

– Çalışmak, çalışmak çalışmak! İhtiyacımız olan tek şey çok çalışmaktır.

b)

Virgülün kullanımına örnek iki cümle:

1. Sana güveniyorum, dedi ve gitti.

2. Musakka yapmak için patlıcan, kıyma, sarımsak, sıvı yağ ve maydonoz gerekli.

9. ETKİNLİK

Elif kağnıyı çekmek için Kocabaş’ın yerine geçtikten sonra yaşananlar:

(Örnektir)

Elif güçlü kuvvatli olmasına rağmen arabayı çekmekte çok zorlanıyordu. Nasıl zorlanmasın? Kocabaş’ın bile zorla çektiği cephaneyi Elif kız haliyle nasıl çeksin?

Ama yılmadı Elif. Askerler cephane beklerdi. Bu yük mutlaka onlara ulaşmalıydı. Gözünü kararttı Elif. Var gücüyle arabayı çekmeye başladı. Ne batıp çıktığı çamurlara aldırıyordu ne de sert esen rüzgara. Dağ tepe aştı, sonunda cepheye ulaştı.

Ulaştı ama gücü takati kalmamıştı. Uzaktan iki asker ona doğru koşuyordu. Başardım, dedi Elif. Gururluydu. Ama daha fazla dayanamadı. Bırakıverdi kendini yere. Görevini yapmasının gururu ve sevinciyle tatlı bir uykuya daldı. Bu uyku öyle tatlıydı ki, Elif o uykudan hiç uyanmadı…


5. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 50-51-52-53, Mustafa Kemal’in Kağnısı metni etkinlik cevaplarını beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız