Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Etkinlik Cevapları


2018-2019 Ortaokul 5. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 50-51-52-53,
Mustafa Kemal’in Kağnısı metni etkinlik cevapları ve soruları
(Milli Mücadele ve Atatürk Teması)


5. Sınıf MEB Yayınları Mustafa Kemal'in Kağnısı Metni Etkinlik Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Etkinlik Cevapları


Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 50
⇓⇓⇓


1. ETKİNLİK

a) Şiirde geçen aşağıdaki sözcükleri sözlük sırasına göre diziniz. Öğrendiğiniz yeni kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz.

1. acı
2. al
3. asker
4. elma
5. gece
6. kağnı
7. nazar
8. ses
9. ün
10. yaşlı

b) Yukarıdaki sözcüklerden iki tanesini seçerek cümle içinde kullanınız.

kağnı:Köy yolunda kağnı arabasını çeken öküzü görünce içim acıdı.

nazar: Annem bana nazar değmesin diye yakama nazar boncuğu takar.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle cevaplayınız.

1. Elif’in geceleyin kağnısıyla yolda olmasının sebebi nedir?
Elif’in geceleyin kağnısıyla yolda olmasının sebebi cepheye mermi taşımasıdır.

2. Şiirde Elif’in hangi özelliklerinden bahsedilmektedir?
Şiirde Elif’in hızlı olması, çok yük taşıyabilmesi, hayvanlara karşı çok merhametli olması, iri ve güçlü olması, tecrübeli olması, azimli ve fedakar olması özelliklerinden bahsedilmektedir.

3. Elif, niçin Kocabaş’ın ölmesinden korkmaktadır?
Elif, yolda kalıp cepheye mermi yetiştiremeyeceği endişesiyle Kocabaş’ın ölmesinden korkmaktadır.

4. Kocabaş, niçin ölmüş olabilir?
Kocabaş zaten zayıftı. Yüklediği yük haddinden fazla olduğu için ölmüş olabilir.

5. Kocabaş öldükten sonra, Elif cephaneyi yetiştirmek için nasıl bir çözüm buluyor? Siz, Elif’in bu davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kocabaş öldükten sonra, Elif cephaneyi yetiştirmek için kağnı arabasını kendisi çekiyor. Elif’in bu davranışı fedakarca bir davranıştır. Elif vatanı için kendini hiçe sayarak görevini yerine getirmiştir.

6. Elif’in kağnıya “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adını vermesinin sebebi ne olabilir?
O dönemde milli mücadelemizin başında Mustafa Kemal vardı. Halk Mustafa Kemal’i kendine önder seçmiş, mücadeleye yardım etmek için tüm varını yoğunu ortaya koymuşlardır. Elif de kağnısıyla mücadeleye yardım ettiği için kağnıya “Mustafa Kemal’in kağnısı” adı verilmiştir.

7. Elif’in yerinde olsaydınız cephaneyi yetiştirmek için nasıl bir yol izlerdiniz?
Elif’in yerinde olsaydım ben de aynı şekilde kağnı arabasının önüne geçer, arabayı cepheye götürmeye çalışırdım.

8. Millî Mücadele’nin kadın kahramanları ile Elif’in ortak özellikleri nelerdir?
Fedakar, cesur ve azimli olmaları Milli Mücadele’nin kadın kahramanları ile Elif’in ortak özellikleridir.

3. ETKİNLİK

a) ‘‘Mustafa Kemal’in Kağnısı’’ şiirinde geçen aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını karşılarına yazınız.

kara → siyah

çabuk → hızlı

yaşlı → ihtiyar

yürek → kalp

uzak → ırak

ün → şan

ulu → yüce

evvel → önce

yas → matem

asker → er

güçlü → kuvvetli

yel → rüzgar

b) Siz de eş anlamlı kelimelere örnekler veriniz

130 adet Eş Anlamlı Kelimelere Örnekler için burayı tıklayınız.


Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 50
⇓⇓⇓


4. ETKİNLİK

a) Yukarıdaki tabloda neler görüyorsunuz?

Yukarıdaki tabloda bir çok kadının cephaneden oluşan yüklerini sırtlayıp bir yere götürmekte olduklarını görüyoruz.

b)“Türkiye Cumhuriyeti’nin esas düşüncesi, kadınları değil, erkekleri dahi savaş meydanına götürmemektir. Fakat Türk ulusunun yüksek varlığına, hangi taraftan olursa olsun, ilişildiği zaman, işte o zaman Türk kadınları Türk erkeklerinin bulunduğu yerde hazır ve uyanık ve etkin olacaklardır…”
Mustafa Kemal ATATÜRK

Atatürk’ün yukarıdaki sözü ile “Mermi Taşıyan Kadınlar” tablosu arasında nasıl bir ilişki vardır?

Atatürk bu sözüyle Türkiye Cumhuriyeti’nin savaş yanlısı olmadığını fakat gerektiği zaman erkeklerimiz kadar kadınlarımızın da savaş için hazır olduklarını ve gereken her şeyi yapacaklarını anlatmak istemiştir. “Mermi Taşıyan Kadınlar” tablosu da Atatürk’ün Türk kadınları hakkındaki söylediklerini kanıtlamaktadır.

c) Yukarıdaki tablodan ve “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirinden hareketle Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında kadınlarımızın rolünü açıklayınız.

Savaşlar çoğunlukla erkekler ile yapılır. Doğaları gereği erkekler savaşmak için kadınlardan daha uygun yapıdadırlar. Fakat Türk kadınları er meydanında savaşamasalar da tüm fedakarlık, azim ve cesaretleri ile cephede savaşan askerlerimiz için mermi taşıyarak, yemek yaparak, yaralılara bakarak ve daha bir çok iş yaparak destek olmuşlardır. Milli mücadele için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardır.

6. ETKİNLİK

a) Kocabaş’ın öldüğünü gören Elif’in yüz ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile uyumludur? İşaretleyiniz.

Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni - Yüz İfadesi

Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni – Yüz İfadesi

b) Yüz ifademizin duygularımıza göre şekillenmesi konuşmamızı nasıl etkiler? Açıklayınız.

Yüz ifademizin duygularımıza göre şekillenmesi konuşmamızın etkileyiciliğini arttırır. Eğer yüz ifadesi olmazsa, konuştuklarımız bir metinden okunuyormuş gibi olur. Bu nedenle dinleyiciler sıkılır. Konuşmaya gereken önemi göstermezler. Böylece konuşmamız amacına ulaşamaz.


Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 51
⇓⇓⇓


7. ETKİNLİK

a) Aşağıda Ayşe ve Zeynep’in kelime dağarcıkları verilmiştir. Verilen kelime dağarcıklarından hareketle Ayşe ve Zeynep’in oluşturabilecekleri kurallı cümleleri boşluklara yazınız.

Ayşe’nin kelime dağarcığı: yola çıktı, Elif, gece
Kurallı Cümle: Elif gece yola çıktı.

Zeynep’in kelime dağarcığı: yola çıktı, Elif, dün gece, yetişmek, cepheye, amacıyla
Kurallı Cümle: Elif cepheye yetişmek amacıyla dün gece yol çıktı.

b) Hangisinin cümlesi daha açıklayıcı olmuştur? Niçin?

Zeynep’in cümlesi daha açıklayıcı olmuştur. Çünkü Zeynep’in cümlesinde Elif’in yola çıkma amacı ve hangi gece yola çıktığı da belirtilmiştir.

c) Kelime dağarcığımızı zenginleştirmek için neler yapabiliriz?

» Kitap, dergi, gazete gibi basılı yayınlar okumalıyız.

» Gerek törenlerde yapılan konuşmaları, gerekse de televizyon, internet gibi araçlar sayesinde izlediğimiz film, dizi, video, haber gibi programları dikkatlice dinlemeliyiz.

» Bilmediğimiz kelimeleri not alarak sözlük anlamlarını öğrenebiliriz.

» İnsanlarla sürekli iletişim halinde olmalıyız.

8. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde uygun yerlere virgül koyunuz.

(virgüller kırmızı renk ile gösterilmiştir.)

– Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, Millî Mücadele’de ön plana çıkan şehirlerimizdendir.

– Mustafa Kemal 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldi, halk onu sevinç gösterileri ile karşıladı.

– Evet, yurdumuzu korumak için her türlü fedakârlığı yapmalıyız.

– Son düşman askeri ülkemizi terk edene kadar mücadeleye devam edeceğiz, dedi.

– Çalışmak, çalışmak çalışmak! İhtiyacımız olan tek şey çok çalışmaktır.

b) Virgülün kullanımına örnek iki cümle yazınız.

1. Sana güveniyorum, dedi ve gitti.

2. Musakka yapmak için patlıcan, kıyma, sarımsak, sıvı yağ ve maydanoz gerekli.


Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 52
⇓⇓⇓


9. ETKİNLİK

Elif kağnıyı çekmek için Kocabaş’ın yerine geçtikten sonra neler yaşanmış olabilir?
Hikâye şeklinde yazınız.

(Örnektir)

Elif güçlü kuvvatli olmasına rağmen arabayı çekmekte çok zorlanıyordu. Nasıl zorlanmasın? Kocabaş’ın bile zorla çektiği cephaneyi Elif kız haliyle nasıl çeksin?

Ama yılmadı Elif. Askerler cephane beklerdi. Bu yük mutlaka onlara ulaşmalıydı. Gözünü kararttı Elif. Var gücüyle arabayı çekmeye başladı. Ne batıp çıktığı çamurlara aldırıyordu ne de sert esen rüzgara. Dağ tepe aştı, sonunda cepheye ulaştı.

Ulaştı ama gücü takati kalmamıştı. Uzaktan iki asker ona doğru koşuyordu. Başardım, dedi Elif. Gururluydu. Ama daha fazla dayanamadı. Bırakıverdi kendini yere. Görevini yapmasının gururu ve sevinciyle tatlı bir uykuya daldı. Bu uyku öyle tatlıydı ki, Elif o uykudan hiç uyanmadı…


2018-2019 Ortaokul 5. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 50-51-52-53,
Mustafa Kemal’in Kağnısı metni etkinlik cevapları ve soruları içeriğini beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


2018-2019 Yılı 5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!